Zgłoszenie na rekolekcje śródroczne

W celu zgłoszenia się na rekolekcje letnie Domowego Kościoła, proszę wypełnić poniższy formularz oraz potwierdzić przeczytanie 
i akceptację poniższych warunków:

 1. Rekolekcje Domowego Kościoła są formą rekolekcji zamkniętych, dlatego zasadniczo nie przyjmujemy nikogo, kto chciałby przyjechać lub wyjechać w terminach innych niż podane w planie rekolekcji.
 2. W czasie trwania rekolekcji nie przewiduje się odwiedzin.
 3. Osoba uczestnicząca w rekolekcjach - Uczestnik - zobowiązany jest do brania udziału we wszystkich punktach planu dnia.
 4. Program rekolekcji przewiduje także pewną część czasu na wypoczynek, wycieczki, rozrywkę, a więc zajęcia o charakterze wczasowym, ale zasadniczym celem jest pogłębienie życia wewnętrznego i formacji liturgicznej. Bardzo prosimy o należyte przygotowanie się do rekolekcji, aby przyjechać z właściwym nastawieniem.
 5. W rekolekcjach biorą udział małżeństwa wraz z własnymi dziećmi. Za dzieci znajomych, krewnych, wnuki itd. obowiązuje pełna odpłatność oraz wymagana jest pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych/ na ich pobyt na rekolekcjach i upoważnienie do opieki nad nimi.
 6. Odpłatność za dzieci kształtuje się odmiennie w różnych ośrodkach, szczegółowe informacje u odpowiedzialnych za poszczególne turnusy.
 7. Dzieci do lat 3 w czasie rekolekcji są cały czas pod opieką rodziców. Istnieje możliwość przyjazdu na Rekolekcje DK z własnym opiekunem dla dziecka (babcia, ciocia itp.), jest to opcja szczególnie polecana w przypadku dzieci poniżej 3 roku życia. Taki opiekun zakwaterowany jest razem z rodziną i może, jeśli tylko nie koliduje to z jego obowiązkami, uczestniczyć w poszczególnych punktach planu dnia. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za dzieci pozostawione pod opieką opiekuna prywatnego.
 8. Organizatorzy - Diakonia Wychowawcza - zapewniają opiekę dla dzieci na czas punktów, w których rodzice mają swoje zajęcia. W pozostałym czasie dzieci są pod opieką rodziców.
 9. Uczestnik po zgłoszeniu chęci udziału w Rekolekcjach DK otrzymuje e-mail potwierdzający przyjęcie zgłoszenia. Po otrzymaniu e-maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia wpłaca na podane konto bezzwrotny zadatek w wysokości opłaty za 1 dorosłą osobę. Pozostałą część opłaty za rekolekcje zobowiązany jest uiścić zaraz po przyjeździe do domu rekolekcyjnego u osoby wyznaczonej.
 10. Osoby zgłaszające się, które w terminie 7 dni od otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia nie wpłaciły zadatku, zostają wykreślone z listy uczestników i przeniesione na listę rezerwową.
 11. Uczestnicy rekolekcji zabierają ze sobą: 
  • Pismo Święte
  • Przybory do pisania, zeszyt
  • śpiwór (lub poszew na kołdrę), prześcieradło, poszewkę na poduszkę
  • kapcie
 12. Osoby spoza diecezji siedleckiej prosimy o poinformowanie swojej pary diecezjalnej o chęci wyjazdu z naszą diecezją przed wysłaniem zgłoszenia.
Rekolekcje
Dane osobowe
Dane kontaktowe
Dzieci
Formacja
Zadatek
Po prawidłowym wypełnieniu formularza powinniście otrzymać natychmiast na podany e-mail kopię wysłanego zgłoszenia, a w terminie do 7 dni po wysłaniu zgłoszenia on-line powinno nadejść od pary odpowiedzialnej za turnus potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na podany adres e-mail zgłaszającego się. Dopiero wtedy prosimy wysłać zadatek wpisując w polu „tytułem” nazwisko, miejscowość i datę rekolekcji (np.: „ NAZWISKO, Bobrowniki 1st., 23.06 - 09.07.2018”). PO OTRZYMANIU POTWIERDZENIA PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA OD PARY ODPOWIEDZIALNEJ ZA TURNUS zgłaszający wpłacają zadatek (koszt udziału jednej osoby dorosłej) w wysokości na konto pomocnicze Katolickie Stowarzyszenie "Moria" dla Domowego Kościoła nr 48203000451110000004200990 Uwaga! Brak wpłaty zadatku na podane konto w ciągu 7 dni od otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia od pary odpowiedzialnej za turnus powoduje skreślenie z listy uczestników i przeniesienie na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji z rekolekcji zadatek zostaje przekazany na rzecz Ruchu, z wyjątkiem sytuacji, gdy na wolne miejsce znajdzie się inny chętny.
Akceptacja zasad