Zgłoszenie na rekolekcje śródroczne

PODSTAWOWE WARUNKI DOTYCZĄCE REKOLEKCJI ŚRÓDROCZNYCH I ZGŁOSZEŃ

Terminarz i informacje szczegółowe dotyczące rekolekcji śródrocznych pod LINKIEM.

W celu zgłoszenia się na rekolekcje letnie Domowego Kościoła, proszę wypełnić poniższy formularz oraz potwierdzić przeczytanie i akceptację poniższych warunków:

 1. Rekolekcje Domowego Kościoła są formą rekolekcji zamkniętych, dlatego zasadniczo nie przyjmujemy nikogo, kto chciałby przyjechać lub wyjechać w terminach innych niż podane w planie rekolekcji.
 2. W czasie trwania rekolekcji nie przewiduje się odwiedzin.
 3. Osoba uczestnicząca w rekolekcjach - Uczestnik - zobowiązany jest do brania udziału we wszystkich punktach planu dnia.
 4. Program rekolekcji przewiduje także pewną część czasu na wypoczynek, wycieczki, rozrywkę, a więc zajęcia o charakterze wczasowym, ale zasadniczym celem jest pogłębienie życia wewnętrznego i formacji liturgicznej. Bardzo prosimy o należyte przygotowanie się do rekolekcji, aby przyjechać z właściwym nastawieniem.
 5. W rekolekcjach biorą udział małżeństwa wraz z własnymi dziećmi. 
 6. Odpłatność za dzieci kształtuje się odmiennie w różnych ośrodkach, szczegółowe informacje u odpowiedzialnych za poszczególne turnusy.
 7. Organizatorzy - Diakonia Wychowawcza - zapewniają opiekę dla dzieci na czas punktów, w których rodzice mają swoje zajęcia. W pozostałym czasie dzieci są pod opieką rodziców.
 8. Uczestnik po zgłoszeniu chęci udziału w Rekolekcjach DK otrzymuje e-mail potwierdzający przyjęcie zgłoszenia. Po otrzymaniu e-maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia wpłaca na podane konto bezzwrotny zadatek w wysokości opłaty za 1 dorosłą osobę. Pozostałą część opłaty za rekolekcje zobowiązany jest uiścić zaraz po przyjeździe do domu rekolekcyjnego u osoby wyznaczonej.
 9. Osoby zgłaszające się, które w terminie 7 dni od otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia nie wpłaciły zadatku, zostają wykreślone z listy uczestników i przeniesione na listę rezerwową.
 10. Uczestnicy rekolekcji zabierają ze sobą: 

  • Pismo Święte

  • Przybory do pisania, zeszyt

  • śpiwór (lub poszew na kołdrę), prześcieradło, poszewkę na poduszkę

  • kapcie

 11. Osoby spoza diecezji siedleckiej prosimy o poinformowanie swojej pary diecezjalnej o chęci wyjazdu z naszą diecezją przed wysłaniem zgłoszenia.
 12. Po prawidłowym wypełnieniu formularza otrzymuje się natychmiast na podany e-mail kopię wysłanego zgłoszenia, a w terminie do 7 dni po wysłaniu zgłoszenia on-line powinno nadejść od pary odpowiedzialnej za turnus potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na podany adres e-mail zgłaszającego się.
 13. Dopiero po potrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia prosimy wysłać zadatek wpisując w polu „tytułem” nazwisko, miejscowość i datę rekolekcji (np.: „ NAZWISKO, Bobrowniki 1st., 23.06 - 09.07.2018”) na konto pomocnicze Katolickie Stowarzyszenie "Moria" dla Domowego Kościoła nr  48203000451110000004200990.
 14. Uwaga! Brak wpłaty zadatku na podane konto w ciągu 7 dni od otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia od pary odpowiedzialnej za turnus powoduje skreślenie z listy uczestników i przeniesienie na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji z rekolekcji zadatek zostaje przekazany na rzecz Ruchu, z wyjątkiem sytuacji, gdy na wolne miejsce znajdzie się inny chętny.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 Dekretu Ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele Katolickim oraz z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), informujemy, iż:

 1. Współadministratorami Państwa danych osobowych jest Ruch Światło-Życie Diecezji Siedleckiej z siedzibą w Siedlcach 08-110, ul. Bpa I. Świrskiego 57 oraz Katolickie Stowarzyszenie „Moria” z siedzibą w Siedlcach 08-110, ul. Bpa I. Świrskiego 57, tel. (25) 751 50 06, email moderator@siedlce.oaza.pl.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy uczestniczenia w rekolekcjach organizowanych przez Ruch Światło-Życie Diecezji Siedleckiej oraz do celów formacyjnych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2. Dekretu Ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele Katolickim oraz art. 6 ust 1 pkt b rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO).
 3. Dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania m.in.: organizatorom i prowadzącym rekolekcje, dostawcom zapewniającym wsparcie informatyczne, podmiotowi prowadzącemu księgi rachunkowe, ewentualnemu ubezpieczycielowi. W uzasadnionych przypadkach odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty oraz organy, którym jesteśmy zobowiązani udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od dnia zakończenia rekolekcji.
 6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 8. Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem realizacji procesu rejestracji uczestnictwa w wybranych rekolekcjach. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zapisu i uczestnictwa w organizowanych przez nas rekolekcjach.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ) i mając na uwadze art. 7 ust. 1 pkt 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanego przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mailowego, adresu zamieszkania, numeru telefonu, w celach związanych z obsługą procesu rejestracji, uczestnictwa i organizacji wakacyjnych rekolekcji Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie Diecezji Siedleckiej w roku 2019 współadministratorom danych Ruchowi Światło-Życie Diecezji Siedleckiej i Katolickiemu Stowarzyszeniu „Moria”.
(Powyższe zgody są niezbędne do rejestracji i obsłużenia uczestnictwa w tych rekolekcjach. Po ich akceptacji otrzymuje się na podany e-mail kopię przekazanych danych)

Rekolekcje
Dane osobowe
Dane kontaktowe
Dzieci
Formacja
Zadatek
Po prawidłowym wypełnieniu formularza powinniście otrzymać natychmiast na podany e-mail kopię wysłanego zgłoszenia, a w terminie do 7 dni po wysłaniu zgłoszenia on-line powinno nadejść od pary odpowiedzialnej za turnus potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na podany adres e-mail zgłaszającego się. Dopiero wtedy prosimy wysłać zadatek wpisując w polu „tytułem” nazwisko, miejscowość i datę rekolekcji (np.: „ NAZWISKO, Bobrowniki 1st., 23.06 - 09.07.2018”). PO OTRZYMANIU POTWIERDZENIA PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA OD PARY ODPOWIEDZIALNEJ ZA TURNUS zgłaszający wpłacają zadatek (koszt udziału jednej osoby dorosłej) w wysokości na konto pomocnicze Katolickie Stowarzyszenie "Moria" dla Domowego Kościoła nr 48203000451110000004200990 Uwaga! Brak wpłaty zadatku na podane konto w ciągu 7 dni od otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia od pary odpowiedzialnej za turnus powoduje skreślenie z listy uczestników i przeniesienie na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji z rekolekcji zadatek zostaje przekazany na rzecz Ruchu, z wyjątkiem sytuacji, gdy na wolne miejsce znajdzie się inny chętny.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.