ks. Marek Andrzejuk

Boże Narodzenie A. D. 2015

Tak bowiem Bóg umiłował świat,
że Syna swego Jednorodzonego dał,
aby każdy, kto w Niego wierzy,
nie zginął, ale miał życie wieczne.

Albowiem Bóg
nie posłał swego Syna na świat
po to, aby świat potępił,
ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.

J 3, 16-17

 

 

Bóg w Swym wspaniałym planie zbawienia przewidział, że nasze odkupienie dokona się poprzez Jego Syna. Przyjęcie Go przez wiarę otwiera nam drzwi wieczności. Ten wyjątkowy Dar miłosierdzia Boga względem człowieka motywuje do bycia darem na Jego wzór i podobieństwo.

Na progu świąt Narodzenia Pańskiego życzymy przyjmowania Chrystusa do swojego życia, swoich rodzin, wspólnot, środowisk nauki, pracy, odpoczynku, by Boże Królestwo stało się doświadczeniem dnia codziennego. Życzymy, by nawrócenie i życie w Bożej łasce mobilizowało do służby i czynów miłosierdzia. Niech Emanuel, który przez swoje wcielenie był blisko ludzkich spraw, cierpień, niedostatków przyniesie pokój, radość, pojednanie i miłość nie tylko w czasie świąt, ale przez cały Nowy 2016 Rok.

Z modlitewną pamięcią w imieniu Diecezjalnej Diakonii Jedności

ks. Marek Andrzejuk