Warszawa

SYMPOZJUM O DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ KS. F. BLACHNICKIEGO

18.04.2015 r. w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się sympozjum „Działalność społeczna sługi Bożego ks. dr. hab. Franciszka Blachnickiego (1921-1987)”.
Organizatorami sympozjum są:
- Parlamentarny Zespół Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich;