Porszewice

Sympozjum dla proboszczów

Sympozja Koinonia, odbywające się od 1977 roku z inicjatywy sługi Bożego ks. Franciszka Blachnic­kiego, popularyzują posoborowy model parafii oparty na jej wymiarze ewangelizacyjno-inicjacyjnym. Model ten stanowi ważny punkt wyjścia dla podejmowania przez parafię wezwania do nowej ewangelizacji.

XXIV SYMPOZJUM KOINONIA
„DIAKONIJNE CENTRUM WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ”
6–8 PAŹDZIERNIKA 2015
PORSZEWICE k. Łodzi

Szczegóły w folderze informacyjnym.