Łuków

DSA "Słowo Boże"

DSA "Duch Święty"

Kolędowanie 2008 - Łuków

Spotkanie Diakonii DSA

Dzień skupienia Diakonii Życia