Łuków

Formacyjne spotkanie kapłańskie

Serdecznie zapraszam Księży Moderatorów, posługujących w Ruchu Światło-Życie w gałęzi dziecięcej, młodzieżowej, dorosłych, rodzin, na formacyjne spotkanie. Odbędzie się ono 5 listopada w budynku Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Łukowie (Al. Kościuszki 21B). Początek o godzinie 19.30. W szczególny sposób chcemy przyjrzeć się treściom zawartym w "Charyzmat i wierność" ks. Franciszka Blachnickiego.  Szczegóły tutaj!

Oaza Jedności Animatorów

23 września w Łukowie w budynku KLO odbyła się Oaza Jedności Animatorów. Uczestniczyło w niej 10 osób. Rozpoczęliśmy uwielbieniem Pana za dar oaz wakacyjnych oraz wołaniem o Ducha Świętego dla wspólnot żyjących charyzmatem Ruchu Światło-Życie w naszej Diecezji. Po modlitwie każdy z uczestników dzielił się radościami i trudnościami z oaz wakacyjnych oraz z życia wspólnot parafialnych. 
Obecność animatorów - jako reprezentantów wspólnot rekolekcyjnych i parafialnych na Oazie Jedności Animatorów - była świadectwem na ile przyjmujemy charyzmat naszego Ruchu  i strzeżemy go w jedności. Od tej jedności zależy jego owocowanie w życiu Kościoła, zarówno tego powszechnego, jak i parafialnego (por. ks. F. Blachnicki, "Jedność i diakonia").

Dyskoteka Ostatkowa- Łuków 2010

II Diecezjalne Spotkanie Odpowiedzialnych

Zakończenie roku-Przemienienie Pańskie Łuków

Diecezjalne spotkanie Odpowiedzilnych