KALENDARIUM

W naszej diecezji formacja roczna będzie odbywałą się w sposób tradycyjny, o ile pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna w kraju. Poniżej przedstawiamy grafik wydarzeń 2020/2021:

19-20 II 2021 - IV sesja Diecezjalnej Szkoły Animatora (Dom Moria w Łukowie)
13-14 III 2021 - V sesja Diecezjalnej Szkoły Animatora (Dom Moria w Łukowie)
17-21 III 2021 - Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin dla "rolników" (Dom Moria w Łukowie)
23-25 IV 2021 - Rekolekcje Ewangelizacyjne (Dom Moria w Łukowie)
30 IV 2021 - Pielgrzymka do św. Józefa (Sanktuarium św. Józefa w Siedlcach)
1-3 V 2021 - Rekolekcje Domowego Kościoła, temat: "Sługa Boży Franciszek Blachnicki" (Dom Moria w Łukowie)
14-16 V 2021 - Rekolekcje Domowego Kościoła, temat: "Dialog małżeński" (Dom Moria w Łukowie)
28-30 V 2021 - Rekolekcje Ewangelizacyjne (Dom Moria w Łukowie)
2-6 VI 2021 - Oaza Rekolekcyjna Diakonii (Dom Moria w Łukowie)

2-18 VII 2021 - I turnus Oaz Wakacyjnych
20 VII - 5 VIII - II turnus Oaz Wakacyjnych
6-22 VIII - III turnus Oaz Wakacyjnych
23-27 VIII - turnus dodatkowy Oaz Wakacyjnych

 

ZOBACZ AKTUALNY KALENDARZ WYDARZEŃ FORMACYJNYCH!