Dzień skupienia

Dzień skupienia KWC i DŻ

Dzień skupienia Diakonii Życia i KWC

Dzień skupienia KWC i DŻ

Dzień skupienia z Andrzejem Wronką

Dzień skupienia KWC

Dzień skupienia Diakonii Życia