Domowy Kościół - historia

Początki Domowego Kościoła w diecezji siedleckiej sięgają wakacji 1973 roku. Wiosną tegoż roku ks. Jerzy Zychora z parafii św. Józefa w Międzyrzecu zaproponował państwu Elżbiecie i Józefowi Korpyszom udział w 15-to dniowych rekolekcjach dla rodzin w Krościenku n/Dunajcem. Po powrocie z pierwszej oazy do rodzinnej parafii państwo Korpyszowie zakładają pierwszy krąg rodzin prowadzony przez ks. Jerzego Zychorę. Jednak po roku pracy rodziny te nie zdecydowały się iść tą drogą.

Udział w drugiej oazie w roku 1974 utwierdził Elżbietę i Józefa w tym, że wybrali właściwą drogę. W 1976 roku powstaje nowy krąg rodzin w Międzyrzecu Podlaskim. Elżbieta i Józef Korpyszowie jako animatorzy tego kręgu byli jednocześnie parą reprezentującą naszą diecezję na krajowych spotkaniach i dniach wspólnoty Ruchu Światło - Życie. 
Drugi krąg rodzin powstał w 1980r. w Wisznicach, dzięki Agnieszce i Kazimierzowi Majczynom. Przyczynili się też oni do powstania kręgów w Łosicach i Włodawie. W Łosicach pierwszą parą animatorską byli Agata i Kazimierz Jakimiukowie, a we Włodawie Teresa i Bernard Szczygielscy. W Radzyniu Podlaskim najpierw powstała oaza dorosłych prowadzona przez Pelagię Lemiszewską, a z niej wyłonił się krąg rodzin prowadzony przez Marię i Mieczysława Fijewskich, później przez Aleksandrę i Stanisława Syryjczyków. W Białej Podlaskiej pierwszy krąg powstał dzięki Janinie i Romualdowi Filipiukom. W Kamionce k/Łosic pierwszy krąg wiejski utworzyli Helena i Tadeusz Gontarczykowie. W Łukowie pierwszymi animatorami byli Helena i Stanisław Domańscy. Drugi krąg wiejski powstał w Podedwórzu dzięki Gabrieli i Januszowi Bilkiewiczom. W Siedlcach pierwszy krąg powstaje dzięki Krystynie i Szczepanowi Borutom oraz Wiesławie i Wiesławowi Safiańczukom. W Dęblinie młode małżeństwo wywodzące się z oazy młodzieżowej Barbara i Bogdan Stasiakowie także utworzyli pierwszy krąg rodzin.
Ważnym wydarzeniem był udział grupy małżeństw w sierpniu 1979r. w I oazie rzymskiej. Po powrocie do Polski zaczęto organizować 1-2 dniowe rekolekcje w Kodniu. Po wyjeździe o. Andrzeja Madeja z Kodnia rekolekcje przeniesiono do Leśnej Podlaskiej. Rodziny z naszej diecezji uczestniczyły  w rekolekcjach 15-dniowych w Krościenku i innych miejscach w Polsce, aż w roku 1986 zorganizowany został I stopień oazy w Bobrownikach. W naszej diecezji wielokrotnie gościliśmy na rekolekcjach s. Jadwigę Skudro.
 
Ela i Józef Korpyszowie (nieoficjalną) posługę Pary Diecezjalnej pełnili od 1973 do 1989.
Od 1989 do 1995 roku posługę Pary Diecezjalnej pełnili Krystyna i Szczepan Borutowie, po raz pierwszy z nominacją ks. bpa Jana Mazura.
Od 1995 do 1999 roku posługę pełnili Wiesława i Ryszard Ziółkowscy.
Od 1999 do 2002 roku Janina i Romuald Filipiukowie.
Od 2002 do 2005 roku Teresa i Bernard Szczygielscy.
Od 2005 do 2011 roku Grażyna i Zbyszek Kowalczukowie.
Od 8 stycznia 2011 do 31 sierpnia 2014 Anna i Marek Wójciccy.
Od 1 września 2014 do 31 sierpnia 2017 Ewa i Tadeusz Lipińscy.
Od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2021 Jolanta i Bogdan Jędrychowie
Od 1 września 2021 posługę Pary Diecezjalnej pełnią Bożena i Jacek Zabielscy
 
Pierwszy moderator kręgu w diecezji siedleckiej (w Międzyrzecu Podlaskim), a więc i na ten czas Moderator Diecezjalny DK ks. Jerzy Zychora pełnił swoją posługę  w latach 1976 - 1983.
W latach 1983 - 1997 posługę Diecezjalnego Moderatora pełnił nieodżałowany śp. ks. Marek Boruc
 
Po nim w latach 7.V.1997 - 1998 posługę tę pełnił ks. Józef Sobotka.
W latach 23.XII.1998 - 2008 ks. Dariusz Karbowiak.
 
W latach 2008 - 2020 ks. Marek Andrzejuk.
Od 2020 r. posługę Moderatora Diecezjalnego pełni ks. Kamil Duszek