Diakonia Wyzwolenia

DIAKONIA WYZWOLENIA

"Nie naszą rzeczą jest sądzić.
Naszą rzeczą jest świadczyć.
Świadczyć, jak słońce,
O miłości i dobroci Boga,
Świadczyć przez prostą i pokorną służbę,
Z wykluczeniem własnych interesów, własnego egoizmu.
Tą bronią jedynie możemy zwyciężyć zło".

Ks. Franciszek Blachnicki


Krucjata Wyzwolenia Człowieka została proklamowana w obecności Jana Pawła II podczas pielgrzymki do Polski 8 czerwca 1979r.

Słowo ks. Blachnickiego o KWC 

Słowo ks. Blachnickiego o KWC 1

Zadania i troska Diakonii Wyzwolenia
- mobilizacja coraz to większej ilości osób czynnie wstępujących do KWC
- modlitwa za całe dzieło Krucjaty
- ogarnięcie modlitwą wszystkich uzależnionych
- organizowanie modlitwy w parafiach
- świadectwo o KWC na oazach wakacyjnych
- organizowanie warsztatów, rekolekcji dla członków Ruchu i wszystkich innych zainteresowanych
- formowanie diakonii KWC /moderatorów, animatorów /
- formacja członków KWC
- po formacji następuje ''akcja", np. Pierwsza Komunia, Święta bez alkoholu, wesela, bale bezalkoholowe

Formacja i posługa
- spotkania formacyjne diakonii wyzwolenia są przeprowadzane w/g programu z Centralnej Diakonii Wyzwolenia
- ORDW /Oaza Rekolekcyjna Diakonii Wyzwolenia/
- odbywa się przynajmniej raz w ciągu roku
- trwa 5 dni
- może w niej wziąć udział każdy kto ukończył formację podstawową, a małżeństwa I st. oazy rodzin
- przygotowuje osoby które pragną zaangażować się w zespole Diakonii Wyzwolenia

"Wyzwolenie jest rzeczywistością wiary wpisaną głęboko w wybawicielską misję Chrystusa, w Jego dzieło, w Jego nauczanie. Chciałbym dodać, że my, Polacy, mamy swoją własną teologię wyzwolenia. Chrystus w najgorszych okresach tych dziejów był dla nas natchnieniem i źródłem, ażeby nie rezygnować z wolności Człowieka i wolności Narodu".
Jan Paweł II.


Strona Centralnej Diakonii Wyzwolenia


MODERATOR KWCks. Józef Sobotka 
tel. 606753630

Odpowiedzialni: Krystyna i Roman Jastrzębscy
e-mail: roman.jastrzebski@wp.pl
tel. kom. 885838727

 

 


 

DW KWC

12 października 2013 roku w Domu Moria w Łukowie odbył się Diecezjalny Dzień Wspólnoty Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Rozpoczęliśmy go Jutrznią  o godzinie 10 rano w miejscowej kaplicy. Tematem formacyjnym diakonii KWC na rok 2013/2014 jest aspekt modlitwy we wspólnocie. Wcześniej, w domu zapoznaliśmy się z trzema tekstami formacyjnymi przygotowanymi na wrzesień - listopad 2013 roku, co ułatwiło pracę nad tematem.

Pielgrzymka KWC

W dniach 28-29.09.13 z naszej diecezji grupa 36 osób pielgrzymowała do Krakowa na Ogólnopolską Pielgrzymkę KWC. Miała ona wyjątkową wymowę - rozpoczęcie pielgrzymki odbyło się w Sanktuarium bł. Jana Pawła II, wielkiego inicjatora Krucjaty.  Po zawiązaniu wspólnoty wysłuchaliśmy  konferencji oraz uczestniczyliśmy w nabożeństwie przyjęcia nowych osób do Krucjaty. Po ucałowaniu relikwii bł. Jana Pawła II wyruszyliśmy na Drogę Krzyżową  do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.

Dzień skupienia KWC

Zapraszamy na dzień skupienia Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w dniu 12.10.2013r.
Miejsce: Dom MORIA w Łukowie ul. Kościuszki 21B. Rozpoczęcie godz.1000 zakończenie ok.1700.
Zgłoszenia do dn.7.10.13 przyjmują: Wanda i Stanisław Nikołajczukowie diak. KWC diec.siedleckiej

Pielgrzymka KWC

Zapraszamy na Ogólnopolską Pielgrzymkę Krucjaty Wyzwolenia Człowieka do Krakowa, która odbędzie się dn. 28.09.2013 r. Z naszej diecezji jedziemy na 2 dni. W drodze powrotnej nocleg w Częstochowie i powrót 29.09.13. Zaproszenie kierujemy do wszystkich zainteresowanych. Szczegółowe informacje na stronie WWW. KWC.OAZA.PL

Dzień skupienia KWC

Zapraszamy kandydatów i członków KWC na kolejny dzień skupienia Krucjaty Wyzwolenia Człowieka diec. siedleckiej, który odbędzie się dnia 20.04.2013. Młodzież mile widziana.

KWC

W dniu 16.02.2013 r. odbył się kolejny dzień skupienia Krucjaty Wyzwolenia Człowieka diec. siedleckiej. Miejscem w/w dnia była parafia Chrystusa Miłosiernego w Białej Podlaskiej. Wzięło w nim udział 34 osoby w tym 7 osób młodych. Dzień skupienia poprowadził ks. Józef Sobotka -  moderator KWC diec. siedleckiej.

46. Tydzień Modlitw o trzeźwość narodu

W niedzielę 10 lutego we wszystkich parafiach Kościoła katolickiego w Polsce rozpocznie się Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. W tym roku towarzyszy mu hasło: „Ojciec- świadek wiary i trzeźwości”. 
Celem Tygodnia jest włączenie wiernych w nurt przebłagania Boga za pijaństwo i inne grzechy, a także wyproszenie łaski przemiany dla tych, którzy poniżają swoją godność przez trwanie w nałogach.

Nie lękajmy się

Robert Tekieli, znany wojownik o wolność od zniewoleń duchowych, mąż i ojciec. Najpierw w swojej KONFERENCJI porządkuje nam widzenie świata, aby nie było ono owładnięte błędnymi teoriami, które otwierają na zło.