Diakonia Oaz Rekolekcyjnych

DIAKONIA OAZ REKOLEKCYJNYCH

Coroczne organizowanie i przeprowadzanie oaz rekolekcyjnych różnego typu i stopnia jest zadaniem, które domaga się osobnej, wyspecjalizowanej diakonii, DIAKONII OAZ REKOLEKCYJNYCH. Diakonia Oaz Rekolekcyjnych wyprzedza inne, gdyż oaza jest szczególnym charyzmatem ruchu, w niej jak w soczewce skupiają się problemy podej­mowane przez pozostałe diakonie. Jej zadaniem jest organizowanie oaz, przygotowanie pomocy do ich przeprowadzenia. Diakonia Oaz Rekolekcyjnych pracuje przez cały rok myśląc o przygotowani oaz zimowych i letnich. Szczególnie zaś działa w trakcie trwania oaz: w diakoniach oaz wielkich oraz w diakoniach oaz średnich. To jest właśnie Diakonia Oaz Rekolekcyjnych”

Ks. F. Blachnicki

Szczególnym charyzmatem Ruchu Światło-Życie oraz głównym jego środkiem i metodą działania jest oaza rekolekcyjna. Obecnie funkcjonuje kilkanaście programów różnego typu i stopnia dla różnych grup wiekowych, stanowych i specjalizacji apostolskiej. Coroczne organizowanie i przeprowadzanie oaz rekolekcyjnych jest zadaniem, które domaga się osobnej, wyspecjalizowanej diakonii: Diakonii Oaz Rekolekcyjnych. Do tej diakonii należy:
a) przygotowanie (na szczeblu diecezjalnym) diakonii oaz wielkich:
- kontaktowanie się z osobami odpowiednio przygotowanymi, które mogłyby podjąć posługę w oazie wielkiej;
- organizowanie i wyposażenie punktów diakonii oaz wielkich;
- pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu lokalnych oaz matek w każdej oazie wielkiej;
b) pomoc przy tworzeniu zespołów diakonii oaz średnich:
- zespoły wychowawcze;
- diakonia liturgiczna, muzyczna, gospodarcza, diakonia zdrowia;
c) przyjmowanie zgłoszeń do oaz rekolekcyjnych według wieku, stanu i przebytej uprzednio formacji w Ruchu;
d) utrzymanie w duchu jedności kontaktu między diakoniami oaz wielkich, a także Centralną Diakonią Oaz Rekolekcyjnych w Krościenku:
- przez modlitwę,
- przez listy jedności,
- przez wymianę informacji i doświadczeń;
e) przeprowadzenie podsumowania w oazach wielkich;
f) przygotowanie sprawozdania na podsumowanie krajowe, uczestnictwo w podsumowaniu krajowym (delegat diakonii);
g) włączenie się w posługę konkretnej diakonii oazy wielkiej (np. w charakterze diakonii jedności oazy wielkiej).

Każda diecezja ma swoją specyfikę - określoną tradycję i stopień rozwoju Ruchu, ilość uczestników, liczbę zaangażowanych w Ruch kapłanów, działające diakonie.
"Ojciec Franciszek Blachnicki, myśląc o diakonii oaz rekolekcyjnych, powiedział, że jej zadaniem jest organizowanie oaz, przygotowanie pomocy do ich przeprowadzenia. Diakonia oaz rekolekcyjnych pracuje przez cały rok myśląc o przygotowaniu oaz zimowych i letnich. Szczególnie zaś działa w trakcie trwania oaz: w diakoniach oaz wielkich oraz w diakoniach oaz średnich".

(Moderator Generalny do uczestników OJDOR w lutym 2011r)

Diecezjalna Diakonia Oaz Rekolekcyjnych w naszej diecezji podejmuje dzieła określone wyżej przez Założyciela.
Przygotowanie rekolekcji oazowych odbywa się na wielu płaszczyznach stąd wysiłek całego zespołu by temu zadaniu sprostać. Potrzeba między innymi:
1. rozpoznać potrzebę zorganizowania, w danym roku formacyjnym, konkretnych stopni rekolekcji dla konkretnej grupy wiekowej i stanowej uczestników,
2. zachęcić do udziału w rekolekcjach poprzez ukazanie ich roli w procesie formacyjnym uczestnika Ruchu,
3. przygotować ośrodki do przeżycia oaz (w diecezji i poza nią)
4. przygotować zespoły (diakonie) do poprowadzenia oazy
5. zadbać o pozyskanie możliwego wsparcia materialnego
6. dokonać przyjęcia zgłoszeń na oazy
7. przygotować transport uczestników do miejsca przeżywania oazy
8. czuwać, w trakcie trwania oazy, nad jej przeżywaniem zgodnie z charyzmatem
9. udzielać konkretną pomoc diakoniom poszczególnych oaz.

Powyższe zadania to tak naprawdę pewne hasła, których rozszyfrowanie i rozkład na czynniki pierwsze następuje podczas praktycznego zmierzenia się z konkretnym zadaniem.

"Zadania diakonii oaz rekolekcyjnych, nie sprowadzają się tylko do technicznej organizacji wyjazdów rekolekcyjnych, ale mają być też głębszą refleksją nad samą metodą oazy i strzeżeniem jej charyzmatu. To, co tak naprawdę możemy dać uczestnikom, to nie miejsce, warunki i program, ale przede wszystkim doświadczenie spotkania z Chrystusem, które kiedyś, właśnie dzięki oazie, stało się także i naszym udziałem".

(Z homilii ks. Macieja Królaka, OJDOR luty 2011r).

CZYM JEST DLA CIEBIE CZAS  REKOLEKCJI  ?????!

 " ... W ciągu kilku, kilkunastu dni dokonuje w człowieku zmian, na które w codziennym życiu trzeba lat, na które niekiedy nie starcza całego życia... "  ZOBACZ

Diecezjalna diakonia oaz rekolekcyjnych zaprasza do współpracy osoby, które mają pełną formację (po ORD). Zadań jest wiele. Tym, którzy je podejmują Pan daje siłę i błogosławieństwo. Działa tu "Boża ekonomia" - im więcej dajesz tym więcej otrzymujesz od Pana.

Strona Centralnej Diakonii Oaz Rekolekcyjnych

ODPOWIEDZIALNI:

ks. Kamil Duszek (moderator@siedlce.oaza.pl; tel. )
Jolanta i Bogdan Jędrych tel 602718525 tel 600001070 email bogdanjan63@gmail.com


 

Czuwanie w Wigilię Zesłania Ducha Świętego

W najbliższy weekend (22-23/05) w Krościenku odbędzie się Centralna Oaza Matka. Dla tych, którzy nie mogą pojechać w góry, proponujemy alternatywne przeżywanie COM-u w naszym centrum diecezjalnym, czyli MOM (Moriowa Oaza Matka). Czuwanie rozpoczynamy 22 maja o godzinie 20:00 w kaplicy u Sióstr Nazaretanek (Łuków, ul. 11 listopada), po czuwaniu przejdziemy na agapę do Domu Moria. Istnieje możliwość noclegu  z soboty na niedzielę w pakiecie z porannym niedzielnym śniadaniem i Mszą Świętą. Porgram prezentuje się następująco:

Sobota

Aktualny grafik oaz wakacyjnych

Kochani oazowicze!

Publikujemy poprawiony grafik oaz wakacyjnych.

Z racji na dużą liczbę chętnych osób na oazy w trzecim turnusie, jesteśmy zmuszeni dokonać pewnych zmian:
- OND 2 odbędzie się w Wisznicach
- ODB 3 przenosimy do Serokomli

Wybierasz się na te oazy?
Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, koniecznie sprawdź maila, który został podany przy zgłoszeniach online.

Przypominamy, że trwają zapisy na oazy. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj

Zgłoszenia animatorów na oazy wakacyjne

Animatorze! Czy pragniesz służyć?

Od 06 do 20 kwietnia 2021 roku trwają zapisy animatorów na młodzieżowe oazy wakacyjne. Zapisów dokonujemy w dwóch krokach: 1. uzupełniając formularz zgłoszeniowy; 2. dostarczając uzupełnioną kartę zgoszeniową na OJ-a (11-13 VI, wzór karty wyślemy mailem).

ZGŁOSZENIA ZOSTAŁY ZAMKNIĘTE!

...ale jeśli bardzo Ci zależy, to napisz: moderator@siedlce.oaza.pl

 

Triduum Paschalne

Kochani! Zachęcam gorąco wszystkich zainteresowanych owocnym przeżyciem Triduum Paschalnego, aby dołączyć do grupy "Przepis na Triduum": kliknij tutaj.

 

Grupa ta powstała, ponieważ nie możemy w tym roku przeżywać Triduum w formie rekolekcji w naszym domu Moria. Jednak chcemy zmierzyć się z tą trudną rzeczywistością, wierząc, że jest ona nam zadana przez Boga. Zapraszam Was zatem do jak najintensywniejszego przeżywania Triduum Paschalnego w takiej formie, w jakiej będzie to możliwe dla każdego z Was.