Diakonia Komunikowania Społecznego

DIAKONIA KOMUNIKOWANIA SPOŁECZNEGO

Diakonia komunikowania społecznego jednoczy członków i uczestników Ruchu Światło-Życie zajmujących się przekazem informacji. Jest diakonią pomocniczą diakonii jedności tzn. jej podporządkowaną. Diakonia Komunikowania Społecznego podejmuje służbę poprzez szeroko pojęty "przekaz słowa"i pomaga w przechodzeniu od zwykłej komunikacji do komunii osób i wspólnot z wykorzystaniem dostępnych do tego mediów. Podejmuje służbę ad intra i ad extra Ruchu, a także służbę ad intra i ad extra Kościoła by służyć wewnątrzkościelnemu dialogowi i dialogowi Kościoła i świata.
      W zamyśle założyciela Ruchu, ks. Franciszka Blachnickiego "diakonia środków przekazu" miała wykorzystywać dla Ruchu inne niż druk środki komunikacji społecznej (film, radio, telewizja, kasety, przezrocza). Nazwa diakonii została zmieniona na "diakonia komunikowania społecznego" w maju 2001 r. na szczeblu centralnym. Można też spotkać się z nazwą "diakonia mass mediów".
Ze względu na wzrost znaczenia Internetu jako narzędzia przekazywania informacji diakonia komunikowania społecznego stara się wykorzystywać także to narzędzie dla dobra Ruchu Światło-Życie.

Cel:
* formacja diakonijna (przybliżanie nauczania Kościoła nt. mediów, formacja specjalistyczna np. warsztaty dziennikarskie, szkolenia informatyczne)
* miejsce spotkania członków Ruchu pracujących w mediach oraz informatyków i innych specjalistów posługujących się nowymi technologiami
formacja do dojrzałego korzystania z mediów (zarówno członków Ruchu jak też odczytujemy to jako naszą misję ad extra)
prezentacja Ruchu (ad intra i ad extra) w mediach własnych oraz innych
* służba na rzecz komunikacji wewnętrznej Ruchu (np. poczta elektroniczna w domenie oaza.pl dla odpowiedzialnych i członków Ruchu, 64 listy dyskusyjne, forum.oaza.pl
* śledzenie dynamicznego rozwoju mediów i przemian społecznych zachodzących pod ich wpływem, wykorzystywanie nowych technologii w posłudze Ruchu (np. radio internetowe)

      Formuła Diakonii jest odpowiedzią na współczesne realia. Diakonia Komunikowania Społecznego w obecnym kształcie łączy w sobie i podejmuje zadania dawnych diakonii: świadectwa, słowa, środków przekazu.
Diakonia Świadectwa - prezentowanie Ruchu oraz informowanie o nim w ramach Ruchu i na zewnątrz;
Diakonia Słowa - troska, aby słowo drukowane docierało do wszystkich w Ruchu i korzystających z jego pomocy;
Diakonia Środków Przekazu - włącza w działanie Ruchu inne środki przekazu (film, radio, telewizję, kasety, przeźrocza, itp.).

Strona Centralnej Diakonii Komunikowania Społecznego

ODPOWIEDZIALNI:
Marek Żurawski
e-mail:mzurawak@wp.pl
tel. kom. 606632136

Barbara i Waldemar Korniluk Barbara i Waldemar Korniluk - obsługa foto-video
e-mail:kornilukbp@wp.pl
e-maiil:basia0361@wp.pl
tel. kom. 609801520

 

sozoniukRobert Sozoniuk - fotograf 
tel. kom. 504070083

 

 

 

WARTO ZOBACZYĆ:

Rola i zadania korespondentów medialnych


 

 

1% podatku na rzecz OPP

W imieniu Ruchu Światło-Życie Diecezji Siedleckiej pragnę podziękować za przekazane w ramach „1% podatku na rzecz OPP” za rok 2012. Są one nieocenionym wsparciem dla funkcjonowania Ruchu w naszej Diecezji.
Rada Ekonomiczna Ruchu Światło-Życie wyraziła zgodę, aby wszystkie wpłaty w ramach 1 % z Fundacji Światło-Życie, które wpłyną od osób z terenu naszej diecezji wróciły do nas z przeznaczeniem na dalsze remonty i pracę formacyjną w Domu Ruchu Światło-Życie Diecezji Siedleckiej w Łukowie – Domu „Moria”.
Podatnik, który chce skorzystać z odpisu 1% za 2013 r. na rzecz Fundacji Światło - Życie powinien:
»» przy wypełnianiu odpowiedniego dla siebie formularza PIT (PIT - 36, PIT - 37 lub PIT - 28) obliczyć swój podatek należny Urzędowi Skarbowemu, a następnie odliczyć 1% od tego podatku.
»» w części zatytułowanej "Obliczenia zobowiązania podatkowego" znajduje się rubryka "Kwota 1% zmniejszenia z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego". W odpowiedniej rubryce należy podać nr KRS Fundacji Światło-Życie - KRS 0000071891. Dalej wpisujemy kwotę obliczonego 1%. Tam umieszczamy cel szczegółowy 1% - "MORIA".
»» 1% podatku można przekazać tylko jednej organizacji i tylko w zeznaniach złożonych w terminie, czyli do 30 kwietnia.

ULOTKA DO POBRANIA

ks. Marek Andrzejuk - Moderator Diecezjalny

XX Targi Wydawców Katolickich

Serdecznie zapraszamy na tegoroczne, jubileuszowe Targi Wydawców Katolickich, które odbędą się w dniach 3 - 6 kwietnia w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie. Wśród wystawców będziemy także my - €“ Wydawnictwo Światło-Życie.
Na targach pojawimy się z nowymi książkami, które są lub wkrótce będą dostępne także w naszej księgarni internetowej:
W. J. Grabski, Konfesjonał
U. Marc, Nie tak, jak u zbójców
M. i P. Wołochowiczowie, Wierzące dzieci

ADWENTOWY LIST JEDNOŚCI

... A W NIM

  1. O słowie Bożym w formacji Ruchu Światło-Życie
  2. W 6 rocznicę śmierci ks. Marka Boruca zachęta do lektury publikacji o historii Ruchu w naszej Diecezji
  3. Podziękowania
  4. Zaproszenia na rekolekcje, dni skupienia, spotkania, warsztaty, pielgrzymkę...

PO SZCZEGÓŁY SIĘGNIJ TUTAJ!

IX Konkurs Fotograficzny im. Marcina Miczka rozstrzygnięty!

To już 9. edycja konkursu fotograficznego "Moje rekolekcje" zorganizowana przez Diakonię Komunikowania Społecznego Archidiecezji Katowickiej pod honorowym patronatem bpa archidiecezji katowickiej Wiktora Skworca, moderatora generalnego ks. Adama Wodarczyka, moderatora Ruchu w archidiecezji katowickiej ks. Ryszarda Nowaka oraz Centralnej Diakonii Komunikowania Społecznego.

Pierwsze miejsce zajęła praca Pawła Banaszczyka, a drugie ex aequo prace Katarzyny Księżopolskiej i Joanny Zabielskiej. Joanna Zabielska jest naszą oazowiczką z Sobolewa.

Gratulujemy zwycięzcy i zapraszamy do głosowania publiczność.

Zakończenie głosowania publiczności nastąpi 06.01.2013r.

Kliknij tutaj, by obejrzeć prace konkursowe, oraz oddać swój głos!

Ludzie wiary

11 października br. rozpoczynamy w Kościele Rok Wiary

Wiara to nie tylko uznanie, że Bóg jest; o takiej wierze św. Jakub mówi: „także złe duchy wierzą i drżą”.

Dla nas, chrześcijan wiara to wyznanie, że Jezus żyje, jest Panem, przebacza nam grzechy. Wiara wreszcie to posłuszeństwo Ojcu na wzór Jezusa i uznanie tego, że „dla Boga nie ma nic niemożliwego”!