Diakonia Komunikowania Społecznego

DIAKONIA KOMUNIKOWANIA SPOŁECZNEGO

Diakonia komunikowania społecznego jednoczy członków i uczestników Ruchu Światło-Życie zajmujących się przekazem informacji. Jest diakonią pomocniczą diakonii jedności tzn. jej podporządkowaną. Diakonia Komunikowania Społecznego podejmuje służbę poprzez szeroko pojęty "przekaz słowa"i pomaga w przechodzeniu od zwykłej komunikacji do komunii osób i wspólnot z wykorzystaniem dostępnych do tego mediów. Podejmuje służbę ad intra i ad extra Ruchu, a także służbę ad intra i ad extra Kościoła by służyć wewnątrzkościelnemu dialogowi i dialogowi Kościoła i świata.
      W zamyśle założyciela Ruchu, ks. Franciszka Blachnickiego "diakonia środków przekazu" miała wykorzystywać dla Ruchu inne niż druk środki komunikacji społecznej (film, radio, telewizja, kasety, przezrocza). Nazwa diakonii została zmieniona na "diakonia komunikowania społecznego" w maju 2001 r. na szczeblu centralnym. Można też spotkać się z nazwą "diakonia mass mediów".
Ze względu na wzrost znaczenia Internetu jako narzędzia przekazywania informacji diakonia komunikowania społecznego stara się wykorzystywać także to narzędzie dla dobra Ruchu Światło-Życie.

Cel:
* formacja diakonijna (przybliżanie nauczania Kościoła nt. mediów, formacja specjalistyczna np. warsztaty dziennikarskie, szkolenia informatyczne)
* miejsce spotkania członków Ruchu pracujących w mediach oraz informatyków i innych specjalistów posługujących się nowymi technologiami
formacja do dojrzałego korzystania z mediów (zarówno członków Ruchu jak też odczytujemy to jako naszą misję ad extra)
prezentacja Ruchu (ad intra i ad extra) w mediach własnych oraz innych
* służba na rzecz komunikacji wewnętrznej Ruchu (np. poczta elektroniczna w domenie oaza.pl dla odpowiedzialnych i członków Ruchu, 64 listy dyskusyjne, forum.oaza.pl
* śledzenie dynamicznego rozwoju mediów i przemian społecznych zachodzących pod ich wpływem, wykorzystywanie nowych technologii w posłudze Ruchu (np. radio internetowe)

      Formuła Diakonii jest odpowiedzią na współczesne realia. Diakonia Komunikowania Społecznego w obecnym kształcie łączy w sobie i podejmuje zadania dawnych diakonii: świadectwa, słowa, środków przekazu.
Diakonia Świadectwa - prezentowanie Ruchu oraz informowanie o nim w ramach Ruchu i na zewnątrz;
Diakonia Słowa - troska, aby słowo drukowane docierało do wszystkich w Ruchu i korzystających z jego pomocy;
Diakonia Środków Przekazu - włącza w działanie Ruchu inne środki przekazu (film, radio, telewizję, kasety, przeźrocza, itp.).

Strona Centralnej Diakonii Komunikowania Społecznego

ODPOWIEDZIALNI:
Marek Żurawski
e-mail:mzurawak@wp.pl
tel. kom. 606632136

Barbara i Waldemar Korniluk Barbara i Waldemar Korniluk - obsługa foto-video
e-mail:kornilukbp@wp.pl
e-maiil:basia0361@wp.pl
tel. kom. 609801520

 

sozoniukRobert Sozoniuk - fotograf 
tel. kom. 504070083

 

 

 

WARTO ZOBACZYĆ:

Rola i zadania korespondentów medialnych


 

 

Przekaż 1% podatku na Dom Moria

Ostatnie obostrzenia i związane z nimi ograniczenia w organizacji rekolekcji oraz podwyżka cen gazu znacząco zwiększyła koszty utrzymania naszego domu rekolekcyjnego. Rozumiemy, że inflacja i spowodowane przez nią podwyżki cen wpłynęły ujemnie również na Wasze budżety domowe.

Jednak jest sposób na to, aby wspomóc nasz Dom nie uszczuplając Waszych finansów. Od 2004 roku bowiem podatnicy mogą przekazać 1% swojego podatku dochodowego na wybraną przez siebie organizację pożytku publicznego.

Kochani, zwracamy się do Was z prośbą o przekazanie części podatku na rzecz Domu Moria.

Bóg zapłać!

W imieniu Ruchu Światło-Życie Diecezji Siedleckiej pragnę podziękować za przekazane środki w ramach „1% podatku na rzecz OPP” za rok 2016. Są one nieocenionym wsparciem dla funkcjonowania Ruchu w naszej Diecezji. W szczególny sposób dotyczy to tworzenia oazowego centrum diecezjalnego jakim jest Dom Moria w Łukowie.

Zapraszamy do wpłacania na konto FUNDACJI „ŚWIATŁO-ŻYCIE” odpisów 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Środki finansowe z tytułu 1 % można przekazywać tylko i wyłącznie na konto główne Zarządu Fundacji w Katowicach nr:
61 1560 1108 0000 9060 0004 4584
Rada Ekonomiczna Ruchu Światło-Życie wyraziła zgodę, aby wszystkie wpłaty w ramach 1 % z Fundacji Światło-Życie, które wpłyną od osób z terenu naszej diecezji ponownie wróciły do nas z przeznaczeniem na dalsze remonty i pracę formacyjną w Domu Ruchu Światło-Życie Diecezji Siedleckiej w Łukowie – Domu „Moria”.

Podatnik, który chce skorzystać z odpisu 1% za 2017 r. na rzecz Fundacji Światło - Życie powinien:
»» przy wypełnianiu odpowiedniego dla siebie formularza PIT (PIT - 36, PIT - 37 lub PIT - 28) obliczyć swój podatek należny Urzędowi Skarbowemu, a następnie odliczyć 1% od tego podatku.
»» w części zatytułowanej "Obliczenia zobowiązania podatkowego" znajduje się rubryka "Kwota 1% zmniejszenia z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego". W odpowiedniej rubryce należy podać nr KRS Fundacji Światło-Życie - KRS 0000071891. Dalej wpisujemy kwotę obliczonego 1%. Celem szczegółowym 1% jest "MORIA".
»» 1% podatku można przekazać tylko jednej organizacji i tylko w zeznaniach złożonych w terminie, czyli do 30 kwietnia.

 

ks. Marek Andrzejuk
Moderator Diecezjalny

Zaproszenie na film "Szare Anioły"

Na początku roku formacyjnego ,,MIŁOSIERNI JAK OJCIEC"’, moderator generalny przytoczył słowa papieża Franciszka : ,,W naszych parafiach, w naszych wspólnotach, w stowarzyszeniach, w ruchach, gdziekolwiek są chrześcijanie, każdy powinien odnaleźć oazę miłosierdzia””, dodając, że jako oazowicze  zostaliśmy wywołani ,,po imieniu’", że mamy tworzyć oazy miłosierdzia.

Niech obejrzenie filmu Szare Anioły będzie ukoronowaniem naszej formacji w tym roku i inspiracją do tworzenia oaz miłosierdzia w naszych parafiach.

 Poniżej przedstawiamy recenzje o filmie.

Mocne i prawdziwe historie ludzi dotkniętych przez życie, którym pomagają bracia Franciszkanie Odnowy. Młody zakon, niedawno zatwierdzony przez Papieża Franciszka, pracuje w najtrudniejszych miejscach na świecie: pośród gangów narkotykowych w Irlandii, prostytutek w Anglii, czy też pośród więźniów w Hondurasie. Niezwykłe historie poruszają do głębi serce i umysł, powodując, że zadajemy sobie pytania o cierpienie i sens naszego życia. Jednocześnie "Outcasts - Szare Anioły" to historia tych, którzy wybrali życie w służbie ubogim i cierpiącym.

Film, w trakcie którego mocno zastanawiasz się nad sensem starań, wysiłku, pracy ojców Franciszkanów z ludźmi, którzy wydają się wprost skazani na upadek, na grzech, na przegrane życie (z punktu widzenia realisty), po to aby w finałowym momencie filmu dostrzec w oczach każdego Outcasta samego Pana Jezusa! Film uczy Miłości do Człowieka!

Podajemy linki do zaproszenia na film i zwiastuna na film:

Zapisy na film SMS 600-001-070, 602-718-525

Bardzo gorąco zapraszamy do obejrzenia i zaproście znajomych

Jola i Bogdan z Domowego Kościoła

 

Cegiełka do cegiełki na nasz wspólny Dom = 1 %

W imieniu Ruchu Światło-Życie Diecezji Siedleckiej pragnę podziękować za przekazane środki finansowe w ramach „1% podatku na rzecz OPP” za rok 2015. Są one nieocenionym wsparciem dla funkcjonowania Ruchu w naszej Diecezji.

Zapraszamy do wpłacania na konto FUNDACJI „ŚWIATŁO-ŻYCIE” odpisów 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Środki finansowe z tytułu 1 % można przekazywać tylko i wyłącznie na konto główne Zarządu Fundacji w Katowicach nr: 61 1560 1108 0000 9060 0004 4584

Rada Ekonomiczna Ruchu Światło-Życie wyraziła zgodę, aby wszystkie wpłaty w ramach
1 % z Fundacji Światło-Życie, które wpłyną od osób z terenu naszej diecezji ponownie wróciły do nas z przeznaczeniem na dalsze remonty i pracę formacyjną w Domu Ruchu Światło-Życie Diecezji Siedleckiej w Łukowie – Domu „Moria”.

Podatnik, który chce skorzystać z odpisu 1% za 2016 r. na rzecz Fundacji Światło - Życie powinien:

»» przy wypełnianiu odpowiedniego dla siebie formularza PIT (PIT - 36, PIT - 37 lub PIT - 28) obliczyć swój podatek należny Urzędowi Skarbowemu, a następnie odliczyć 1% od tego podatku.

»» w części zatytułowanej "Obliczenia zobowiązania podatkowego" znajduje się rubryka "Kwota 1% zmniejszenia z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego". W odpowiedniej rubryce należy podać nr KRS Fundacji Światło-Życie - KRS 0000071891. Dalej wpisujemy kwotę obliczonego 1%. Celem szczegółowym 1% jest "MORIA".

»» 1% podatku można przekazać tylko jednej organizacji i tylko w zeznaniach złożonych w terminie, czyli do 30 kwietnia.

 

ks. Marek Andrzejuk
Moderator Diecezjalny

 

Konto Domowego Kościoła

Celem usprawnienia operacji finansowych w ramach Domowego Kościoła w naszej diecezji zostało utworzone w przy koncie Katolickiego Stowarzyszenia "Moria" konto pomocnicze dla Domowego Kościoła: 
BGŻ SIEDLCE 48203000451110000004200990.

To konto obsługuje płatności związane z organizacją rekolekcji wakacyjnych i śródrocznych Domowego Kościoła (zaliczki, wpłaty całości kosztów) oraz z bieżącym funkcjonowaniem.

Konkurs na film krótkometrażowy promujący dzieło ks. Franciszka Blachnickiego

Fundacja Fundacja Światło-Życie organizuje konkurs na film krótkometrażowy promujący dzieło ks. Franciszka Blachnickiego, który zostanie przeprowadzony w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 października 2016 roku. Filmy konkursowe muszą być inspirowane dorobkiem życia ks. Franciszka Blachnickiego. Zadaniem uczestników Konkursu jest ujęcie treści promujących osobę ks. Blachnickiego i/lub Ruch Światło-Życie w najwyższej jakości formie audiowizualnej dostosowanej do percepcji odbiorców.

SYMPOZJUM O DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ KS. F. BLACHNICKIEGO

18.04.2015 r. w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się sympozjum „Działalność społeczna sługi Bożego ks. dr. hab. Franciszka Blachnickiego (1921-1987)”.
Organizatorami sympozjum są:
- Parlamentarny Zespół Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich;