Diakonia Jedności

DIAKONIA JEDNOŚCI

"Celem diakonii jest budowanie jedności w Duchu Świętym. Jedność wyznacza cel wszelkiej diakoni Ruchu. Cel ten "stawia" wszystkich w relacji diakonijnej, służebnej. Jeżeli wszyscy przyjmują postawę diakonii, służby w odniesieniu do planu Ojca, objawionego i realizowanego przez Syna wtedy może powstać jedność w Duchu".

Ks. F. Blachnicki

Diakonia jedności zajmuje pozycję centralną wśród różnych diakonii Ruchu w tym znaczeniu, że koordynuje ona i inspiruje działalność wszystkich diakonii w duchu jedności. Stoi więc ona jakby w jednym rzędzie z innymi diakoniami, ale zarazem jako ogniwo centralne zespalające wszystko.

Diecezjalna Diakonia Jedności spotyka się co najmniej 4 razy w roku, przed każdym Dniem Wspólnoty Moderatorów i Moderatorek. Diakonia Jedności wydaje kilka razy w roku Listy Jedności lub komunikaty.

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie” celem całej Diakonii jest służba w Ruchu Światło-Życie, aby zachowując jedność i tożsamość mógł służyć swoim charyzmatem budowaniu Kościoła i pełnieniu jego misji w świecie współczesnym (§4 Statutu). Natomiast zadaniem Diakonii Jedności jest kolegialne wspomaganie moderatora (generalnego, diecezjalnego, rejonowego) w kierowaniu Ruchem jako całością (w Polsce i za jej granicami, w diecezji, w rejonie), troska o jedność Ruchu oraz o wierność jego charyzmatowi założycielskiemu (por. §11 Statutu).

Pierwszym i podstawowym zadaniem diakonii jedności Ruchu jest diakonia na rzecz jego samego: dla jego rozwoju wewnętrznego i zewnętrznego, dla realizacji programu formacyjnego, formowania diakonii, dla jego jedności. Chodzi bowiem o stworzenie i utrzymanie w sprawności samego narzędzia, które ma służyć posoborowej odnowie Kościoła. Jedność jest warunkiem owocności posługi Ruchu i sprawdzianem, czy pozostaje on pod działaniem Ducha Świętego, Ducha Jedności. Jedność to być albo nie być naszego Ruchu, dlatego pielęgnowanie jedności musi być stałą troską diakonii jedności i wszystkich innych diakonii. Diakonia jedności zajmuje w Ruchu pozycję centralną wśród innych diakonii, w tym znaczeniu, że koordynuje ona i inspiruje działalność wszystkich diakonii w duchu jedności. Stoi więc ona jakby w jednym rzędzie z innymi diakoniami, ale zarazem jako ogniwo centralne, zespalające wszystko. Troska o jedność Ruchu Światło-Życie przejawia się w różnych formach i na różnych płaszczyznach:

 • Doświadczenie jedności podczas oazy rekolekcyjnej przez codzienną modlitwę  za Kościół, Ojczyznę, Ruch i odbywające się oazy oraz przez dzień wspólnoty w XIII dniu oazy ze wszystkimi elementami pozwalającymi przeżyć tajemnicę jedności Kościoła w Duchu Świętym.
 • Budowanie, utrzymanie i pogłębianie jedności w Ruchu służą spotkania ogólnopolskie odpowiedzialnych Ruchu: Oaza Rekolekcyjna Diakonii Jedności, Dzień Światła, Kongregacja Odpowiedzialnych, Centralna Oaza Matka, Podsumowanie OŻK, spotkania Krajowego Kolegium Moderatorów oraz dni wspólnoty: diakonii diecezjalnych, moderatorów-kapłanów, animatorów i diakonii oraz uczestników Ruchu.
 • Uczestnictwo w Dniach Wspólnoty: Dniu Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych, Dniu Wspólnoty Moderatorów-kapłanów, Dniu Wspólnoty Animatorów i Diakonii
 • Jedność z innymi ruchami odnowy
 • Jedność między urzędem a charyzmatem: troska o to by charyzmat Ruchu został należycie poznany, oceniony oraz wrastał w struktury Kosioła
 • Zasada kolegialności: rozumienie Kościoła jako wspólnoty służb i charyzmatów
 • Ekumenizm

Centralna pozycja diakonii jedności i jej szczególne zadanie w Ruchu wyraża się w tym, że posiada ona kilka diakonii pomocniczych, stanowiących jej podporządkowane organa. Są to następujące diakonie:

 • Diakonia Moderacji: Moderator Generalny, Centralna Diakonia Moderacji Ruchu, Kolegium Moderatorów.
 • Diakonia Formacji Diakonii.
 • Diakonia Świadectwa: Zajmuje się tym, co dotyczy prezentowania Ruchu oraz informowania o nim, zarówno w ramach Ruchu, jak i na zewnątrz.
 • Diakonia Słowa: Dba o to, by słowo drukowane docierało we właściwym czasie do wszystkich członków i wspólnot Ruchu oraz do środowisk, które chcą korzystać z pomocy Ruchu.
 • Diakonia Komunikowania Społecznego: Włącza w działanie Ruchu inne środki przekazu społecznego: film, radio, telewizję.
 • Diakonia Środków Materialnych: Inspiruje i organizuje dzielenie się dobrami materialnymi wewnątrz Ruchu i troszczy się o materialne uwarunkowania jedności.

Strona Centralnej Diakonii Jedności

ODPOWIEDZIALNI: ks. Marek Andrzejuk (tel. 606820085; moderator@siedlce.oaza.pl)


 

Dzień Wspólnoty

W dniu 9.03.2013 odbył się Wielkopostny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie w rejonie siedleckim. Spotkaliśmy się przy parafii p.w. Bożego Ciała w Siedlcach. Rozpoczęliśmy o o godzinie 11-tej. Było nas ok. 80 osób. Centralnym punktem programu była Eucharystia celebrowana przez dwóch kapłanów moderatorów: ks. Grzegorza Bindziuka i ks. Sławomira Harasimiuka. Podczas Mszy św. zebraliśmy Jałmużnę Wielkopostną na potrzeby oaz wakacyjnych, którą przekazaliśmy na ręce moderatora diecezjalnego.

Radość uczestnictwa w Kongregacji

Cieszymy się, że 106 członkom Ruchu Światło-Życie z naszej diecezji dane było uczestniczyć w XXXVIII Kongregacji Odpowiedzialnych na Jasnej Górze. Tegoroczna kongregacja skupiła się wokół tematu "Narodzić się na nowo".

"Chrześcijaństwo uratuje żywa wiara" - relacja z pierwszego dnia kongregacji.

"Świat potrzebuje wyrazistości" - relacja z drugiego dnia kongregacji.

"Bóg chce się nami posłużyć" - relacja z trzeciego dnia kongregacji.

Szczególną naszą radością była posługa podczas kongregacji naszej diecezjalnej diakonii muzycznej. Tworzyło ją pod batutą Wojciecha Zielonki i Dariusza Szychty 26 osób spośród młodzieży, rodzin Domowego Kościoła i sióstr Nazaretanek. O zaangażowaniu diakonii świadczyć może to, że jesteśmy zaproszeni do posługi w następnych latach. Dziękujemy z serca całej diakonii za poświęcenie czasu, talentu  i serca podczas przygotowań i samej kongregacji. GALERIA ZDJĘĆ

ks. Marek Andrzejuk - moderator diecezjalny

Ukończone Positio

Zakończyły się prace nad Positio, dokumentem będącym obszerną syntezą materiałów zebranych podczas procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, założyciela Ruchu Światło-Życie.  Kiedy prowadzi się proces w diecezji, zwieńczeniem tego procesu jest właśnie opracowanie Positio, co zostało wreszcie zakończone: mówi ks. abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki.

Wielkopostny List Jedności

Ważne tematy:

 • 26. rocznica śmierci sługi Bożego ks.  Franciszka Blachnickiego
 • Formacja dueterokatechumenalna w Ruchu Światło-Życie w Wielkim Poście
 • XXXVIII Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie
 • Oazy Żywego Kościoła 2013
 • Rekolekcje Triduum Paschalnego
 • Ogłoszenia Diakonii

Do pobrania tutaj.

Sprostowanie: W treść listu w grafiku Oaz Żywego Kościoła 2013 wkradł się błąd. Prawidłowa informacja: W Dawidach w 2 turnusie planowane jest OND III

Kapłańskie spotkanie formacyjne

Serdecznie zapraszam na kapłańskie spotkanie formacyjne pt. "Rola kapłana w Domowym Kościele". Odbędzie się ono 4 lutego w budynku Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Łukowie (Al. Kościuszki 21b). Rozpoczęcie o 19.30. W planie: nieszpory, konferencja i świadectwa. Szczegóły tutaj.

ks. Marek Andrzejuk - moderator diecezjalny

XXXVIII Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie

Z radością zapraszam Was na XXXVIII Kongregację Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie, która zgromadzi nas na Jasnej Górze w dniach od 22 do 25 lutego 2013 roku.

Rok 2013 jest czasem wyjątkowym.

Większą jego część wypełni wspominanie 50-tej rocznicy Soboru Watykańskiego II, w tym ogłoszonej 4.12.1963 roku Konstytucji o Liturgii Sacrosanctum concilium. Rok 2013 to również czas wielkiego przebudzenia wiary, zainspirowanego Synodem Biskupów na temat Nowej Ewangelizacji i Rokiem Wiary . W roku 2013 wspominamy 50-lecie pierwszej Oazy Niepokalanej i 40-lecie Aktu oddania Ruchu Światło-Życie Niepokalanej, Matce Kościoła, dokonanego przez kard. Karola Wojtyłę – bł. Jana Pawła II w dniu 11.06.1973 roku w Centrum Ruchu w Krościenku nad Dunajcem. W roku 2013 wraz z rodzinami, formującymi się w kręgach Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie, wspominamy pierwszą Oazę Rodzin, która odbyła się w Krościenku nad Dunajcem i stała się formalnym początkiem formacji rodzinnej w Ruchu Światło-Życie.

W Ruchu Światło-Życie będziemy w roku formacyjnym 2013/2014 rozważali hasło pracy rocznej Narodzić się na nowo. Słowa te zostały zaczerpnięte z przepięknej ewangelicznej rozmowy Jezusa z Nikodemem. Będą one dla nas okazją, aby pochylić się nad momentem naszego nawrócenia i duchowej przemiany związanym z przyjęciem Jezusa jako naszego osobistego Pana i Zbawiciela i z sakramentem chrztu świętego.

Ks. Adam Wodarczyk - Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie

Całość zaproszenia w załączniku do newsa, poniżej.

Święto Patronalne Moderatorów

Kapłan jest monstrancją, jego rolą jest pokazywać Jezusa; musi sam zniknąć i ukazać Jezusa. Starać się pozostawić dobre wspomnienie w duszy każdego z tych, którzy do niego przychodzą. Stać się wszystkim dla wszystkich. Śmiać się z tymi, którzy się śmieją, płakać z tymi, którzy płaczą, aby wszystkich przyprowadzić do Jezusa.
(Bł. Karol de Foucauld ) 

Drodzy Kapłani!

W dniu Święta patronalnego Moderatorów jesteśmy wdzięczni za Waszą posługę na rzecz Ruchu Światło - Życie. Dziękujemy za poświęcony czas i ciągłe towarzyszenie nam w drodze do świętości. Życzymy, aby Chrystus - sługa rozpalał w Was płomień Bożej miłości na nowo każdego dnia. Nieście dar wiary i wlewajcie go w serca tych, do których Bóg Was pośle.

Wdzięczna za dar obecności i posługi
Wspólnota Ruchu Światło - Życie

Życzenia Bożonarodzeniowe

W świecie ogarniętym przez lęk, ból, kłamstwo,
gdzie wymówką na marazm
jest brak czasu,
a na egoizm – bieda,
gdzie środowisko wymusza
negatywne zachowania
usprawiedliwiane normalnością,
gdzie każdy obudował się
królestwem z kartonu,
udając kogoś innego…

Nie bójcie się zaprosić Chrystusa do Waszych serc!
Nie bójcie się Jemu złożyć hołdu,
nie bójcie się Jemu ofiarować swojego życia.
Dlaczego?
Bo nie ma innej drogi ratunku,