Diakonia Jedności

DIAKONIA JEDNOŚCI

"Celem diakonii jest budowanie jedności w Duchu Świętym. Jedność wyznacza cel wszelkiej diakoni Ruchu. Cel ten "stawia" wszystkich w relacji diakonijnej, służebnej. Jeżeli wszyscy przyjmują postawę diakonii, służby w odniesieniu do planu Ojca, objawionego i realizowanego przez Syna wtedy może powstać jedność w Duchu".

Ks. F. Blachnicki

Diakonia jedności zajmuje pozycję centralną wśród różnych diakonii Ruchu w tym znaczeniu, że koordynuje ona i inspiruje działalność wszystkich diakonii w duchu jedności. Stoi więc ona jakby w jednym rzędzie z innymi diakoniami, ale zarazem jako ogniwo centralne zespalające wszystko.

Diecezjalna Diakonia Jedności spotyka się co najmniej 4 razy w roku, przed każdym Dniem Wspólnoty Moderatorów i Moderatorek. Diakonia Jedności wydaje kilka razy w roku Listy Jedności lub komunikaty.

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie” celem całej Diakonii jest służba w Ruchu Światło-Życie, aby zachowując jedność i tożsamość mógł służyć swoim charyzmatem budowaniu Kościoła i pełnieniu jego misji w świecie współczesnym (§4 Statutu). Natomiast zadaniem Diakonii Jedności jest kolegialne wspomaganie moderatora (generalnego, diecezjalnego, rejonowego) w kierowaniu Ruchem jako całością (w Polsce i za jej granicami, w diecezji, w rejonie), troska o jedność Ruchu oraz o wierność jego charyzmatowi założycielskiemu (por. §11 Statutu).

Pierwszym i podstawowym zadaniem diakonii jedności Ruchu jest diakonia na rzecz jego samego: dla jego rozwoju wewnętrznego i zewnętrznego, dla realizacji programu formacyjnego, formowania diakonii, dla jego jedności. Chodzi bowiem o stworzenie i utrzymanie w sprawności samego narzędzia, które ma służyć posoborowej odnowie Kościoła. Jedność jest warunkiem owocności posługi Ruchu i sprawdzianem, czy pozostaje on pod działaniem Ducha Świętego, Ducha Jedności. Jedność to być albo nie być naszego Ruchu, dlatego pielęgnowanie jedności musi być stałą troską diakonii jedności i wszystkich innych diakonii. Diakonia jedności zajmuje w Ruchu pozycję centralną wśród innych diakonii, w tym znaczeniu, że koordynuje ona i inspiruje działalność wszystkich diakonii w duchu jedności. Stoi więc ona jakby w jednym rzędzie z innymi diakoniami, ale zarazem jako ogniwo centralne, zespalające wszystko. Troska o jedność Ruchu Światło-Życie przejawia się w różnych formach i na różnych płaszczyznach:

 • Doświadczenie jedności podczas oazy rekolekcyjnej przez codzienną modlitwę  za Kościół, Ojczyznę, Ruch i odbywające się oazy oraz przez dzień wspólnoty w XIII dniu oazy ze wszystkimi elementami pozwalającymi przeżyć tajemnicę jedności Kościoła w Duchu Świętym.
 • Budowanie, utrzymanie i pogłębianie jedności w Ruchu służą spotkania ogólnopolskie odpowiedzialnych Ruchu: Oaza Rekolekcyjna Diakonii Jedności, Dzień Światła, Kongregacja Odpowiedzialnych, Centralna Oaza Matka, Podsumowanie OŻK, spotkania Krajowego Kolegium Moderatorów oraz dni wspólnoty: diakonii diecezjalnych, moderatorów-kapłanów, animatorów i diakonii oraz uczestników Ruchu.
 • Uczestnictwo w Dniach Wspólnoty: Dniu Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych, Dniu Wspólnoty Moderatorów-kapłanów, Dniu Wspólnoty Animatorów i Diakonii
 • Jedność z innymi ruchami odnowy
 • Jedność między urzędem a charyzmatem: troska o to by charyzmat Ruchu został należycie poznany, oceniony oraz wrastał w struktury Kosioła
 • Zasada kolegialności: rozumienie Kościoła jako wspólnoty służb i charyzmatów
 • Ekumenizm

Centralna pozycja diakonii jedności i jej szczególne zadanie w Ruchu wyraża się w tym, że posiada ona kilka diakonii pomocniczych, stanowiących jej podporządkowane organa. Są to następujące diakonie:

 • Diakonia Moderacji: Moderator Generalny, Centralna Diakonia Moderacji Ruchu, Kolegium Moderatorów.
 • Diakonia Formacji Diakonii.
 • Diakonia Świadectwa: Zajmuje się tym, co dotyczy prezentowania Ruchu oraz informowania o nim, zarówno w ramach Ruchu, jak i na zewnątrz.
 • Diakonia Słowa: Dba o to, by słowo drukowane docierało we właściwym czasie do wszystkich członków i wspólnot Ruchu oraz do środowisk, które chcą korzystać z pomocy Ruchu.
 • Diakonia Komunikowania Społecznego: Włącza w działanie Ruchu inne środki przekazu społecznego: film, radio, telewizję.
 • Diakonia Środków Materialnych: Inspiruje i organizuje dzielenie się dobrami materialnymi wewnątrz Ruchu i troszczy się o materialne uwarunkowania jedności.

Strona Centralnej Diakonii Jedności

ODPOWIEDZIALNI: ks. Marek Andrzejuk (tel. 606820085; moderator@siedlce.oaza.pl)


 

XXXIX KONGREGACJA ODPOWIEDZIALNYCH

Z radością zapraszam Was na XXXIX Kongregację Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie, która zgromadzi nas na Jasnej Górze w dniach od 21 do 24 lutego 2014 roku.

Podczas XXXIX Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie podejmiemy temat roku formacyjnego 2014/2015 „Radość Ewangelii”.
W celu przygotowania się do owocnego uczestnictwa w Kongregacji został przygotowany zestaw materiałów do osobistego studium i medytacji. Zachęcam do przeczytania, przestudiowania i przemodlenia zaproponowanych tekstów, aby ich treść pomogła nam w przyjęciu inspiracji, które przyniesie tegoroczna Kongregacja Odpowiedzialnych.
Materiały te mogą oczywiście wykorzystać do własnej modlitwy i formacji także osoby, które nie będą brały bezpośredniego udziału w Kongregacji, dlatego zamieszczamy je na stronie internetowej naszego Ruchu.

Ks. Adam Wodarczyk - Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie

Całość ZAPROSZENIA i materiały do osobistego STUDIUM.

Zgłoszenia i szczegółowe pytania należy kierować do Moderatora Diecezjalnego (osobiście bądź emailowo moderator@siedlce.oaza.pl lub telefonicznie 606820085). Zgłoszenia do 14 lutego br.
Opłaty z tytułu kosztów organizacyjnych będą wynosić 80 zł os osoby (140 zł od małżeństwa).
Nocleg w pokoju 4-osobowym z umywalką od piątku do niedzieli (46 zł od osoby).
Dojazd i wyżywienie we własnym zakresie.

ŚWIĘTO PATRONALNE MODERATORÓW

W świeto Chrztu Pańskiego pragniemy wyrazić głęboką wdzięczność kapłanom posługującym w Ruchu Światło-Życie. Wasza pasterska obecność i troska są znakiem obecności i troski samego Chrystusa.

Niech Chrystus Sługa napełnia Was ciągle na nowo doświadczeniem miłości Ojca i udziela Ducha, pozwalającego głosić radość Ewangelii.

ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE

Na tą wyjątkową noc,
kiedy Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami,
życzę Wam i sobie również
trwania w tym Słowie.
Niech to Słowo stanie się w każdym z nas Życiem,
które rodzi codziennie i w każdej minucie na nowo.
Niech to Słowo będzie dla nas pocieszeniem, umocnieniem w trudzie,
ale też radością z wysoka,
by mieć w sobie odwagę głośno i z przekonaniem wypowiadać chwałę Bożą,
świadczyć o Jego działaniu
i dzielić się Słowem z potrzebującymi.

Życzę, by miłość do Słowa i poddanie się Jego miłości
rodziło w Was i przez Was nowych ludzi Królestwa Bożego.
Przyjmijcie to Słowo,
które jest Naszym Zbawicielem i Panem Jezusem Chrystusem z pokorą i wiarą.
Pozwólcie, by Ono zamieszkało w Waszych domach,
zakładach pracy, klasie i na uczelni oraz w każdym środowisku waszego życia,
w tym w waszych wspólnotach oazowych: kręgach i grupach formacyjnych.

Ks. Marek Andrzejuk - moderator diecezjalny

40-lecie Aktu oddania Ruchu Światło-Życie Niepokalanej

W roku 2013 wspominamy 40-lecie Aktu oddania Ruchu Światło-Życie Niepokalanej, Matce Kościoła, dokonanego przez kard. Karola Wojtyłę – bł. Jana Pawła II w dniu 11.06.1973 roku w Centrum Ruchu w Krościenku nad Dunajcem. Wydarzenie to zostało nazwane przez sługę Bożego ks. F. Blachnickiego Aktem Konstytutywnym Ruchu Światło-Życie. Wielokrotnie podkreślał on, że od tego momentu rozpoczęło się duchowe dojrzewanie wizji żywego Kościoła i Ruchu Światło-Życie.

Diecezjalna Diakonia Jedności zachęca, aby w ramach adwentowego Rejonowego Dnia Wspólnoty, zawierzyć nasze wspólnoty Ruchu Światło-Życie Niepokalanej Matce Kościoła słowami Aktu Konstytutywnego.

Zakończone prace

Kochani! Dzięki Opatrzności Bożej oraz sprzyjającej pogodzie udało zakończyć się ocieplanie budynku Domu Moria w Łukowie. Dziękuję wszystkim, którzy to dzieło objęli swoją modlitwą oraz tym, którzy pojawiali się na "placu budowy" i pojawiają dalej by wykonywać specjalistyczne jak i te bardzo proste prace. Dzięki Waszej obecności w tym miejscu udało się jeszcze położyć gips w kolejnych pomieszczeniach, jak również co nieco ogarnąć teren wokół budynku. Za wszelkie doświadczone dobro wszystkim składam serdeczne Bóg zapłać.

DZIEŃ WSPÓLNOTY MODERATORÓW I ODPOWIEDZIALNYCH

„Piotr i Apostołowie głosili mężnie, szczerze to, co zostało im przekazane - Ewangelię Jezusa. A my? Czy potrafimy nieść Słowo Boże w nasze środowiska życia? Czy umiemy mówić o Chrystusie, o tym, czym jest On dla nas, w rodzinie, z osobami, które należą do naszego codziennego życia? Wiara rodzi się ze słuchania i umacnia przez głoszenie” (Papież Franciszek)

Diecezjalna Diakonia Jedności serdecznie zaprasza Księży Moderatorów oraz Odpowiedzialnych świeckich na adwentowy Dzień Wspólnoty Moderatorów i Odpowiedzialnych. Odbędzie się on 2 grudnia w Łukowie w Domu "Moria". Rozpoczęcie o godzinie 19.30. Podczas spotkania chcemy wspólnie odkrywać moc słowa Bożego. W planie nieszpory, katecheza, spotkanie w grupach i agapa.

SPOTKANIE KAPŁAŃSKIE

W najbliższy poniedziałek, 4 listopada, w Domu Ruchu Światło-Życie w Łukowie (Al. Kościuszki 21b) odbędzie się kolejne kapłańskie spotkanie formacyjne.

Serdecznie zapraszam na nie księży posługujących w Ruchu Światło-Życie (w gałęzi dziecięcej, młodzieżowej i rodzinnej).

Początek o godzinie 19.30.

W planie: nieszpory żałobne w intencji zmarłych kapłanów moderatorów, katecheza, spotkanie w grupach i agapa.

 

ks. Marek Andrzejuk

Dzień Wspólnoty Moderatorów i odpowiedzialnych

„Wiara w naszym życiu dokonuje rewolucji, którą moglibyśmy nazwać kopernikańską, ponieważ usuwa nas z centrum i oddaje centralne miejsce Bogu. Wiara zanurza nas w Jego miłości, która daje nam bezpieczeństwo, siłę i nadzieję.” (Papież Franciszek)

Diecezjalna Diakonia Jedności serdecznie zaprasza Księży Moderatorów oraz Odpowiedzialnych świeckich na jesienny Dzień Wspólnoty Moderatorów i Odpowiedzialnych. Odbędzie się on w poniedziałek 7 października w Domu "Moria" w Łukowie (al. Kościuszki 21b). Początek o godzinie 19.30. Podczas spotkania chcemy wspólnie odkrywać dar wiary.

Program spotkania obejmuje:

19.30 - Nieszpory

20.00 - Katecheza (ks. Tomasz Bieliński)

20.30 - Spotkania w grupach

21.15 - Agapa. Ogłoszenia