Diakonia Jedności

DIAKONIA JEDNOŚCI

"Celem diakonii jest budowanie jedności w Duchu Świętym. Jedność wyznacza cel wszelkiej diakoni Ruchu. Cel ten "stawia" wszystkich w relacji diakonijnej, służebnej. Jeżeli wszyscy przyjmują postawę diakonii, służby w odniesieniu do planu Ojca, objawionego i realizowanego przez Syna wtedy może powstać jedność w Duchu".

Ks. F. Blachnicki

Diakonia jedności zajmuje pozycję centralną wśród różnych diakonii Ruchu w tym znaczeniu, że koordynuje ona i inspiruje działalność wszystkich diakonii w duchu jedności. Stoi więc ona jakby w jednym rzędzie z innymi diakoniami, ale zarazem jako ogniwo centralne zespalające wszystko.

Diecezjalna Diakonia Jedności spotyka się co najmniej 4 razy w roku, przed każdym Dniem Wspólnoty Moderatorów i Moderatorek. Diakonia Jedności wydaje kilka razy w roku Listy Jedności lub komunikaty.

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie” celem całej Diakonii jest służba w Ruchu Światło-Życie, aby zachowując jedność i tożsamość mógł służyć swoim charyzmatem budowaniu Kościoła i pełnieniu jego misji w świecie współczesnym (§4 Statutu). Natomiast zadaniem Diakonii Jedności jest kolegialne wspomaganie moderatora (generalnego, diecezjalnego, rejonowego) w kierowaniu Ruchem jako całością (w Polsce i za jej granicami, w diecezji, w rejonie), troska o jedność Ruchu oraz o wierność jego charyzmatowi założycielskiemu (por. §11 Statutu).

Pierwszym i podstawowym zadaniem diakonii jedności Ruchu jest diakonia na rzecz jego samego: dla jego rozwoju wewnętrznego i zewnętrznego, dla realizacji programu formacyjnego, formowania diakonii, dla jego jedności. Chodzi bowiem o stworzenie i utrzymanie w sprawności samego narzędzia, które ma służyć posoborowej odnowie Kościoła. Jedność jest warunkiem owocności posługi Ruchu i sprawdzianem, czy pozostaje on pod działaniem Ducha Świętego, Ducha Jedności. Jedność to być albo nie być naszego Ruchu, dlatego pielęgnowanie jedności musi być stałą troską diakonii jedności i wszystkich innych diakonii. Diakonia jedności zajmuje w Ruchu pozycję centralną wśród innych diakonii, w tym znaczeniu, że koordynuje ona i inspiruje działalność wszystkich diakonii w duchu jedności. Stoi więc ona jakby w jednym rzędzie z innymi diakoniami, ale zarazem jako ogniwo centralne, zespalające wszystko. Troska o jedność Ruchu Światło-Życie przejawia się w różnych formach i na różnych płaszczyznach:

 • Doświadczenie jedności podczas oazy rekolekcyjnej przez codzienną modlitwę  za Kościół, Ojczyznę, Ruch i odbywające się oazy oraz przez dzień wspólnoty w XIII dniu oazy ze wszystkimi elementami pozwalającymi przeżyć tajemnicę jedności Kościoła w Duchu Świętym.
 • Budowanie, utrzymanie i pogłębianie jedności w Ruchu służą spotkania ogólnopolskie odpowiedzialnych Ruchu: Oaza Rekolekcyjna Diakonii Jedności, Dzień Światła, Kongregacja Odpowiedzialnych, Centralna Oaza Matka, Podsumowanie OŻK, spotkania Krajowego Kolegium Moderatorów oraz dni wspólnoty: diakonii diecezjalnych, moderatorów-kapłanów, animatorów i diakonii oraz uczestników Ruchu.
 • Uczestnictwo w Dniach Wspólnoty: Dniu Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych, Dniu Wspólnoty Moderatorów-kapłanów, Dniu Wspólnoty Animatorów i Diakonii
 • Jedność z innymi ruchami odnowy
 • Jedność między urzędem a charyzmatem: troska o to by charyzmat Ruchu został należycie poznany, oceniony oraz wrastał w struktury Kosioła
 • Zasada kolegialności: rozumienie Kościoła jako wspólnoty służb i charyzmatów
 • Ekumenizm

Centralna pozycja diakonii jedności i jej szczególne zadanie w Ruchu wyraża się w tym, że posiada ona kilka diakonii pomocniczych, stanowiących jej podporządkowane organa. Są to następujące diakonie:

 • Diakonia Moderacji: Moderator Generalny, Centralna Diakonia Moderacji Ruchu, Kolegium Moderatorów.
 • Diakonia Formacji Diakonii.
 • Diakonia Świadectwa: Zajmuje się tym, co dotyczy prezentowania Ruchu oraz informowania o nim, zarówno w ramach Ruchu, jak i na zewnątrz.
 • Diakonia Słowa: Dba o to, by słowo drukowane docierało we właściwym czasie do wszystkich członków i wspólnot Ruchu oraz do środowisk, które chcą korzystać z pomocy Ruchu.
 • Diakonia Komunikowania Społecznego: Włącza w działanie Ruchu inne środki przekazu społecznego: film, radio, telewizję.
 • Diakonia Środków Materialnych: Inspiruje i organizuje dzielenie się dobrami materialnymi wewnątrz Ruchu i troszczy się o materialne uwarunkowania jedności.

Strona Centralnej Diakonii Jedności

ODPOWIEDZIALNI: ks. Marek Andrzejuk (tel. 606820085; moderator@siedlce.oaza.pl)


 

OAZA JEDNOŚCI ANIMATORÓW

Dla wszystkich animatorów posługujących w parafii oraz na oazach wakacyjnych planowana jest w dniu 30 sierpnia Oaza Jedności Animatorów w Domu „Moria” w Łukowie (Al. Kościuszki 21B). Będzie to czas modlitwy, spotkania, dzielenia się doświadczeniami z oaz wakacyjnych, wskazania drogi formacji Ruchu Światło-Życie oraz rozeznawania osobistej posługi i formacji podczas roku formacyjnego.

Zaczynamy godziną 10.00. Planowane zakończenie ok. godziny 15.00
Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie drogą mailową: moderator@siedlce.oaza.pl (najpóźniej do 28 sierpnia) ułatwi to zaplanowanie niezbędnych zakupów.
Koszt: dobrowolna ofiara pieniężna (na przewidziany posiłek).

PAMIĘTNIK z CENTRALNEJ OAZY MATKI

6 czerwca - ROZPOCZĘCIE - Trwajcie we wspólnocie... zobacz!
7 czerwca - DZIEŃ DIAKONII - Dziś spotykamy Jezusa... zobacz!
8 czerwca - DZIEŃ ANIMATORA - Głosić w porę i nie w porę... zobacz!
9 czerwca - DZIEŃ MODERATORA - To już jest koniec... zobacz!

Z naszej diecezji w COMie uczestniczyło 12 osób: 8 "młodych" i 1 małżeństwo z dziećmi.

Dwoje naszych dzielnych absolwentów Diecezjalnej Szkoły Animatora ugruntowanych w poprzednich latach uczestnictwem w KODA - Anna Żurawska i Maciej Rzepecki - przyjęli błogosławieństwo na animatorów Ruchu Światło-Życie.

Nasze relacje na stronie "Odrobiny nadziei" oraz na Fecebook'u.

Lednica 2014

"W Imię Syna"

Z Łukowa jest organizowany wyjazd na XVIII Spotkanie Młodych
w Lednicy
dnia 7 czerwca 2014.

Wyjazd 7 czerwca o 4 nad ranem. Koszt 45 zł.

 

Wyjazd, opłata i informacje: s. Benedetta Kasik smbenedetta@gmail.com (tel. 660180765) i s. Julitta Prokopiuk, ul. 11. Lisopada 5, Łuków. 

Kurs wychowawcy kolonijnego

KURS WYCHOWAWCÓW zaplanowany jest na 14-15 czerwca w Domu „Moria” w Łukowie.
Pragnący posługiwać podczas oaz wakacyjnych jeśli ukończyli 18 lat i mają średnie wykształcenie powinni odbyć kurs wychowawców. Zgłoszenia: moderator@siedlce.oaza.pl 
W sobotę zajęcia od 10.00 do 17.00, a w niedzielę od 10.00 do 15.00. Będzie możliwość przenocowania. Wyżywienie we własnym zakresie.
Koszt kursu od uczestnika wynosi 50 zł.

Wigilia Zesłania Ducha Świętego

Wzorem lat ubiegłych, 7 czerwca br. w wigilię uroczystości Zesłania Ducha Świętego w Katedrze siedleckiej odbędą się Nieszpory z udziałem członków wszystkich wspólnot, stowarzyszeń, ruchów i bractw działających na terenie naszej diecezji. Nieszporom będzie przewodniczył Biskup Piotr Sawczuk. Celebracja Liturgii Godzin rozpocznie się o godz. 19.00 zawiązaniem wspólnoty oraz katechezą. Po nieszporach zgromadzimy się na agapie. Serdecznie prosimy, aby uczestnicy zatroszczyli się o przygotowanie agapy przynosząc artykuły spożywcze na wspólny stół.

Za komunikatem Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej

Paschalny Dzień Wspólnoty Moderatorów i Odpowiedzialnych

„Dzisiejsza liturgia jest wielką modlitwą, jaką Kościół wraz z Jezusem wznosi do Ojca, aby ponowił Zesłanie Ducha Świętego. Każdy z nas, każda grupa, każdy ruch w harmonii Kościoła zwraca się do Ojca, aby prosić o ten dar. Także dzisiaj, podobnie jak w dniu swoich narodzin Kościół wraz z Maryją, woła: „Veni Sancte Spiritus! - Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości”.
(Papież Franciszek, 19 maja 2013 r.)

Diecezjalna Diakonia Jedności serdecznie zaprasza Księży Moderatorów oraz Odpowiedzialnych świeckich na paschalny Dzień Wspólnoty Moderatorów i Odpowiedzialnych. Odbędzie się on 5 maja w Domu "Moria" w Łukowie. Rozpoczęcie o 19.30.  Podczas spotkania chcemy wspólnie wołać o dar Ducha Świętego dla nas i naszych wspólnot.

 

Program spotkania obejmuje:
19.30 - Nieszpory
20.00 - Czuwanie modlitewne
21.00 - Agapa. Ogłoszenia.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

„Dzisiaj, w Święto Zmartwychwstania,
my także powtarzamy z wszystkimi chrześcijanami na świecie:
Zostań z nami, Jezusie, ukrzyżowany i zmartwychwstały!
Zostań z nami, wierny Przyjacielu i pewna ostojo dla ludzkości kroczącej drogami czasu!
/Jan Paweł II/

Niech Chrystus Zmartwychwstały, w którym  pokładamy nadzieję,
umacnia w wiernym kroczeniu Jego drogami, w powołaniu i w świętości.
Niech nie opuszcza serca, kiedy trwoga, przeciwności świata,
niech będzie blisko, kiedy samotność, trud i cierpienie,
ale także niech będzie obecny w radosnym doświadczaniu wspólnoty Żywego Kościoła.
Niech wszystko w życiu opromienia  światłem zmartwychwstania.

Ks. Marek Andrzejuk - moderator diecezjalny

Kapłańskie spotkanie foramcyjne

Serdecznie zapraszam kapłanów posługujących w Ruchu Światło-Życie (wśród dzieci, młodzieży, rodzin) na spotkanie formacyjne. Odbędzie się ono 7 kwietnia 2014 r. w Domu "Moria" w Łukowie (Al. Kościuszki 21b). Początek o 19.30.

W programie: nieszpory, konferencja "Miejsce Triduum Paschalnego w formacji Ruchu Światło-Życie", dzielenie się posługą, agapa.

ks. Marek Andrzejuk - moderator diecezjalny