Diakonia Jedności

DIAKONIA JEDNOŚCI

"Celem diakonii jest budowanie jedności w Duchu Świętym. Jedność wyznacza cel wszelkiej diakoni Ruchu. Cel ten "stawia" wszystkich w relacji diakonijnej, służebnej. Jeżeli wszyscy przyjmują postawę diakonii, służby w odniesieniu do planu Ojca, objawionego i realizowanego przez Syna wtedy może powstać jedność w Duchu".

Ks. F. Blachnicki

Diakonia jedności zajmuje pozycję centralną wśród różnych diakonii Ruchu w tym znaczeniu, że koordynuje ona i inspiruje działalność wszystkich diakonii w duchu jedności. Stoi więc ona jakby w jednym rzędzie z innymi diakoniami, ale zarazem jako ogniwo centralne zespalające wszystko.

Diecezjalna Diakonia Jedności spotyka się co najmniej 4 razy w roku, przed każdym Dniem Wspólnoty Moderatorów i Moderatorek. Diakonia Jedności wydaje kilka razy w roku Listy Jedności lub komunikaty.

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie” celem całej Diakonii jest służba w Ruchu Światło-Życie, aby zachowując jedność i tożsamość mógł służyć swoim charyzmatem budowaniu Kościoła i pełnieniu jego misji w świecie współczesnym (§4 Statutu). Natomiast zadaniem Diakonii Jedności jest kolegialne wspomaganie moderatora (generalnego, diecezjalnego, rejonowego) w kierowaniu Ruchem jako całością (w Polsce i za jej granicami, w diecezji, w rejonie), troska o jedność Ruchu oraz o wierność jego charyzmatowi założycielskiemu (por. §11 Statutu).

Pierwszym i podstawowym zadaniem diakonii jedności Ruchu jest diakonia na rzecz jego samego: dla jego rozwoju wewnętrznego i zewnętrznego, dla realizacji programu formacyjnego, formowania diakonii, dla jego jedności. Chodzi bowiem o stworzenie i utrzymanie w sprawności samego narzędzia, które ma służyć posoborowej odnowie Kościoła. Jedność jest warunkiem owocności posługi Ruchu i sprawdzianem, czy pozostaje on pod działaniem Ducha Świętego, Ducha Jedności. Jedność to być albo nie być naszego Ruchu, dlatego pielęgnowanie jedności musi być stałą troską diakonii jedności i wszystkich innych diakonii. Diakonia jedności zajmuje w Ruchu pozycję centralną wśród innych diakonii, w tym znaczeniu, że koordynuje ona i inspiruje działalność wszystkich diakonii w duchu jedności. Stoi więc ona jakby w jednym rzędzie z innymi diakoniami, ale zarazem jako ogniwo centralne, zespalające wszystko. Troska o jedność Ruchu Światło-Życie przejawia się w różnych formach i na różnych płaszczyznach:

 • Doświadczenie jedności podczas oazy rekolekcyjnej przez codzienną modlitwę  za Kościół, Ojczyznę, Ruch i odbywające się oazy oraz przez dzień wspólnoty w XIII dniu oazy ze wszystkimi elementami pozwalającymi przeżyć tajemnicę jedności Kościoła w Duchu Świętym.
 • Budowanie, utrzymanie i pogłębianie jedności w Ruchu służą spotkania ogólnopolskie odpowiedzialnych Ruchu: Oaza Rekolekcyjna Diakonii Jedności, Dzień Światła, Kongregacja Odpowiedzialnych, Centralna Oaza Matka, Podsumowanie OŻK, spotkania Krajowego Kolegium Moderatorów oraz dni wspólnoty: diakonii diecezjalnych, moderatorów-kapłanów, animatorów i diakonii oraz uczestników Ruchu.
 • Uczestnictwo w Dniach Wspólnoty: Dniu Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych, Dniu Wspólnoty Moderatorów-kapłanów, Dniu Wspólnoty Animatorów i Diakonii
 • Jedność z innymi ruchami odnowy
 • Jedność między urzędem a charyzmatem: troska o to by charyzmat Ruchu został należycie poznany, oceniony oraz wrastał w struktury Kosioła
 • Zasada kolegialności: rozumienie Kościoła jako wspólnoty służb i charyzmatów
 • Ekumenizm

Centralna pozycja diakonii jedności i jej szczególne zadanie w Ruchu wyraża się w tym, że posiada ona kilka diakonii pomocniczych, stanowiących jej podporządkowane organa. Są to następujące diakonie:

 • Diakonia Moderacji: Moderator Generalny, Centralna Diakonia Moderacji Ruchu, Kolegium Moderatorów.
 • Diakonia Formacji Diakonii.
 • Diakonia Świadectwa: Zajmuje się tym, co dotyczy prezentowania Ruchu oraz informowania o nim, zarówno w ramach Ruchu, jak i na zewnątrz.
 • Diakonia Słowa: Dba o to, by słowo drukowane docierało we właściwym czasie do wszystkich członków i wspólnot Ruchu oraz do środowisk, które chcą korzystać z pomocy Ruchu.
 • Diakonia Komunikowania Społecznego: Włącza w działanie Ruchu inne środki przekazu społecznego: film, radio, telewizję.
 • Diakonia Środków Materialnych: Inspiruje i organizuje dzielenie się dobrami materialnymi wewnątrz Ruchu i troszczy się o materialne uwarunkowania jedności.

Strona Centralnej Diakonii Jedności

ODPOWIEDZIALNI: ks. Kamil Duszek (tel. ; moderator@siedlce.oaza.pl)


 

Warsztaty dla aniamtorów, liderów i księży "Depresja bez tabu"

Czujesz się liderem jakiejś grupy społecznej? Może jesteś animatorem oazy i formujesz innych? Lubisz pracować na czele i zarządzać pracą? Jako kapłan próbujesz rozmawiać z młodymi? W tym wszystkim możesz nie wiedzieć, jak poradzić sobie z problemami emocjonalnymi i psychicznymi młodzieży...
Zapraszamy Cię na warsztaty dla Liderów, Animatorów i Kapłanów naszej diecezji, które poprowadzą profesjonalni psychoterapeuci, coachowie i inni specjaliści.

Dzień Wspólnoty Garwolin 2022.03.13

Zdjęcia z Dnia Wspólnoty 13.03.2022 w Garwolinie

W niedzielę 13.03 przeżywaliśmy Wielkopostny Dzień Wspólnoty.

Nasze spotkanie odbyło się w parafii MB Częstochowskiej w Garwolinie.

Tego dnia wzięliśmy udział w Drodze Krzyżowej i spotkaniach w małych grupach. Kulminacyjnym punktem Dnia Wspólnoty była Msza Święta przeżywana ze wspólnotą parafialną. Spotkanie zakończyliśmy agapą.

Dzień Wspólnoty Łuków 13.03.2022 r.

W dniu 13 marca 2022 Rejon Łukowski Ruchu Światło-Życie wraz ze swoimi kapłanami przeżywał Wielkopostny Dzień Wspólnoty pod hasłem: KRZYŻ.

Spotkanie odbyło się w parafii Św. Brata Alberta w Łukowie, gdzie rozważyliśmy Mękę Pana Naszego, posiłkując się myślami bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Czcigodnego Sługi Bożego Franciszka Blachnickiego.

Seminarium Odnowy Wiary w Domu Moria

Serdecznie zapraszamy do udziału w Seminarium Odnowy Wiary!

Seminarium Odnowy Wiary to cykl 11 spotkań opartych na rozważaniu Słowa Bożego. Rekolekcje są przeznaczone dla osób dorosłych, które chcą pogłębić swoje życie duchowe i odkryć piękno Słowa Bożego. Aby wziąć udział w SOW nie trzeba być członkiem Ruchu Światło-Życie czy innej wspólnoty.

Wielkopostny Dzień Wspólnoty Odpowiedzialnych i Moderatorów

Serdecznie zapraszam wszystkich moderatorów oraz odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie w naszej diecezji na wspólne spotkanie, które odbędzie się 07 III 2022 r. (poniedziałek) w Domu Moria w Łukowie. Rozpoczniemy o godz. 19.30.

Program: Nieszpory, Konferencja, Praca w grupach, Podsumowanie i agapa

Do zobaczenia niebawem!

ks. Kamil E. Duszek, Moderator Diecezjalny

Spotkanie diakonii Jedności

"Celem diakonii jest budowanie jedności w Duchu Świętym. Jedność wyznacza cel wszelkiej diakoni Ruchu. Cel ten "stawia" wszystkich w relacji diakonijnej, służebnej. Jeżeli wszyscy przyjmują postawę diakonii, służby w odniesieniu do planu Ojca, objawionego i realizowanego przez Syna wtedy może powstać jedność w Duchu".

Serdecznie zapraszam na spotkanie Diakonii Jedności, które odbędzie się w poniedziałek 07 III 2022 r. w Domu Moria w Łukowie o godz. 17.00 (Bezpośrednio przed spotkaniem Moderatorów i Odpowiedzialnych).

"Była światłość prawdziwa..." - życzenia moderatora diecezjalnego na Narodzenie Pańskie!

"Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat6 Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi". (J 1, 9-12)

Święto patronalne Ruchu Światło-Życie oraz Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła

8 grudnia Ruch Światło-Życie przeżywa swoje święto patronalne. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny jest dla nas ważny dniem, ponieważ odkrywamy w Maryi wzór nowego człowieka. Nasz założyciel, ks. Franciszek Blachnicki tak pisał o Niepokalanej: „W historii zbawienia istnieje tylko jeden przypadek, gdzie oddanie człowieka Bogu zostało zrealizowane w stopniu bezgranicznym. Ten «przypadek» nazywa się Niepokalane Poczęcie.

Nowa para krajowa

Podczas ogólnopolskiego podsumowania Domowego Kościoła w Częstochowie, w sobotę, 11 września 2021 r., miały miejsce wybory pary krajowej. Głosowanie, w którym uczestniczyły pary diecezjalne oraz krąg centralny, wyłoniły trzy kandydatury, spośród których Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchu Światło- Życie, biskup Krzysztof Włodarczyk, wskazał nową parę krajową Domowego Kościoła.