Diakonia Jedności

DIAKONIA JEDNOŚCI

"Celem diakonii jest budowanie jedności w Duchu Świętym. Jedność wyznacza cel wszelkiej diakoni Ruchu. Cel ten "stawia" wszystkich w relacji diakonijnej, służebnej. Jeżeli wszyscy przyjmują postawę diakonii, służby w odniesieniu do planu Ojca, objawionego i realizowanego przez Syna wtedy może powstać jedność w Duchu".

Ks. F. Blachnicki

Diakonia jedności zajmuje pozycję centralną wśród różnych diakonii Ruchu w tym znaczeniu, że koordynuje ona i inspiruje działalność wszystkich diakonii w duchu jedności. Stoi więc ona jakby w jednym rzędzie z innymi diakoniami, ale zarazem jako ogniwo centralne zespalające wszystko.

Diecezjalna Diakonia Jedności spotyka się co najmniej 4 razy w roku, przed każdym Dniem Wspólnoty Moderatorów i Moderatorek. Diakonia Jedności wydaje kilka razy w roku Listy Jedności lub komunikaty.

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie” celem całej Diakonii jest służba w Ruchu Światło-Życie, aby zachowując jedność i tożsamość mógł służyć swoim charyzmatem budowaniu Kościoła i pełnieniu jego misji w świecie współczesnym (§4 Statutu). Natomiast zadaniem Diakonii Jedności jest kolegialne wspomaganie moderatora (generalnego, diecezjalnego, rejonowego) w kierowaniu Ruchem jako całością (w Polsce i za jej granicami, w diecezji, w rejonie), troska o jedność Ruchu oraz o wierność jego charyzmatowi założycielskiemu (por. §11 Statutu).

Pierwszym i podstawowym zadaniem diakonii jedności Ruchu jest diakonia na rzecz jego samego: dla jego rozwoju wewnętrznego i zewnętrznego, dla realizacji programu formacyjnego, formowania diakonii, dla jego jedności. Chodzi bowiem o stworzenie i utrzymanie w sprawności samego narzędzia, które ma służyć posoborowej odnowie Kościoła. Jedność jest warunkiem owocności posługi Ruchu i sprawdzianem, czy pozostaje on pod działaniem Ducha Świętego, Ducha Jedności. Jedność to być albo nie być naszego Ruchu, dlatego pielęgnowanie jedności musi być stałą troską diakonii jedności i wszystkich innych diakonii. Diakonia jedności zajmuje w Ruchu pozycję centralną wśród innych diakonii, w tym znaczeniu, że koordynuje ona i inspiruje działalność wszystkich diakonii w duchu jedności. Stoi więc ona jakby w jednym rzędzie z innymi diakoniami, ale zarazem jako ogniwo centralne, zespalające wszystko. Troska o jedność Ruchu Światło-Życie przejawia się w różnych formach i na różnych płaszczyznach:

 • Doświadczenie jedności podczas oazy rekolekcyjnej przez codzienną modlitwę  za Kościół, Ojczyznę, Ruch i odbywające się oazy oraz przez dzień wspólnoty w XIII dniu oazy ze wszystkimi elementami pozwalającymi przeżyć tajemnicę jedności Kościoła w Duchu Świętym.
 • Budowanie, utrzymanie i pogłębianie jedności w Ruchu służą spotkania ogólnopolskie odpowiedzialnych Ruchu: Oaza Rekolekcyjna Diakonii Jedności, Dzień Światła, Kongregacja Odpowiedzialnych, Centralna Oaza Matka, Podsumowanie OŻK, spotkania Krajowego Kolegium Moderatorów oraz dni wspólnoty: diakonii diecezjalnych, moderatorów-kapłanów, animatorów i diakonii oraz uczestników Ruchu.
 • Uczestnictwo w Dniach Wspólnoty: Dniu Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych, Dniu Wspólnoty Moderatorów-kapłanów, Dniu Wspólnoty Animatorów i Diakonii
 • Jedność z innymi ruchami odnowy
 • Jedność między urzędem a charyzmatem: troska o to by charyzmat Ruchu został należycie poznany, oceniony oraz wrastał w struktury Kosioła
 • Zasada kolegialności: rozumienie Kościoła jako wspólnoty służb i charyzmatów
 • Ekumenizm

Centralna pozycja diakonii jedności i jej szczególne zadanie w Ruchu wyraża się w tym, że posiada ona kilka diakonii pomocniczych, stanowiących jej podporządkowane organa. Są to następujące diakonie:

 • Diakonia Moderacji: Moderator Generalny, Centralna Diakonia Moderacji Ruchu, Kolegium Moderatorów.
 • Diakonia Formacji Diakonii.
 • Diakonia Świadectwa: Zajmuje się tym, co dotyczy prezentowania Ruchu oraz informowania o nim, zarówno w ramach Ruchu, jak i na zewnątrz.
 • Diakonia Słowa: Dba o to, by słowo drukowane docierało we właściwym czasie do wszystkich członków i wspólnot Ruchu oraz do środowisk, które chcą korzystać z pomocy Ruchu.
 • Diakonia Komunikowania Społecznego: Włącza w działanie Ruchu inne środki przekazu społecznego: film, radio, telewizję.
 • Diakonia Środków Materialnych: Inspiruje i organizuje dzielenie się dobrami materialnymi wewnątrz Ruchu i troszczy się o materialne uwarunkowania jedności.

Strona Centralnej Diakonii Jedności

ODPOWIEDZIALNI: ks. Kamil Duszek (tel. ; moderator@siedlce.oaza.pl)


 

Dzień wspólnoty moderatorów i odpowiedzialnych

Serdecznie zapraszam wszystkich moderatorów oraz odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie w naszej diecezji na wspólne spotkanie, które odbędzie się 11 X 2021 r. (poniedziałek) w Domu Moria w Łukowie. Rozpoczniemy o godz. 19.30.

Program: Nieszpory, Konferencja, Praca w grupach, Podsumowanie i agapa

Do zobaczenia niebawem!

ks. Kamil Duszek, Moderator Diecezjalny

Spotkanie diakonii Jedności

"Celem diakonii jest budowanie jedności w Duchu Świętym. Jedność wyznacza cel wszelkiej diakoni Ruchu. Cel ten "stawia" wszystkich w relacji diakonijnej, służebnej. Jeżeli wszyscy przyjmują postawę diakonii, służby w odniesieniu do planu Ojca, objawionego i realizowanego przez Syna wtedy może powstać jedność w Duchu".

Serdecznie zapraszam na spotkanie Diakonii Jedności, które odbędzie się w poniedziałek 11 X 2021 r. w Domu Moria w Łukowie o godz. 17.00 (Bezpośrednio przed spotkaniem Moderatorów i Odpowiedzialnych).

Nowa para krajowa

Podczas ogólnopolskiego podsumowania Domowego Kościoła w Częstochowie, w sobotę, 11 września 2021 r., miały miejsce wybory pary krajowej. Głosowanie, w którym uczestniczyły pary diecezjalne oraz krąg centralny, wyłoniły trzy kandydatury, spośród których Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchu Światło- Życie, biskup Krzysztof Włodarczyk, wskazał nową parę krajową Domowego Kościoła.

Powakacyjny Dzień Wspólnoty - 4 września 2021

Serdecznie zapraszamy wszystkich żyjących Charyzmatem Światło-Życie na Pokawacyjny Dzień Wspólnoty, który odbędzie się w Bobrownikach 4 września 2021 (sobota).

 

Plan:

9.30 - Zjazd

9.45 - Zawiązanie wspólnoty

10.00 - Świadectwa

11.15 - Konferencja pt. "Prawda, Krzyż, Wyzwolenie"

12.00 - Przygotowanie do Eucharystii

12.15 - Eucharystia

14.00 - Agapa

 

 

Transmisja dnia wspólnoty moderatorów i odpowiedzialnych (19 IV)

 

Serdecznie zapraszam wszystkich moderatorów oraz odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie w naszej diecezji na wspólne spotkanie, które odbędzie się 19 IV 2021 r. (poniedziałek) w Domu Moria w Łukowie. Rozpoczniemy o godz. 19.30.

Program: Nieszpory, Konferencja, Praca w grupach, Podsumowanie i agapa

Dzień wspólnoty będzie odbywał się w sposób hybrydowy. Można w nim uczestniczyć fizycznie, bądź za pośrednictwem transmisji internetowej.

 

ks. Kamil Duszek, Moderator Diecezjalny

 

Zmartwychwstał Pan

Pragnę złożyć serdeczne życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy. Niech Zmartwychwstał Pan pozwoli nam rozpoznać swój blask i chwałę. Życzę, aby podczas tej Wielkiej Nocy Zmartwychwstania, każdy z nas powstał z martwych razem z Chrystusem - oby nardził się w nas nowy człowiek, zdolny służyć i kochać, jak nasz Pan. Niech takich "Wielkich Nocy" będzie w naszym życiu jak najwięj.

Z pamięcią w modlitwie,

ks. Kamil Edward Duszek, moderator diecezjalny

Naszym kapłanom

Ksiądz Franciszek Blachnicki mówił, że kapłan jest dla Mszy świętej. Składanie ofiary Mszy to istota jego powołania. Tak, jak Jezus przyszedł, aby zlożyć z Siebie ofiarę - tak kapłan jest po to, aby tę ofiarę uobecniać. Dziękując wszystkim Księżom moderatorom Ruchu Światło - Życie za posługę, życzymy, abyście stawali się dla świata znakiem nadziei i pokoju. Życzymy Bożej radości, niech prowadzi Was w każdym dniu posługi. Dobry Bóg nich obdarza łaską i błogosławieństwem. Niech nie brakuje entuzjazmu i siły do codziennej pracy.

100 rocznica urodzin ks. Franciszka Blachnickiego

Już za kilka dni będziemy obchodzili ważny dla nas jubileusz - 100 rocznicę urodzin Czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. W związku z tym zapraszamy do udziału w Mszy Świętej, która będzie sprawowana w Domu Moria w Łukowie w wigilę urodzin ks. Franciszka - we wtorek 23 marca o godz. 18.00. Msza będzie transmitowana na naszym kanale YouTube: Góra Moria

1 % podaktu - dziękujemy za wsparcie

W imieniu Ruchu Światło-Życie Diecezji Siedleckiej pragnę podziękować za przekazane 8020 zł w ramach „1% podatku na rzecz OPP” za rok 2019. Są one nieocenionym wsparciem dla funkcjonowania Ruchu w naszej Diecezji.

Zapraszamy do wpłacania na konto FUNDACJI „ŚWIATŁO-ŻYCIE” odpisów 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Środki finansowe z tytułu 1 % można przekazywać tylko i wyłącznie na konto główne Zarządu Fundacji w Katowicach nr: 61 1560 1108 0000 9060 0004 4584