Diakonia Ewangelizacji

DIAKONIA EWANGELIZACJI

Ewangelizacja powinna ukazać możliwość istnienia wspólnoty ludzi opartej nie o pragnienia i cele ludzkie, ale o świadomość przynależności do jedynego Boga i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Zespół ewangelizacyjny powinien ujawnić się jako nowy typ wspólnoty ludzi, wspólnoty, która powstała nie w wyniku ludzkich zabiegów, ale w wyniku ludzkiego podporządkowania się Ewangelii Jezusa Chrystusa. (...) Zespół ewangelizacyjny powinien zgodnie głosić i wyznawać: Jezus jest naszym Panem. Ewangelizacja powinna stać się wyraźnym wezwaniem ku wejściu do nowej wspólnoty, którą jest Kościół. (...) W wyniku ewangelizacji człowiek powinien zapragnąć wejścia do nowej wspólnoty. Zespół ewangelizacyjny musi się więc ujawnić jako cząstka, i to bardzo dojrzała, tej wspólnoty (ks. F. Blachnicki).

Ogólnie można powiedzieć, że posługa ewangelizacji powinna obejmować:

 • Wsłuchiwanie się w Boże wezwanie.
 • Formację ewangelizatorów dni skupienia, Oazy Rekolekcyjne Animatorów Ewangelizacji)
 • Zapalanie innych do tego dzieła.
 • Dbanie o etap formacji jaki obejmuje ewangelizację
 • Prowadzenie ewangelizacji: rekolekcje ewangelizacyjne, wyjścia ewangelizacyjne.
 • Współpraca z innymi wspólnotami i ruchami na polu niesienia Dobrej Nowiny.
 • Włącza się w przygotowanie i prowadzenie rekolekcji na terenie diecezji.

ODPOWIEDZIALNI:

 • ks. Jakub Kozak - moderator DDE (tel. 509087150)
 • Patrycja Porębska (tel. 698375158)

Strona www: odrobinanadziei

Strona Centralnej Diakonii Ewangelizacji


 

WIECZÓR CHWAŁY W AMFITEATRZE

Wspólnota Jednego Ducha działająca w Duszpasterstwie Akademickim zapraszana WIECZÓR CHWAŁY, który odbędzie się 29. czerwca (sobota) o godz. 18.00  w Amfiteatrze siedleckim (ul. Wiszniewskiego 1). Będzie to tradycyjnie czas uwielbienia Boga śpiewem, teatrem, a nawet tańcem; czas świadectw wiary oraz adoracji Jezusa Eucharystycznego z modlitwą o uzdrowienie.

Kongres Ewangelizacyjny

11 października 2012 r. Ojciec Święty Benedykt XVI zainauguruje w całym Kościele Rok Wiary. Uroczyste rozpoczęcie Roku Wiary w naszej diecezji nastąpi w czwartek, 11 października podczas Eucharystii w katedrze siedleckiej o godz. 1900. Na tę Mszę św. zaproszeni są wszyscy Księża Dziekani, a także Księża Proboszczowie wraz z delegacją wiernych świeckich z parafii.

Rok wiary

ITINERARIUM „Wiem, komu uwierzyłem” (2 Tm 1, 12)
Krajowe Duszpasterstwo Młodzieży zgodnie z zaleceniami Listu Apostolskiego PORTA FIDEI Benedykta XVI oraz NOTY Kongregacji Nauki Wiary zaprasza wszystkie ośrodki duszpasterskie oraz środowiska młodzieżowe w Polsce do pogłębionej refleksji nad swoją wiarą oraz do udziału we wspólnotowych wyznaniach wiary proponowanych w tym ROKU przez Kościół katolicki.

Spotkania diakonii ewangelizacji

Terminy spotkań Diakonii Ewangelizacji do grudnia 2012:

 • WRZESIEŃ 15-16
 • PAŹDZIERNIK 27-28
 • LISTOPAD 17-18
 • GRUDZIEŃ 15-16

Na pierwsze spotkania zapraszamy w sobotę na godzinę 18.00. Jeżeli ktoś nie może przyjechać w sobotę zapraszamy na niedzielę na godzinę 09.00.

Kibicuj rodzinie

Chcesz zwyciężyć w mistrzostwach... zagraj z nami!

Czerwiec 2012 to rok Mistrzostw Europy w piłce nożnej... Chcemy zagrać w całej Polsce w akcji "Kibicuj Rodzinie". Czas na Ciebie, zapraszamy do naszej drużyny.

KOGO SZUKAMY?
Koordynatorów sal kinowych w całej Polsce! Możesz włączyć się w organizację na jednym z dwóch etapów jako: ZOBACZ WIĘCEJ