Diakonia Domowego Kościoła

DIAKONIA DOMOWEGO KOŚCIOŁA

23. Odpowiedzialność za Domowy Kościół spoczywa na Diakonii Domowego Kościoła (DDK), która na poszczególnych szczeblach struktury (kręgu, rejonu, diecezji, filii, kraju) podejmuje posługę na rzecz zachowania charyzmatu i jedności DK oraz odpowiada za formację. Małżeństwa są odpowiedzialne za sprawy organizacyjne i pracę duchową. Parom odpowiedzialnym niezbędna jest jednak zawsze pomoc księży moderatorów, którzy pełnią ważną rolę doradców duchowych. Księża moderatorzy DK gwarantują wierność nauce Kościoła oraz łączność z Kościołem hierarchicznym.

25. Kościół Domowy w diecezji może być podzielony na rejony. Rejon obejmuje do 25 kręgów w tej samej lub sąsiadujących parafiach. Za pracę w rejonie jest odpowiedzialna para rejonowa, która zazwyczaj prosi o opiekę duchową jednego z księży moderatorów jakiegoś kręgu. Para rejonowa, ksiądz moderator, pary animatorskie kręgów i pary łącznikowe (o ile są powołane), tworzą krąg rejonowy. Para łącznikowa powoływana jest przez parę rejonową i sprawuje opiekę nad 3-5 kręgami podstawowymi.

26. Za DK w diecezji odpowiada para diecezjalna, której doradcą duchowym jest ksiądz moderator diecezjalny DK. Wspólnie z parami rejonowymi tworzą oni krąg diecezjalny. Krąg ten może być poszerzony o małżeństwa reprezentujące diakonie specjalistyczne.

27. Para filialna koordynuje pracę par i moderatorów diecezjalnych DK kilku sąsiednich diecezji, które tworzą filię Ruchu Światło-Życie.

28. Za DK na szczeblu krajowym odpowiada para krajowa, której doradcą duchowym jest ksiądz moderator krajowy DK. Para krajowa wraz z ks. moderatorem DK, parami filialnymi, parami pełniącymi określone posługi zlecone przez parę krajową oraz osobami delegowanymi przez Instytut Niepokalanej Matki Kościoła (INMK) tworzą krąg centralny DK. (…)

30. Zadania wspólne dla wszystkich par odpowiedzialnych:

– inspiracja i koordynacja prac DK,
– odpowiedzialność za program formacyjny DK i formację powierzonych im małżeństw,
– odpowiedzialność za jedność DK i jego organizację,
– udział w spotkaniach DK i całego Ruchu Światło-Życie,
– służenie pomocą i doświadczeniem innym parom odpowiedzialnym,
– organizacja dni skupienia, dni wspólnoty i innych potrzebnych spotkań,
– przeprowadzanie indywidualnych rozmów z powierzonymi im małżeństwami,
– pośredniczenie w obustronnym przekazywaniu informacji,
– troska o materiały formacyjne,
– powierzanie innym małżeństwom różnych posług,
– troska o swoich następców.

 

z „Zasad Domowego Kościoła”

Strona Centralnej Diakonii Domowego Kościoła

ODPOWIEDZIALNI: Jolanta i Bogdan Jędrychowie (tel. 600-001-070, email: bogdanjan63@gmail.com)


 

ŚWIĘTO PATRONALNE DOMOWEGO KOŚCIOŁA

W Niedzielę Świętej Rodziny - 29 grudnia - przypada Święto Patronalne Domowego Kościoła.

Wszystkim Rodzinom Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie naszej Diecezji życzymy doświadczania na co dzień Boga, który jest miłością.

Niech Święta Rodzina będzie dla Was wzorem poszukiwania i rozpoznawania Boga w najbliższych.

WARSZTAT MAŁŻEŃSKI

Łuków Dom "Moria" Al. Kościuszki 21b

24 – 26 stycznia 2014

Jak zdobyć Cię na nowo? Pielęgnacja miłości małżeńskiej na co dzień.

Warsztat prowadzi dr Piotr Zajączkowski OFMCap.

Oszałamiająca i ożywcza.
Szczęściodajna i życiodajna. Miłość!
Taka jest na początku i taka może być nadal.
Czasem jednak stygnie…
Od czego to zależy?
Jak wzniecić jej żar?
Skąd nuda w związku?
Co zrobić by rozkochać się w sobie na nowo? Nie tylko na wiosnę…
Przez modlitwę o uzdrowienie relacji małżeńskiej będziemy prosić Boga aby swoją łaską nas przemieniał…

Warsztaty jedynie dla małżeństw (do 20 par). Zapewniamy opiekę nad dziećmi. Koszt warsztatu wraz z możliwością noclegu 200 zł (od pary). Ramowy program. Rozpoczęcie w piątek o 18.00 kolacją.

ZAPISY JEDYNIE NA TELEFON: ks. Marek Andrzejuk, tel: 606 820 085

XV PIELGRZYMKA RODZIN DO SANKTUARIUM ŚW. JÓZEFA W SIEDLCACH

Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie wraz Duszpasterstwem Rodzin Diecezji Siedleckiej serdecznie zaprasza Duszpasterzy, Rodziny, osoby samotne na XV PIELGRZYMKĘ RODZIN DO SANKTUARIUM ŚW. JÓZEFA W SIEDLCACH.

Pielgrzymka będzie miała miejsce tradycyjnie 30 kwietnia 2013 r. Rozpocznie się o 19.00 w Katedrze, a zakończy Mszą św. o 24.00 w Sanktuarium św. Józefa.

Przebieg Pielgrzymki jest następujący:

19.00 – Powitanie Pielgrzymów w Katedrze
19.30 – Modlitwa Różańcowa. Tajemnice Bolesne (w drodze do Sanktuarium św. Józefa)
20.15 – Nabożeństwo do św. Józefa. (w Sanktuarium Św. Józefa)
21.00 – Konferencja i świadectwa w temacie: „Odkrywanie daru ojcostwa”
22.00 – Przerwa na herbatę
23.30 – Przygotowanie do Eucharystii
24.00 – Eucharystia

Tato.net w Siedlcach

W sobotę 13 kwietnia 2013r. w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Siedleckiej odbyły się warsztaty dla ojców „Bliżej – pełna łączność” zorganizowane przez Inicjatywę Tato.net. W warsztatach uczestniczyło 24 ojców, w większości ze Wspólnoty Domowego Kościoła - gałęzi rodzinnej Ruchu Światło – Życie.

Bóg zapłać

W imieniu mojej mamy i brata oraz moim własnym, bardzo serdecznie dziękuję całemu Domowemu Kościołowi za modlitwę w intencji mojego zmarłego taty Józefa. Dziękuję także tym wszystkim którzy wzięli udział w pogrzebie mojego taty w sobotę 6 kwietnia 2013r. w Mińsku Mazowieckim.

Randka małżeńska BIS

10 marca, w Niedzielę Laetare (Niedzielę Radości), Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie  Rejonu Łukowskiego zorganizował Randkę Małżeńską BIS. Tym razem z zaproszenia skorzystało 90 małżeństw. W czasie krótkiego powitania Monika i Marcin Cabajowie zaprezentowali ideę Randki Małżeńskiej i zachęcili do systematycznej inwestycji w małżeństwo i rodzinę.

Kondolencje

Składamy wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci śp. Józefa – ojca Marka Wójcickiego z pary diecezjalnej Domowego Kościoła Ruchu Światło- Życie. Łącząc się w żalu, otaczamy zmarłego modlitwą o dar Nieba oraz jego rodzinę o dar pokoju i ufności Panu w Jego miłosierdzie.

Liturgia pogrzebowa odbędzie się 6 kwietnia (sobota) w Mińsku Mazowieckim.

  • 13.30 - wyprowadzenie z kaplicy szpitalnej w Mińsku Mazowieckim (ul. Szpitalna 37).
  • 14.20 - Eucharystia w kościele parafialnym Narodzenia NMP w Mińsku Mazowieckim (ul. Kościelna 1).