Diakonia Domowego Kościoła

DIAKONIA DOMOWEGO KOŚCIOŁA

23. Odpowiedzialność za Domowy Kościół spoczywa na Diakonii Domowego Kościoła (DDK), która na poszczególnych szczeblach struktury (kręgu, rejonu, diecezji, filii, kraju) podejmuje posługę na rzecz zachowania charyzmatu i jedności DK oraz odpowiada za formację. Małżeństwa są odpowiedzialne za sprawy organizacyjne i pracę duchową. Parom odpowiedzialnym niezbędna jest jednak zawsze pomoc księży moderatorów, którzy pełnią ważną rolę doradców duchowych. Księża moderatorzy DK gwarantują wierność nauce Kościoła oraz łączność z Kościołem hierarchicznym.

25. Kościół Domowy w diecezji może być podzielony na rejony. Rejon obejmuje do 25 kręgów w tej samej lub sąsiadujących parafiach. Za pracę w rejonie jest odpowiedzialna para rejonowa, która zazwyczaj prosi o opiekę duchową jednego z księży moderatorów jakiegoś kręgu. Para rejonowa, ksiądz moderator, pary animatorskie kręgów i pary łącznikowe (o ile są powołane), tworzą krąg rejonowy. Para łącznikowa powoływana jest przez parę rejonową i sprawuje opiekę nad 3-5 kręgami podstawowymi.

26. Za DK w diecezji odpowiada para diecezjalna, której doradcą duchowym jest ksiądz moderator diecezjalny DK. Wspólnie z parami rejonowymi tworzą oni krąg diecezjalny. Krąg ten może być poszerzony o małżeństwa reprezentujące diakonie specjalistyczne.

27. Para filialna koordynuje pracę par i moderatorów diecezjalnych DK kilku sąsiednich diecezji, które tworzą filię Ruchu Światło-Życie.

28. Za DK na szczeblu krajowym odpowiada para krajowa, której doradcą duchowym jest ksiądz moderator krajowy DK. Para krajowa wraz z ks. moderatorem DK, parami filialnymi, parami pełniącymi określone posługi zlecone przez parę krajową oraz osobami delegowanymi przez Instytut Niepokalanej Matki Kościoła (INMK) tworzą krąg centralny DK. (…)

30. Zadania wspólne dla wszystkich par odpowiedzialnych:

– inspiracja i koordynacja prac DK,
– odpowiedzialność za program formacyjny DK i formację powierzonych im małżeństw,
– odpowiedzialność za jedność DK i jego organizację,
– udział w spotkaniach DK i całego Ruchu Światło-Życie,
– służenie pomocą i doświadczeniem innym parom odpowiedzialnym,
– organizacja dni skupienia, dni wspólnoty i innych potrzebnych spotkań,
– przeprowadzanie indywidualnych rozmów z powierzonymi im małżeństwami,
– pośredniczenie w obustronnym przekazywaniu informacji,
– troska o materiały formacyjne,
– powierzanie innym małżeństwom różnych posług,
– troska o swoich następców.

 

z „Zasad Domowego Kościoła”

Strona Centralnej Diakonii Domowego Kościoła

ODPOWIEDZIALNI: Jolanta i Bogdan Jędrychowie (tel. 600-001-070, email: bogdanjan63@gmail.com)


 

11 Festyn Rodzinny

W niedzielę 8 sierpnia 2021 r. w Parku Miejskim w Łukowie odbył się 11 festyn rodzinny organizowany przez Koinonię Jan Chrzciciel. Po raz kolejny Domowy Kościół Rejonu Łukowskiego włączył się w jego przygotowanie i prowadzenie. Zapraszaliśmy rodziny do uczestniczenia w familiadzie sportowej, warsztatach z gier planszowych i origami. Można też było własnoręcznie zrobić plecioną makramę. Najmłodsi malowali swoje rodziny oraz mogli wziąć udział w bajkowych zabawach, w których występowaliśmy jako Gargamel, Hogata i smerfy.

Pielgrzymka rodzin do św. Józefa

„ Ufność ludu do św. Józefa streszcza się w wyrażeniu: Ite ad Ioseph” - pisał w swoim liście papież Franciszek. "Ite ad Ioseph" to łacińskie słowa, które znaczą: Idźcie do Józefa. Jest to nawiązanie do czasu głodu w Egipcie, kiedy ludzie prosili faraona o chleb, a on odpowiedział: „Udajcie się do Józefa i, co on wam powie, czyńcie” (Rdz 41, 55). My udajemy się do nowego Józefa, Oblubieńca Maryi i Opiekuna Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Chcemy prosić Go nie tyle o chleb ziemski, lecz o to, by pomógł nam odnaleźć jedyny Chleb, który daje żyje wieczne - Eucharystię.

 

IV Ojcowski Poligon Duchowy

„ Wychowanie do Wiary i Męstwa” to hasło IV Ojcowskiego Poligonu Duchowego

organizowanego przez Kluby Ojca z Siedlec, Łukowa i Łosic w dniu 17 kwietnia

2021. W tym roku Ojcowie na swój Poligon wybrali szczególnie ważne miejsce dla

każdego mężczyzny w diecezji siedleckiej tj. Sanktuarium Błogosławionych

Męczenników Podlaskich w Pratulinie. Wpatrzeni w przykład Błogosławionych chcą

od nich uczyć się wiary i męstwa, po to aby przekazać je swoim dzieciom i

przyszłym pokoleniom.

 

List kręgu centralnego Domowego Kościoła

W drodze przez pustynię ku dojrzałości w Chrystusie. (…) Gorąco zachęcamy do nierezygnowania z miesięcznych spotkań kręgów, mimo że spotkanie online to tylko pewien środek zastępczy. (…) Proponujemy, by w tym szczególnym roku przeżyć specyficzne „rekolekcje domowe” w rodzinnym katechumenacie, w Kościele domowym. (…) Pobierz całość Listu.