VIII Dzień skupienia KWC

Dnia 3.03.2012 roku odbył się VIII dzień skupienia KWC diec. siedleckiej. Miejscem dnia skupienia była Gręzówka k/ Łukowa. W/w dzień zgromadził 41 osób w tym 20 osób stanowiła młodzież, a gospodarzem był ks. Józef Sobotka. Podjęliśmy tematy formacyjne w/g programu z Centralnej Diakonii Wyzwolenia tj. luty - Jan Paweł II - odrzucony w służbie, marzec - ks. Popiełuszko - prześladowanie, eksterminacja.
Po modlitwie Jutrzni wysłuchaliśmy katechezy ks. Józefa na temat Jana Pawła II. Ksiądz podkreślał niezłomną postawę naszego papieża, opierając się na tekście zamieszczonym do rozważenia, a w szczególności na pielgrzymkach do Polski. Papież zawsze stawał po stronie prawdy, ludzi prześladowanych przez ówczesny system. Wielokrotnie narażał się władzom, mówiąc otwarcie np. o niszczeniu korzeni wiary.
Opowiedzieliśmy sobie na następujące pytania:
- Czy doświadczam sytuacji, kiedy moja posługa i oferowana pomoc została odrzucona?

- Jak reaguję w takich sytuacji?
- Czy potrafię przebaczyć i nie nosić żalu w stosunku do takich osób?

- Co zrobić by powierzchownie nie oceniać innych ludzi?

Doszliśmy do następujących przemyśleń:
- jeżeli zostaje odrzucona pomoc, pozostaje tylko modlitwa

- nasz dobry przykład ważniejszy niż słowa np. publicznie nie pijąc daję siłę innym

- przebaczenie bywa trudne, dlatego niezbędna jest modlitwa by przebaczyć - nie oceniać innych, jeżeli nie chcemy by nas oceniano,
- jeżeli widzimy wyraźne przekroczenie przykazań Bożych, umiejętnie zwracać uwagę i czuwać nad sobą.

Po obiedzie wysłuchaliśmy katechezy na temat bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Postać ks. Jerzego Popiełuszki narodziła się na bazie pielgrzymek i głoszenia Chrystusa przez Jana Pawła II. Ks. Jerzy był apostołem prawdy, wolności i miłości, głosem ludzi pracy. Podjęcie odpowiedzialności i duszpasterstwa za hutników i robotników było w ówczesnym czasie zdane na prześladowanie.

W pracy w grupach odpowiedzieliśmy sobie na pytania:

- Kiedy jesteśmy gotowi pójść na konfrontację w obronie prawdy, wiedząc, że konsekwencje będą poważne?
- nasze relacje z Bogiem są oparte na prawdziwej wierze
- w kwestii wiary nie ma dyskusji
- świadectwem życia wskazywać jednomyślny autorytet Kościoła, wszystko odnosić do Boga - jest tylko jedna prawda - zło dobrem zwyciężać.Kiedy stanięcie po stronie prawdy jest dla nas trudne?

- gdy nie mamy wsparcia w bliskich,

- nasza grzeszna natura usprawiedliwia się.
Dzień skupienia zakończyła wspólnie przeżyta msza święta z oprawą liturgiczną przygotowaną przez młodzież parafialną skupioną w ruchu Światło- Życie, ministrantów i nas dorosłych.Bogu najlepszemu niech będą dzięki!

Wanda i Stanisław Nikołajczukowie diakonia KWC diec. siedleckie

 

wtorek, 24 Kwiecień, 2012 - 23:35