OAZOWE ABECADŁO

A bstynencja - styl życia pod prąd, w wolność.
Niech gadają!!
B rzydzę się plotkami, obmową.
Mówię o innych dobrze lub wcale.
C o by ze mna było gdybym nie był/a w Oazie?
Strach pomyśleć!!
D uch Święty pozwala mi być nieprzeciętnym.
Bezinteresownie służe!!
E wangelizuję poprzez świadectwo. Patrzą na mnie.
F iat - zawsze zgadzam się z wolą Boga.
Zwłaszcza gdy mi się nie chce.
G gy za dużo myślę o sobie wpadam w depresję.
Egoizm precz!!
H ostia - Żywy Bóg
Nie spóźniam się i nie wychodzę pierwszy z kościoła.
I de tam, gdzie nie chcę.
Ten zwycięża, kto sam siebie zwycięża!!
J ezus Chrystus - oddałem/am Mu swoje życie.
Nie żyję dla siebie!!
K ultura Nowa - nie mogę być przeciętny/na.
Stawiam sobie wymagania.
L iturgia jest szczytem i źródłem.
Aktywnie w niej uczestniczę.
Ł atwiej być byle kim, ale czy warto??
Kto mnie będzie szanował??
M aryja Niepokalana.
Niema lepszego wzoru Nowego Człowieka.
N ie zapominam o odpowiedzialności za Ruch.
Płacę składki!!
O oddycham modlitwą.
Nie ide spać bez Namiotu Spotkania.
P lanuję wakację i ferie tak, aby pojechać na rekolekcje.
R óżaniec. Noszę go ze sobą. Mam o co się modlić.
S łowo Boże jest światłem mego życia.
O czym dziś była Ewangelia??
T rudno jest być w Oazie.
Nie szukam łatwych dróg!!
U padam, ale przecież dołki nie sa po to,
by się w nich wylegiwać!!
V ictoria tylko z Jezusem!!
Codziennie przyjmuje Komunię św.
W yznaczam sobie cele większe od możliwości.
X iądz moderator.
Mam spowiednika i swego kierownika duchowego.
Y eti - czasem tak mnie postrzegają.
Wojsko Gedeona to wybrańcy.
Z miłością rozwiązuję problemy. Patrzę oczami Jezusa.
Żyję Agape!! Nie myślę o sobie!! Mam 10 drogowskazów!!

Ks. Piotr Smoliński

wtorek, 24 Kwiecień, 2012 - 22:45