Dzień skupienia KWC

Dnia 28.01.2012 r miał miejsce Dzień skupienia KWC diec. siedleckiej. W dniu skupienia wzięło udział 32 osoby w tym 9 osób stanowiła młodzież. Spotkanie odbyło się w Gręzówce k/ Łukowa, a gospodarzem był moderator diecezjalny Krucjaty ks. Józef Sobotka.
Tematy dnia skupienia:
1/ Św. Stanisław, utrata wizerunku, dobrego imienia, pozycji społecznej.
2/ Maksymilian Kolbe - życie konsekwentne.

Dzień rozpoczęliśmy zawiązaniem wspólnoty i modlitwą Jutrzni. Ks. Józef wygłosił katechezę o św. Stanisławie. Główne myśli to:

- zawsze stawać po stronie prawdy

- odważnie głosić Chrystusa

- pielęgnować to co dobre i szlachetne

- nie bać się wyśmiania

Prelegent podkreślał, że dzisiejszy świat potrzebuje pozytywnych postaci. Wzorem dla nas jest św. Stanisław, który stając po stronie prawdy poniósł śmierć męczeńską. Przykład mamy w bł. Janie Pawle II, który zawsze miał odwagę mówić prawdę. Wspólnie doszliśmy do następujących wniosków: - nie dbać co inni powiedzą - kształtować sumienie w/g Słowa Bożego umacniając się korzystaniem z sakramentów św. - umieć przyjąć prawdę o sobie. Po obiedzie przystąpiliśmy do drugiego tematu - Maksymilian Kolbe- życie konsekwentne.W katechezie mówca naświetlił nam postać św. Maksymiliana i Jego zawierzenie Matce Bożej Niepokalanej. Bez środków założył on Niepokalanów i inne dzieła. Jego wielkie zawierzenie Matce Bożej i Jezusowi uzdolniło go do oddania życia za brata. Po pracy w małych grupach doszliśmy do następujących przemyśleń: - św. Maksymilian jest dla nas wzorem zawierzenia Niepokalanej- formacja i bycie we wspólnocie jest motywacją do wzrostu wiary - przez wypełnianie zobowiązań, służbę innym, w parafii, diecezji, umacniamy się nawzajem - wyzwalamy się z lęku, z nałogów dążąc do świętości . Ważne być w dialogu z Bogiem i prowadzić życie w prawdzie.Dzień skupienia zakończył się wspólnie przeżytą eucharystią.


Wanda i Stanisław Nikołajczukowie diakonia KWC diec. siedleckiej

wtorek, 24 Kwiecień, 2012 - 23:34