Dzieła wspomagane przez Fundację Światło-Życie

Możesz pomóc

Dzieła wspomagane przez Fundację Światło-Życie
Fundacja Światło-Życie powstała w 1989r. z funduszu założycielskiego: z nagrody Fundacji Jana Pawła II dla Ruchu Światło-Życie, przyznanej za pracę nad formacją religijną i moralną polskiej młodzieży. Fundacja ma 16 ośrodków, a pomóc w jej działaniu można między innymi poprzez przekazywanie 1% podatku i darowizny na konkretne dzieła i cele. W 2010 r. z 1% podatku Fundacja zebrała 150 541,00 zł, które zostały spożytkowane na warsztaty, terapie, rekolekcje i na pomoc ludziom potrzebującym.


W ośrodku im. Franciszka Blachnickiego w Katowicach, który zajmuje się na co dzień profilaktyką uzależnień,zorganizowano w tym (2010) roku rekolekcje dla 72 osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych, a także warsztaty dla kobiet „Kiedy samotność boli”. Przeprowadzono tu także warsztaty dla wodzirejów wesel i zabaw bezalkoholowych (uczestniczyło w nich 169 osób), kursy dla kandydatów na wychowawców kolonijnych oraz kierowników placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży (uczestniczyło 56 osób). W rekolekcjach „Modlitwa przez taniec” zorganizowanych w tym ośrodku uczestniczyło 56 osób.

Ośrodki w Bierach, we Wrocławiu, w Sandomierzu, i w Koszalinie oraz Ośrodek NAZARET w Lalikach zajmują się organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży, a ośrodek w Drohiczynie działa w ramach profilaktyki uzależnień. Sandomierski ośrodek realizuje także projekt „Brama Bieszczad” – tworzenie Młodzieżowego Ośrodka Turystycznego w Olechowie. Ośrodek w Kowarach zajmuje się na stałe pracą z rodzinami, podobnie jak ten w Radomiu, który prowadzi także ośrodek w Dąbrówce.

Lubelski Ośrodek ODWAGA prowadzi psychoterapię i grupy wsparcia dla osób o skłonnościach homoseksualnych, a ośrodek w Kielcach organizuje wypoczynek dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (w tym roku był to np. wypoczynek letni dla młodzieży zagrożonej alkoholizmem i pochodzącej z rodzin z problemami alkoholowymi w Szlachtowej k/ Szczawnicy oraz letni i zimowy wypoczynek dal dzieci i młodzieży połączony z profilaktyką uzależnień) oraz współdziała z Kieleckim Bankiem Żywności.

Warszawski ośrodek PRAGA prowadzi w Tarchominie świetlicę środowiskową „Akwarium” dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Ośrodek w Warszawie wspiera pomocą doraźną i rzeczową potrzebujących, wspomagając warszawsko-praską Diakonię Miłosierdzia (m.in. pomógł powodzianom z Sandomierza przekazując im 4 500zł oraz zorganizował pomoc dla rodziny poszkodowanej losowo) oraz zbiera środki na utrzymanie serwera i opłatę domen oraz potrzeby Diakonii Komunikowania Społecznego. Organizuje zimowiska i obozy letnie dla dzieci i młodzieży prowadzone według własnych, autorskich programów. W okresie letnim wspiera organizację rekolekcji Domowego Kościoła.

Ośrodek w Krościenku wydaje czasopismo „Eleuteria”, a w Poznaniu – czasopismo „Wieczernik”. Ośrodek DLA JEZUSA w Siemianowicach prowadzi stronę internetową www.jezus.com.pl. Fundacja wspiera też finansowo Diakonię MisyjnąDiakonię Życia.

Przekazywanie 1% podatków nic nas nie kosztuje, a może pomóc w pracy Fundacji Światło-Życie, która swoją działalnością dała wiele dowodów na to, że pieniądze na nią przekazane nie zostaną zmarnowane.
Więcej informacji na temat Fundacji i o tym jak można pomóc: www.fundacja.oaza.pl

Opracowanie: Magdalena Nowicka
Za serwisem oaza.pl

 

poniedziałek, 23 Kwiecień, 2012 - 22:59