Dziękczynny Dzień Wspólnoty

W sobotę 29 listopada 2008r. w kościele Przemienienia Pańskiego w Łukowie odbył się Dziękczynny Dzień Wspólnoty będący uczczeniem 30 rocznicy powstania w parafii Ruchu Światło - Życie i scholi młodzieżowej. Elementem spinającym obie uroczystości była pierwsza rocznica śmierci wielkiego moderatora Ruchu Światło Życie ks. Marka Boruca.
Uroczystości rozpoczęły się o godz. 1600 zawiązaniem wspólnoty w kaplicy Ojca Pio, powitaniem moderatorów Ruchu, którzy niegdyś posługiwali lub posługują w parafii Przemienienia Pańskiego m.in. ks. Jerzego Janowskiego, ks. Józefa Sobotkę, ks. Krzysztofa Pawelca, ks. Franciszka Klebaniuka, ks. Rafała Jarosiewicza, i zaproszonych gości ks. Adama Karcza, moderatora diecezjalnego ks. Marka Andrzejuka, ks. Grzegorza Suchodolskiego, ks. Stanisława Jastrzębskiego, ks. Tomasza Małkińskiego, i wielu innych, którzy związali się z ruchem i dla niego poświęcili swój czas. W tym miejscu należy także wymienić członków domowego kościoła i wychowanków ks. Boruca – tych starszych i tych młodszych. Znamienitym gościem, który zaszczycił swoją obecnością była siostra zmarłego ks. Marka – pani Irena.

Na zakończenie mszy św. została poświęcona tablica w pierwszą rocznicę śmierci ks. Marka Boruca z podpisem wdzięczni wychowankowie, którego to poświęcenia dokonał ks. biskup. chóru Kolejna prezentacja multimedialna była poświęcona właśnie istnieniu w naszej parafii scholi młodzieżowej, która w tym roku obchodzi swoje 30-lecie. Z tej okazji spotkali się młodzi i starsi, ci którzy zaczynali tu grać i śpiewać i ci, którzy tworzą ją dzisiaj. Prezentacja pokazywała zdjęcia archiwalne i tworzenie krok po kroku wielkiej tradycji śpiewania i grania na chwałę Panu Bogu w parafii Przemienia Pańskiego.

Wychowankowie ks. Marka

 

wtorek, 24 Kwiecień, 2012 - 22:44