ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

„Dzisiaj, w Święto Zmartwychwstania,
my także powtarzamy z wszystkimi chrześcijanami na świecie:
Zostań z nami, Jezusie, ukrzyżowany i zmartwychwstały!
Zostań z nami, wierny Przyjacielu i pewna ostojo dla ludzkości kroczącej drogami czasu!
/Jan Paweł II/

Niech Chrystus Zmartwychwstały, w którym  pokładamy nadzieję,
umacnia w wiernym kroczeniu Jego drogami, w powołaniu i w świętości.
Niech nie opuszcza serca, kiedy trwoga, przeciwności świata,
niech będzie blisko, kiedy samotność, trud i cierpienie,
ale także niech będzie obecny w radosnym doświadczaniu wspólnoty Żywego Kościoła.
Niech wszystko w życiu opromienia  światłem zmartwychwstania.

Ks. Marek Andrzejuk - moderator diecezjalny