ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE

Na tą wyjątkową noc,
kiedy Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami,
życzę Wam i sobie również
trwania w tym Słowie.
Niech to Słowo stanie się w każdym z nas Życiem,
które rodzi codziennie i w każdej minucie na nowo.
Niech to Słowo będzie dla nas pocieszeniem, umocnieniem w trudzie,
ale też radością z wysoka,
by mieć w sobie odwagę głośno i z przekonaniem wypowiadać chwałę Bożą,
świadczyć o Jego działaniu
i dzielić się Słowem z potrzebującymi.

Życzę, by miłość do Słowa i poddanie się Jego miłości
rodziło w Was i przez Was nowych ludzi Królestwa Bożego.
Przyjmijcie to Słowo,
które jest Naszym Zbawicielem i Panem Jezusem Chrystusem z pokorą i wiarą.
Pozwólcie, by Ono zamieszkało w Waszych domach,
zakładach pracy, klasie i na uczelni oraz w każdym środowisku waszego życia,
w tym w waszych wspólnotach oazowych: kręgach i grupach formacyjnych.

Ks. Marek Andrzejuk - moderator diecezjalny

poniedziałek, 23 Grudzień, 2013 - 09:28