Zimowa Oaza Rodzin I stopnia

„Słowo Boże otwierało mi oczy na rzeczywistość małżeńską i przeszkody ku jedności małżeńskiej” - takimi słowami uczestnicy Oaza Rodzin I stopnia dzielili się na jej zakończenie. W Domu „Moria” w Łukowie po raz pierwszy zostały zorganizowane te piętnastodniowe rekolekcje. Od 30 stycznia do 15 lutego zgromadziły małżonków i rodziny z diecezji siedleckiej, lubelskiej i gliwickiej. W sumie 47 osób. Uczestnicy odkrywali prawa życia duchowego koncentrujące się wokół Bożej miłości, ludzkiej grzeszności, Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela, życia w mocy Ducha Świętego i daru wspólnoty.

Małżonkowie podczas rekolekcji pogłębiali również życie mocą sakramentu. Służyły temu konferencje w ramach szkoły życia i podejmowanie modlitwy osobistej, małżeńskiej i rodzinnej, randkowanie, dialog małżeński, reguła życia, codzienne przeżywanie Eucharystii, sakrament pokuty.

Oaza Rodzin była także czasem doświadczania wspólnoty. Dokonywało się to poprzez wzajemne dzielenie się doświadczeniem życiowym z innymi na spotkaniach, poprzez pogodne wieczory i prostą codzienną troskę o najbliższych i pozostałych uczestników, jak również poprzez wspieranie się modlitwą.

Uczestnicy wyjeżdżali podbudowani tym czasem i umocnieni w wiarze. Świadczy o tym choćby jedno z licznych pozytywnych zdań z ankiet na zakończenie: „Mam nadzieję, że rekolekcje pomogą nam uporządkować wiele spraw małżeńsko-rodzinnych”. Prowadzącymi rekolekcje byli: ks. Marek Andrzejuk oraz Teresa i Bernard Szczygielscy. Serdeczne podziękowania dla całej diakonii organizującej ten czas i osób wspierających modlitwą i posługą.

Foto: Marcin Tomczak

poniedziałek, 16 luty, 2015 - 20:42