Za nami wyjątkowy czas ...

Za nami wyjątkowy czas. Po raz pierwszy na skalę diecezjalną został zorganizowany Dzień Patronalny Ruchu Światło-Życie. Było to związane z trzema wydarzeniami, które warto było uczcić. 
Po pierwsze Święto Patronalne, które przypada 8 grudnia, a zatem w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Niepokalana jest wzorem Nowego Człowieka, do którego dąży każdy oazowicz. 
Drugie ważne wydarzenie to obchodzony rok formacyjny „Sługa Niepokalanej” związany z czcigodnym sługą Bożym ks. Franciszkiem Blachnickim, którego w tym roku 30. rocznicę śmierci wspominamy. Z tej okazji od 8 do 17 grudnia gości w kościele pw. NMP Matki Kościoła w Łukowie wyjątkowa, multimedialna wystawa mówiąca o życiu i dziele założyciela Ruchu Światło-Życie, która została przywieziona staraniem ks. Marka Andrzejuka moderatora diecezjalnego Ruchu. 
Trzecie – to 10. rocznica śmierci śp. ks. Marka Boruca, która przypada na 1 grudnia. Był on wieloletnim moderatorem diecezjalnym i w sercach oazowiczów pamięć o nim jest ciągle żywa. Szczególnie w Łukowie, gdzie posługiwał jako wikariusz wspólnocie harcerzy, ministrantów, oazie i scholi.
9 grudnia z całej diecezji do parafii pw. Matki Kościoła w Łukowie przybyli kapłani, rodziny DK, dorośli, młodzież i dzieci, by wspólnie modlić się wspominać pamięć świadków i radować się czasem dla wspólnoty.
Każdy indywidualnie mógł zwiedzić wystawę, zapoznać się z dziełem i życiem ks. F. Blachnickiego, a nawet wziąć przygotowane materiały do domu. Po modlitewnym zawiązaniu wspólnoty, był czas na wspominanie śp. ks. Marka Boruca. Przygotowana została prezentacja fotograficzna, ks. Marek Andrzejuk przedstawił biografię oraz czytał fragmenty z duchowego pamiętnika, a świadkowie życia – ks. Michał Mościcki, Hanna i Michał Markiewiczowie oraz Marek Kisiel przybliżali postać zmarłego przed 10 laty kapłana.
Przybyli z całej diecezji oazowicze uczestniczyli w mszy świętej, której przewodniczył ks. kanonik Krzysztof Stepczuk – proboszcz miejsca, a homilię wygłosił ks. Marek Andrzejuk. Sprawowana była ona uroczyście przy koncelebrze kilkunastu kapłanów – moderatorów Ruchu. Stroną muzyczną zajęła się diecezjalna diakonia muzyczna, a liturgiczną diakonia liturgiczna i Domowy Kościół - rejon łukowski. Po Eucharystii natomiast udano się do Szkoły Podstawowej Nr 5 w Łukowie na przygotowaną agapę. Tam też można było obejrzeć albumy ze zdjęciami ks. Marka Boruca, czyli wyjątkową kronikę jego życia, ale też historii Ruchu w diecezji.
W międzyczasie była możliwość zwiedzenia także „Morii” Domu Ruchu Światło-Życie Diecezji Siedleckiej i zobaczenia jak postępują pracę i jak to miejsce się rozwija. 
Mimo, że na tym grudniowym Dniu Wspólnoty spotkało się kilkaset osób z różnych wspólnot w diecezji i różnych stanów to atmosfera była wyjątkowa – wzajemnej troski i Bożej radości. Każdy czuł się jak wśród swoich.
Podziękowania należą się za życzliwość, otwartość i serce ks. proboszczowi Krzysztofowi Stepczukowi oraz dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 5 w Łukowie, którzy gościli w swoich progach wspólnotę Ruchu. Za organizację natomiast rejonowi łukowskiemu.
AJ
 
wtorek, 12 Grudzień, 2017 - 17:20