Z troską o KWC w naszej diecezji....

Siedlce, 27.04.2020 r.

Krystyna i Roman Jastrzębscy
Diakonia Wyzwolenia Diecezji Siedleckiej

KOCHANI!

W tak przedziwny sposób Bóg zaplanował ten rok formacyjny w Ruchu Światło-Życie. Największe obostrzenia w drugiej fazie Wielkiego Postu, w tym w czasie Tridum Paschalnego, Świąt Zmartwychwstania Pańskiego i oktawy Wielkanocnej, odwołanie rekolekcji, ograniczenia oznaczające niemal zamknięcie kościołów nie tylko na Eucharystię, ale i daleko idące ograniczenia adoracji Najświętszego Sakramentu, a także odwołanie dni skupienia i wspólnoty, zawieszenie spotkań kręgów.

Jako para odpowiedzialna za Krucjatę Wyzwolenia Człowieka w diecezji siedleckiej możemy powiedzieć to, co uczniowie Jezusa zmierzający do Emaus „a myśmy się spodziewali...”, Mieliśmy nadzieję, że temat roku formacyjnego „Wolni i wyzwalający” w 40-lecie powstania Krucjaty Wyzwolenia Człowieka będzie okazją do ożywienia działalności diakonii, może znajdą się młodzi, młode małżeństwa gotowe podjąć posługę w diakonii na szczeblu diecezji i w poszczególnych rejonach, parafiach, może uda się utworzyć stanicę… Z pewnym żalem przyjmowaliśmy odgłosy niezrozumienia charyzmatu KWC, ale z ogromną radością obserwowaliśmy błogosławione owoce peregrynacji krzyża KWC w poszczególnych rejonach i parafiach: liczny udział w indywidualnych i zbiorowych adoracjach krzyża, składane licznie deklaracje kandydackie i członkowskie. Mieliśmy okazję odbyć wiele rozmów tłumacząc biblijne podstawy krucjaty mające formować członków „do coraz głębszego zrozumienia i zrealizowania postawy posiadania siebie w dawaniu siebie Chrystusowi i braciom i budować się świadectwami o abstynencji, nie tylko członków RŚ-Ż.

Zwróćmy uwagę na wspomniany fragment Ewangelii wg Św. Łukasza 24, 22-24 „Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli».

Uczniowie uciekali od Emaus, bo bardziej od śmierci Pana Jezusa, przeraziły ich wieści o jego zmartwychwstaniu. Już oswoili się z faktem, że został ukrzyżowany oraz myślą, że oni wrócą do swoich dawnych zajęć. Czy u kresu tego roku formacyjnego nie jesteśmy w tym samym miejscu, co  uciekający uczniowie ?

Zdajemy sobie sprawę, że wielu uczestników Ruchu Światło- Życie nie jest gotowych na przystąpienie do krucjaty, ale jest ona wg założyciela ks. F. Blachnickiego częścią charyzmatu ruchu, dlatego zachęcamy niniejszym do poparcia tego dzieła w jakiejkolwiek formie, kto może przez abstynencję od alkoholu lub walkę z innymi uzależnieniami, przez modlitwę w intencji realizacji celów Narodowego Programu Trzeźwości oraz jałmużnę.

Centralna Diakonia Wyzwolenia poszukuje chętnych do współpracy i włączenia się w propagowanie dzieła KWC i realizację wybranych zadań wg swoich talentów i umiejętności np. w pisaniu artykułów, obsługi mediów społecznościowych itp. Oto link do elektronicznej Deklaracji Wsparcia i podjęcia wspólnych działań dla Krucjaty Wyzwolenia Człowieka https://forms.gle/jQFTkV7WtpBCg4bv7 .

Centralna Diakonia Wyzwolenia przeżywa spore trudności finansowe i zachęca do wsparcia finansowego tworząc specjalną aplikację. Wystarczą nawet niewielkie kwoty wpłacane od wielu osób i do takiego wsparcia finansowego zachęcamy wszystkich. Mamy nadzieję, że ta forma wsparcia KWC jest do przyjęcia także przez osoby, które mają trudności w osobistym zaangażowaniu się w to dzieło przez dobrowalną abstynencję. Zebrane fundusze posłużą między innymi do: budowy na nowo strony www.kwc.oaza.pl, opracowania materiałów informacyjnych o dziele KWC, dygitalizacji i publikacji materiałów archiwalnych KWC, finansowania wydarzeń ogólnopolskich, a także na zatrudnienie etatowych pracowników do realizacji tych dzieł.

 

Wpłaty można dokonać poprzez stronę:  

https://wspieram.oaza.pl/campaigns/krucjata-wyzwolenia-czlowieka/
Lub bezpośrednio na konto KWC
Numer konta: 13 8817 0000 0020 3300 2000 0030
Pieniński Bank Spółdzielczy
Właściciel: Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie

ul. Ks. F. Blachnickiego 2 34-450 Krościenko n.Dunajcem
Wpłat można dokonywać podając w tytule:
Darowizna na cele statutowe- Krucjata Wyzwolenia Człowieka

 

Przeświadczeni o szczodrości Waszych serc, z nadzieją na to, że obecne doświadczenia umocnią nas w wierze i miłości do Zmartwychwstałego Chrystusa, sióstr i braci, pozdrawiamy krucjatowym zawołaniem „Nie lękajcie się!”.

niedziela, 10 Maj, 2020 - 18:10