XVIII Bal Bezalkoholowy 2022 r.

BEZALKOHOLOWY BAL KARNAWAŁOWY W DIECEZJI SIEDLECKIEJ

[...] Jest rzeczą niesłychanie ważną i pilną głoszenie nowej kultury, która stawia na człowieka, na jego godność. Papież Jan Paweł II jest tym opatrznościowym mężem, który ukazuje współczesnemu człowiekowi prawdziwą kulturę, która jedynie może ludzkość wyprowadzić z impasu, z kryzysu. (…) W przemówieniu pożegnalnym na lotnisku w Monachium po raz pierwszy wyraźnie mówił o „cywilizacji miłości” – jako o antytezie cywilizacji konsumpcyjnej. Uwrażliwienie człowieka, na jego godność, na jego wartość i postawienie tej wartości w centrum życia, w centrum dążeń kulturalnych, społecznych, politycznych. To nic innego niż to, co w naszym ruchu nazywamy nową kulturą. Musimy jeszcze o wiele więcej rozwinąć inicjatyw w naszym ruchu w kierunku budowania, szerzenia nowej kultury. [...] ks. F. Blachnicki „Katecheza: Nowa Kultura”

Pewien kapłan prowadząc rekolekcje zadał uczestnikom pytanie: Co trzeba zrobić, żeby przyprowadzić ludzi do Pana Jezusa? Padła lawina odpowiedzi – począwszy od modlitwy, postów, aż do różnych inicjatyw ewangelizacyjnych i integracyjnych. Ksiądz słuchał, przytakiwał, ale cały czas dawał znać, że to jeszcze nie to. Kiedy skończyły się już wszystkie pomysły, stwierdził: Jeżeli chcecie przyprowadzić ludzi do Pana Jezusa, musicie być wśród nich, razem z nimi żyć. Ludzie nie pójdą za kimś obcym.

Jak łatwo zamknąć się we wspólnocie, jak łatwo wejść w myślenie my – oni, wspólnota – świat, dobro – zło. My – członkowie Ruchu Światło – Życie mamy tworzyć nową kulturę nie jako odrębny byt, alternatywną rzeczywistość. Mamy być jakby agentami Pana Boga wnikającymi w struktury świata, którzy oddolnie zmieniają zarówno codzienność, jak i tworzą okazję do radowania się na chwałę Boga.

Taką tradycyjną już okazją jest Bezalkoholowy Bal Karnawałowy organizowany przez wspólnoty Domowego Kościoła w rejonach diecezji siedleckiej. Tegoroczny XVIII bal miał niezwykły charakter i klimat. Dlaczego?

Bogactwo płynące z różnorodności – W jednym miejscu zgromadzili się ludzie z różnych rejonów diecezji, a także Polski, członkowie wspólnoty i wiele osób
zaprzyjaźnionych, zaciekawionych tym wydarzeniem. Były małżeństwa, a także kapłani na czele z księdzem biskupem Grzegorzem Suchodolskim. Poznaliśmy pary
narzeczonych, małżeństwa bardzo młode, a także te, które już mają za sobą wiele lat dojrzewania w pięknej miłości. Uczestnicy balu tworzyli barwną mozaikę Kościoła,
mozaikę spojoną więzią miłości.

Moc w słabości się doskonali – bal odbył się po rocznej przerwie w cieniu pandemii. Organizując to wydarzenie było wiele wątpliwości, obaw, pytań. Powierzaliśmy
wszystko Panu Bogu prosząc by nas prowadził, a jeśli taka jest Jego wola, by nas zatrzymał. NIE ZATRZYMAŁ !!!

Pan Bóg wspomógł nas w przygotowaniach, otrzymaliśmy wielki dar jedności płynącej ze współpracy. Ale to dopiero początek cudów. Wśród uczestników można
było zaobserwować ogromną radość bycia razem. Po tak długim okresie oddalenia człowieka od człowieka powstała tęsknota, pragnienie rozmowy, uśmiechu,
bliskości. Gdyby chcieć opisać ten wieczór jednym słowem, byłoby to słowo „WIĘŹ” Boża radość wypełnia miejsce to! – Wodzirej w rozmowie przed balem uprzedził
nas, że w dzisiejszych czasach konieczne jest robienie większej ilości przerw, gdyż w dobie pandemii ludzie utracili kondycję fizyczną. Jakież było zdziwienie, gdy okazało
się że parkiet cały czas wypełniony był roztańczonymi parami. Liczne zabawy, które łączyły małżeństwa i księży, tańce integracyjne i wspaniała muzyka trwały do
samego rana.

Potrzeba świadków – pewien kapłan powiedział: Na co dzień spotykam się z małżeństwami w kryzysie, staram się złączyć to, co zostało już trwale rozdzielone,
czasami już nie widzę innej rzeczywistości małżeńskiej. Tu na balu zobaczyłem tak wiele małżeństw, zobaczyłem ich oczy przepełnione miłością, ich gesty czułości… To
wlało w moje serce nową nadzieję, motywację do wypełniania mojej kapłańskiej misji…

Z wielu ust ludzi świeckich padały słowa podziwu, że ksiądz biskup jest z nami, tyle kapłanów towarzyszy w rozmowach, w tańcu, w zabawach…, że jesteśmy dla
Kościoła ważni – my małżeństwa, rodziny, że Kościołowi na nas zależy…

Każdy człowiek jest darem – niezwykli ludzie – podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Tchórzewie pokonując swą niepełnosprawność wykonali dla nas wyjątkowe dary, które przeznaczyli na kiermasz. Dochód z tej zbiórki był przeznaczony dla osób, którym trudności finansowe nie pozwalają na uczestniczenie w wakacyjnych rekolekcjach formacyjnych. Piękno ofiarowanych przedmiotów, a także otwartość serca i hojność uczestników przekroczyły nasze najśmielsze oczekiwania.

Ciemność i światło – tradycją Bezalkoholowych Bali Karnawałowych jest przygotowanie przedstawienia o tematyce związanej z Krucjatą Wyzwolenia Człowieka. Pary rejonowe wraz z moderatorami rejonowymi wcielili się w zwykłych ludzi, których codziennie możemy spotkać na ulicach miast pełnych samotności, egoizmu, cichych tragedii i upadków. Ciemność tych rzeczywistości została pokonana przez Światło, które pozwala zobaczyć przede wszystkim siebie w prawdzie, odrzucić kajdany i otworzyć się na drugiego człowieka.

Czy ten wyjątkowy wieczór się już zakończył? NIE! Radość spotkania, zachwyt drugim człowiekiem, refleksja, umocnione więzi, na nowo odkryty zapał do kroczenia drogą
powołania – to trwa i pomaga zmierzyć się z trudami codzienności. Nowa kultura – Bezalkoholowy Bal karnawałowy to nie wydarzenie jednorazowe, to impuls, iskra - która
rozpala najpierw mały płomyk, potem ogień i świat zostaje wypełniony Bożą Chwałą.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć (klik).

Agnieszka i Radosław Harasim – para rejonowa rejonu siedleckiego 1
Małgorzata i Dariusz Lipińscy – para rejonowa rejonu siedleckiego 2
Joanna i Jacek Kędzierscy – para rejonowa rejonu siedleckiego 3

 

niedziela, 27 Marzec, 2022 - 10:06