X Jubileuszowe Ogólnopolskie Warsztaty Muzyczne

Znany już jest termin X JUBILEUSZOWEGO KAMuzO 2015 organizowanego przez Ośrodek Liturgiczny.
Link do formularza zgłoszeniowego
Termin: 19 - 30 sierpnia 2015, 
miejsce: Brenna Leśnica (dom przy ul. Hetnołka 32), 
koszt: 550 zł (zaliczka 300 zł).
W programie: warsztaty emisji głosu, warsztaty chóralne, podstawy dyrygentury i prowadzenia zespołów wokalno - instrumentalnych, ABC teorii muzyki, warsztaty rozwijające słuch muzyczny, interpretacja tekstu przez śpiew, podstawy chorału gregoriańskiego, akompaniament do pieśni liturgicznych, nowe pieśni liturgiczne, pieśni uwielbienia, ABC muzyki rozrywkowej (pieśni uwielbienia), konferencje o liturgii (w kontekście muzyki liturgicznej), codzienna Eucharystia, Liturgia Godzin, wspólna modlitwa, medytacja Słowa Bożego przez muzykę, ABC lidera grupy – warsztat z zakresu psychologii grupy, nagranie płyty CD w profesjonalnym studio.

Kadra KAMuzO 2015:
Gościnnie:
dr hab. Iwona Bańska - Dyrygent kilku nagrodzonych chórów, wykładowca Akademii Muzycznej w Katowicach
dr Szymon Bywalec  - ukończył z wyróżnieniem dyrygenturę symfoniczno-operową w klasie prof. Jana Wincentego Hawela w Akademii Muzycznej w Katowicach, gdzie jest obecnie zatrudniony w Katedrze Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki.
prof. Julian Gembalski - Rektor Akademii Muzycznej w Katowicach (1996–2002), Kierownik Katedry Organów i Muzyki Kościelnej w AM w Katowicach,
prof. Elżbieta Grodzka-Łopuszyńska - Wykładowca śpiewu oraz emisji głosu w Akademii Muzycznej w Katowicach,
ks. Ryszard Nowak - Moderator Diecezjalny Ruchu Światło - Życie Archidiecezji Katowickiej,  
Piotr Pałka - Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie, 
ks. dr hab. Paweł Sobierajski - Wykładowca śpiewu solowego w Akademii Muzycznej w Katowicach, tenor, duszpasterz środowisk twóczych, 
dr Wojciech Stępień - Wykładowca Akademii Muzycznej w Katowicach w Instytucie Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki
Jolanta Sznajder - Dyrektor Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Bytomiu, Absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach (wiolonczela, Edukacja Muzyczna), Absolwent Podyplomowych Studiów Emisji Głosu, dyrygent.
ks. dr Grzegorz Śmieciński - Ceremoniarz Archidiecezji Katowickiej
prof. Aleksandra Paszek-Trefon - Wykładowca dyrygentury w Akademii Muzycznej w Katowicach, Kierownik Katedry Chóralistyki w AM w Katowicach, 
Prowadzący codzienne zajęcia muzyczne:
Maja Białas - studentka Akademii Muzycznej w Katowicach, chóralistyka
Filip Białas - student Akademii Muzycznej w Katowicach, edukacja muzyczna
Anna Czerwińska - studentka Akademii Muzycznej w Katowicach, chóralistyka
Łukasz Szmigiel - absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach, chóralistyka, skrzypce jazzowe
 
Modlitwa śpiewem:
Dorota i Marcin Łęczyccy - współodpowiedzialni za Diakonię Muzyczną w Katowicach, Centralną Diakonię Muzyczną, animatorzy muzyczni, redaktorzy m.in.. śpiewnika "Giszowiec" oraz "Exultate Deo"
Warsztat Lidera Grupy:
Aurelia Golda - Absolwent pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie Śląskim, absolwent socjoterapii w Górnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu
Katarzyna Kędzierska - Absolwent pedagogiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, fototechnik (Fotoedukacja - Katowice)
Rekolekcje:
ks. Bartosz Zygmunt - Moderator Ośrodka Liturgicznego Ruchu Światło - Życie, doktorant Akademii Muzycznej w Katowicach, odpowiedzialny za śpiew i chór w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym, Duszpasterz Akademicki.
Warunki uczestnictwa: 
1. ukończone 18 lat w dniu 19 sierpnia 2015 roku ! 
2. wypełnienie formularza, (Formularz zgłoszeniowy) 
3. wpłata zaliczki, 
4. zaakceptowanie sposobu przeżywania rekolekcji zgodnie z charyzmatem Ruchu Światło-Życie.
Zaliczkę w wysokości 300 PLN wpłać bezpośrednio w Diakonii Słowa w Chorzowie lub na konto: 
Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej, 
ul. Różyckiego 8, 40-589 Katowice 
nr konta: 92 1050 1243 1000 0023 3557 9823 
w tytule wpisując koniecznie: KAMuzO 2015 + imię i nazwisko
Katarzyna Kędzierska
Sekretariat Ośrodka Liturgicznego 
 
poniedziałek, 1 Czerwiec, 2015 - 18:39