Włączenie do deuterokatechumenatu

...KU OWOCNEJ FORAMCJI DEUTEROKATECHUMENALNEJ...

Ważnym etapem w formacji po I st. ONŻ jest nabożeństwo WŁĄCZENIA DO DEUTEROKATECHUMENATU. Nabożeństwo to jest obrzędem liturgicznym, który pozwala spojrzeć na małą grupę, krąg rodzin jako na wspólnotę uczniów Chrystusa, którzy chcą iść drogą stałej i systematycznej formacji. Nabożeństwo może odbyć się podczas Adwentowego Rejonowego Dnia Wspólnoty. Prosimy odpowiedzialnych za Rejonowe Dni Wspólnoty o uwzględnienie tego w programie tych wspólnych spotkań. OBRZĘD WŁĄCZENIA DO DEUTEROKATECHUMENATU MOŻESZ POBRAĆ TUTAJ!

 

wtorek, 6 Listopad, 2012 - 15:05