Wierzę w Syna Bożego

Dnia 11 stycznia 2014 roku w Łukowie w naszym domu „MORIA” odbył się Dzień Skupienia diakonii wyzwolenia i diakonii życia. Uczestniczyło w nim 30 osób, (14 osób z diakonii życia i 14 osób z diakonii wyzwolenia, 2 osoby jako sympatycy). Wszyscy z rodzin Domowego Kościoła diecezji siedleckiej. Przewodniczył nam ks. dr Mateusz Czubak. 
Spotkanie rozpoczęło się modlitwą przedpołudniową dnia z Liturgii Godzin.
Konferencję na temat: „Wierzę w Syna Bożego” wygłosił ks. Mateusz. Temat nawiązywał do hasła nowego cyklu duszpasterskiego na rok liturgiczny Kościoła w Polsce 2013/2014, a także do 1050 rocznicy Chrztu Polski, który będziemy przeżywać w 2016 roku. Nawiązywał także do hasła roku w naszym Ruchu Światło-Życie „Narodzić się na nowo”.
Konferencja oparta była o Słowo Boże ukazujące wzory osób biblijnych i wiarę w ich życiu: 
• Księga Rodzaju 38,1-30 Juda i Tamar;
• Księga Sędziów 11,29-40 ślubowanie Jeftego;
• Ewangelia Św. Jana 8,1-11 kobieta cudzołożna.
 
Przewodnicy w wierze dla nas to Maryja i św. Józef, przez ich słuchanie głosu Boga, posłuszeństwo i wiarę w wypełnienie Bożej obietnicy. 
- Czy ja słyszę Boga w moim życiu?
- Na czym polega moja wiara? 
Po konferencji odbyły się spotkania w grupach dotyczące: relacji z Bogiem i relacji międzyludzkich. A następnie podsumowanie wspólne doświadczeń z pracy w grupach. 
Wiara to dar od Boga. Rodzi się ze słuchania Słowa Bożego, działa przez miłość, wymaga nawracania się. Wyznawanie wiary zawsze kosztuje. Niszczymy wiarę, gdy wybieramy drogę bez Boga. Wiara wzrasta przez ewangelizację. 
Wierzyć to przechodzić drogę wiary, widzieć dalej i głębiej. Przyjąć zło na siebie i iść do Jezusa, stanąć w prawdzie, wierzyć w Bożą obietnicę w moim życiu. Wierzyć, to mieć w sobie życie wieczne. Uwierzysz, jeśli odkryjesz, że Jezus jest Panem życia i śmierci. 
Punktem kulminacyjnym była Eucharystia, w której uwielbialiśmy Boga i prosiliśmy o umocnienie i pogłębienie naszej wiary.
 Wspólna agapa dała wiele radości. 
Spotkanie zakończyliśmy Koronką do Miłosierdzia Bożego, modlitwą Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i modlitwą bł. Jana Pawła II w intencji obrony życia.
Ten dzień był dla nas błogosławionym czasem pogłębiającym naszą wiarę, budowaniem jedności i wspólnych relacji.
 
                                                                                 Odpowiedzialni 
                                                             Diakonia Życia i Diakonia Wyzwolenia 
 
środa, 15 Styczeń, 2014 - 20:25