Wielkopostny DW Siedlce

W dniu 14 marca odbyły się w Siedlcach w parafii p.w. Św. Teresy Wielkopostne Rejonowe Dni Wspólnoty Ruchu Światło –Życie. Tematem przewodnim  było: „Kochać ubogich- dzielić się sobą i posiadanymi dobrami”. W spotkaniu uczestniczyli dzieci, młodzież oazowa i dorośli formujący się w Domowym Kościele. Z gościnności Ojców  Oblatów skorzystało około 100 osób. Po zawiązaniu wspólnoty przez ks. Grzegorza Bindziuka, słowo wprowadzające w temat wygłosił ksiądz Sławek Harasimiuk, następnie  siostry Loretanki- Macieja i Filomena opowiedziały nam o swojej pracy z ubogimi i chorymi.
 Siostra Macieja pracuje w Świetlicy Środowiskowej w Domu Ojca Kłopotowskiego – na Warszawskiej Pradze opiekuje się tam dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych. Pod opieką Loretanek  znajduje się obecnie ponad 30 dzieci- dożywiają je, pomagają  w nauce, uczą zasad i przystosowania do życia w otoczeniu, dają podstawy i wskazują kierunki jak kształtując własną osobowość „ wyrwać się” z tego świata patologii  i ubóstwa  materialnego a jeszcze bardziej duchowego.
Siostra Filomena dała świadectwo jak praca w Zakładzie Opiekuńczym dla osób starszych schorowanych wpływa na jej życie, ile ten trud codziennej bardzo odpowiedzialnej  i ciężkiej pracy wnosi radości i jednocześnie refleksji do jej życia.
Po tych świadectwach zetknięcia się i pracy z ubogimi było spotkanie w grupach, gdzie każdy odpowiadał na pytania z jakimi rodzajami ubóstwa styka się w swoim środowisku, czego uczą go ubodzy, czy są darem ku mojemu osobistemu wyzwalaniu z egoizmu?
Skłoniło to również do refleksji i dzielenia się przemyśleniami- czy w Ruchu Światło –Życie, który wychowuje do służby, do posiadania siebie w dawaniu siebie  - „ ja” będący jego członkiem czynię dary z siebie?
Postawiliśmy sobie pytanie, korzystając ze słów Orędzia św. Jana Pawła II :
„Czyż obecny Okres Wielkiego Postu zakończymy z sercem wyniosłym, pełni samych siebie, lecz nic nie dając innym, z pustymi rękoma? Czy też(…) wkroczymy w czas Wielkanocy ubodzy w duchu i spragnieni Boga, z rękoma pełnymi rozmaitych Jego bogactw, ażeby dzielić się nimi ze światem, który tak bardzo ich potrzebuje?”
Następnym  punktem spotkania była Msza św. wspólna z parafianami. Po tych refleksjach,  uczestnictwo w Eucharystii  dodało nam sił, by służyć sobą innym .
Na zakończenie wszyscy udali się na Agapę, gdzie pięknie podane śledzie podkreśliły wielkopostny charakter Dnia Wspólnoty.
 
Miejsce: