Wielkanoc Roku Pańskiego 2015

Dla was w pierwszym rzędzie  wskrzesił Bóg Sługę swego  i posłał Go,  aby błogosławił każdemu z was  w odwracaniu się od grzechów (Dz 3,26)

Niech coraz głębsze przeżywanie Misterium Paschalnego
naszego Pana Jezusa Chrystusa
pozwoli odkryć, że nasze życie
otrzymuje obfity sens i swoją pełnię
jedynie w pójściu za Panem
i przyjęciu wraz z Nim losu pszenicznego ziarna.
Ziarna, które dopiero gdy wpadnie w glebę życia
oraz obumrze dla siebie i grzechu,
wyda obfity plon.

Z modlitewną pamięcią

ks. Marek Andrzejuk - moderator diecezjalny