Ważne przed ONŻ 2020

PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Zbliża się czas naszych Rekolekcji Oazowych. Odbęda się one w następujących terminach i miejscach oraz według określonych zasad.

  • Oaza I st. w terminie 30 czerwca – 16 lipca w Wisznicach (Szkoła Podstawowa, ul. Warszawska 19). Prowadzący ks. Kamil Frączek (tel. 519085144)
  • Oaza II st. w terminie 17 lipca – 2 sierpnia w Łukowie (Dom Moria, Bednarczyka 4). Prowadzący ks. Witold Juszczuk (tel. 507253075)
  • Oaza III st. w terminie 7 sierpnia – 23 sierpnia w Łukowie (Dom Moria, Bednarczyka 4). Prowadzący ks. Michał Mościcki (tel. 662513182)

Rekolekcje te będą się odbywać pod pewnymi, ściśle określonymi przez organy naszego Państwa, warunkami sanitarnymi. Zawarte są one w przygotowanym REGULAMINIE POBYTU PODCZAS OAZY REKOLEKCYJNEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZASAD SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNYCH. Rodziców, prawnych opiekunów oraz uczestników prosimy o zapoznanie się z treścią REGULAMINU. Regulamin jest do pobrania pod LINKIEM.

Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do złożenia w dniu przyjazdu (w ośrodku do którego przywiozą dziecko) specjalnego OŚWIADCZENIA poświadczonego podpisem. Oświadczenie do pobrania pod LINKIEM. Bez złożonego Oświadczenia uczestnik nie zostanie przyjęty na oazę.

Pozostałe informacje dotyczące pobytu na oazie pod LINKIEM.

Ze względu na konieczność wdrożenia przez organizatora konkretnych rozwiązań sanitarnych, koszt udziału w Oazie będzie większy niż w poprzednim roku i wyniesie: Wisznice - 850 zł, Łuków – 800 zł.

 

Wpłat zaległych zaliczek, jak również pozostałych kosztów można dokonywaćł na konto Katolickiego Stowarzyszenia "Moria" 
BNP Paribas 72 2030 0045 1110 0000 0045 7910
z dopiskiem: imię i nazwisko uczestnika, typ oazy (ONŻ I, ONŻ II, ONŻ III)

 

Niech Pan błogosławi na czas rekolekcji!

ks. Marek Andrzejuk
ks. Kamil Duszek
i Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia "Moria"

 

Post Scriptum:
Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku. Całość wytycznych do pobrania

poniedziałek, 22 Czerwiec, 2020 - 17:59