WARSZTATY DOBREGO SPOTKANIA

Charyzmat oazy określamy jako charyzmat spotkania, dar naszego spotkania się z Chrystusem w Duchu Świętym we wspólnocie żywego Kościoła. To spotkanie staje się źródłem dynamiki apostolskiej. /Ks. F. Blachnicki/

Dążąc do tego ideału zapraszamy wszystkich, którzy chcą dobrze prowadzić spotkania formacyjne w małej grupie, tak by były one z korzyścią dla uczestników i Kościoła

NA
JEDNODNIOWE WARSZTATY DOBREGO SPOTKANIA,
które odbędą się 19 października 2013 r. w Domu „Moria” w Łukowie (Al. Kościuszki 21b)
Rozpoczęcie godzina 9.00
Zakończenie ok. godz. 16.00
W planach zajęcia warsztatowe, modlitwa, obiad.

Każdy z uczestników otrzyma materiały oraz zaświadczenie uczestnictwa.
Koszt tylko 20 zł.
Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie uczestnictwa do 17 października br. e-mailem:
moderator@siedlce.oaza.pl
Serdecznie zapraszamy!

Miejsce: