Tydzień modlitw o trzeźwość - refleksje

W dniach 2.03-8.03.14 przeżywaliśmy 47 tydzień modlitw o trzeźwość narodu pod hasłem „Kochająca matka zawsze trzeźwa”.

Głównym motywem rozpoczęcia Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu w ostatnią niedzielę karnawału jest nawiązanie do tradycji chrześcijańskiej, polegającej na wynagradzaniu za grzechy popełniane w czasie zabaw karnawałowych.

Logo na rok 2014 wskazuje na realizowany program pracy Apostolstwa Trzeźwości w Polsce. W pierwszym kręgu wpisany jest temat dzięwięcioletniego programu ,,Rodzina szkołą trzeźwości”

W samym centrum koła znajduje się symbolicznie przedstawiona rodzina: rodzice, dzieci trzymające się za ręce, tworzą jakby obraz zapisu czynności serca.

***

Jak w naszej diecezji przeżywaliśmy tydzień trzeżwości?

W wielu parafiach były wyłożone księgi trzeźwościowe, gdzie wierni mogli własnoręcznie wpisać swoje postanowienia abstynenckie. Przy księdze przygotowane były i wyłożone deklaracje KWC z Logo roku.

Członkowie KWC przeprowadzali drogi krzyżowe z rozważaniami trzeźwościowymi przygotowanymi na 2014 rok.

Włączaliśmy się w modlitwę wiernych czy też różaniec z rozważaniami o tematyce trzeźwościowej. Np. w parafi Św. Józefa w Siedlcach odmawiany był przez cały tydzień różaniec z włączeniem intencji składanych przez wiernych.

Zdając sobie sprawę z zagrożeń płynących z nadużywania alkoholu, poprzez modlitwę oraz świadectwo życia pragniemy zmieniać oblicze Naszego Narodu i wynagradzać za grzechy pijaństwa.

***

Wielokrotnie doświadczamy ile płynie dobra przez naszą abstynencję i przynależność do KWC.

My jako małżonkowie jesteśmy w KWC 20 lat. Doświadczaliśmy przez te lata wiele uzdrowień w nas, a także u tych, których Pan Bóg stawia na naszej drodze i posłudze w diakonii wyzwolenia. Nie omijają nas także krzyże , które staramy się nieść razem z Chrystusem. Dzieło Krucjaty Wyzwolenia jest nam bardzo drogie - Kochamy to Dzieło i jesteśmy wdzięczni Bogu że dane nam było poznać Krucjatę. Dziękujemy słudze Bożemu Ojcu Franciszkowi Blachnickiemu , ze przed laty odpowiedział czynnie na apel już teraz bł. Jana Pawła II.

Przed nami uroczystość Kanonizacji Jana Pawła II. Pragniemy przeżywać tą wielką uroczystość we wspólnocie w Krakowie.

Wanda i Stanisław Nikołajczukowie
Diakonia KWC diecezji siedleckiej

czwartek, 20 Marzec, 2014 - 15:15