Spotkanie z księdzem biskupem

W dniu 24 października 2012 r. w Domu Biskupim odbyło się spotkanie z księdzem biskupem Zbigniewem Kiernikowskim ordynariuszem diecezji siedleckiej przedstawicieli Ruchu Światło-Życie naszej diecezji. W spotkaniu uczestniczyło ok. 30 osób z gałęzi rodzinnej, młodzieżowej, dorosłych, kapłanów oraz Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła. Byli to odpowiedzialni za poszczególne rejony oraz przedstawiciele diakonii diecezjalnych z moderatorem ks. Markiem Andrzejukiem na czele.

Był to dobry czas obecności, dzielenia się trudnościami i radościami posługi oraz wskazania tych miejsc w rzeczywistości życia Kościoła w diecezji, gdzie Ruch Światło-Życie może służyć swym charyzmatem.

Ksiądz biskup wskazywał na liturgię jako na miejsce wyjątkowego działania Boga i przemiany człowieka. Ważnym jest, aby tajemnicę i piękno liturgii, która może pogłębić ludzką wiarę i wpłynąć na codzienne życie pokazać współczesnemu człowiekowi. Widzi tu rolę wspólnot Ruchu, jako drogi ku dojrzałości chrześcijańskiej, gdzie liturgia i posługa podczas niej odgrywa istotny element formacji.

Wśród problemów, które były poruszane przez uczestników spotkania było m.in. postrzeganie Ruchu w parafiach jako elementu pracy duszpasterskiej – tylko formy podziału funkcji i usług, nie zaś drogi katechumenalnej. Także czasami trudnej współpracy księży i świeckich. Przedstawiciele Ruchu dzielili się również jak czynnie włączają się w przygotowanie i posługę na liturgii oraz angażują się w życie parafialne w różnych wymiarach. Biskup podkreślił, że w pierwszej kolejności ważna jest tożsamość, osobista formacja, a z tego ma wypływać posługa.

Biskup przedstawił także obecny stan pracy II Synodu Diecezji Siedleckiej. Wskazał miejsce Ruchu w zaangażowanie się w przygotowanie i uczestnictwo w programie skierowanym do parafii.

Po oficjalnym spotkaniu nastąpiła agapa – czas wymiany doświadczeń, rozmów i wspólnego posiłku.

Miejsce: