Słowo ks. Moderatora na październik

Drodzy członkowie Ruchu Światło-Życie. Z okazji Diecezjalnej Szkoły Animatora, która odbyła się on-line, a także z okazji Rejonowych Dni Wspólnoty, które przeżywaliśmy jedynie w duchowej łączności, przesyłam do Was słowo umocnienia i pociechy. Niech Niepokalana, która jest dla nas wzorem nowego człowieka, uczy nas jak umiłować Boże Słowo. Uczmy się od niej otwartości na Światło, którym jest sam Chrystus - niech to Światło przemienia nasze życie.

 

 

niedziela, 18 Październik, 2020 - 15:54