„Seks w wolności, miłość bez barier – czyli o Bożym planie dla naszego małżeństwa” , czyli Rekolekcje Domowego Kościoła

Tradycją Domowego Kościoła są jesienne rekolekcje, które organizujemy w domu rekolekcyjnym w Górkach. W miniony weekend, 20-22 listopada, przyjmował nas jak zawsze z wielką życzliwością, gościnny gospodarz - ksiądz proboszcz Czesław Knebel. Rekolekcje prowadzone były przez Diakonię Życia z archidiecezji gdańskiej pt.: „Seks w wolności, miłość bez barier – czyli o Bożym planie dla naszego małżeństwa”. Uczestniczyło w nich 37 małżeństw z całej diecezji (w tym kilka par od 2 do 11 miesięcy po ślubie).

Prowadzący przyjechali do nas sporą grupą – cztery małżeństwa, niektóre z nich z dziećmi. Po raz pierwszy tak wielu prelegentów prowadziło dla nas rekolekcje. Asia i Michał Kiedrowiczowie, odpowiedzialni za gdańską Diakonię przekonywali nas, że różnorodność osób, które będą posługiwały, wyraża się nie tylko w zróżnicowaniu sposobu prezentowania konferencji, ale przede wszystkim w różnej historii i świadectwie życia. Uczestnicząc w rekolekcjach, przekonaliśmy się, że mieli rację – profesjonalizm prelegentów, wśród których byli doradcy życia rodzinnego,  nauczyciele NPR, lekarz-naprotechnolog zajmujący się zdrowiem prokreacyjnym oraz psycholog, łączył się z ich doświadczeniem życiowym. Świadectwo przybyłych do nas małżeństw było równie ważne, jak wiadomości, które nam przekazywali.

Rekolekcje rozpoczęły się, jak to podkreślała prowadząca pierwszą konferencję Asia Kiedrowicz, „od początku” tzn. od planu z raju, od tego, w jaki sposób Pan Bóg stworzył człowieka w jego płciowości i jak pięknie zaplanował ludzką seksualność. Odnosząc się do teologii ciała św. Jana Pawła II, czyli jego katechez głoszonych przez pierwsze lata pontyfikatu w trakcie audiencji generalnych (zebranych i wydanych w książce pt.: „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich”), prelegentka przypomniała, że seksualność małżonków jest odbiciem Trójcy Świętej, Bożym obrazem w nas i właśnie przez ciało możemy wyrażać miłość i przybliżać się do Boga.

Kolejny dzień obfitował w treści – najpierw dwie konferencje i spotkanie w grupach, po krótkiej przerwie poobiedniej – kolejna prelekcja, dialog małżeński i modlitwa.

Pierwsza sobotnia prelekcja, wygłoszona przez Asię i Andrzeja Zinków, odpowiadała na kluczowe pytanie: „Jak się nie zgubić w relacjach małżeńskich?”. Prowadzący pokazali, często ilustrując przykładami z własnego życia, jak budować „jedyny dopuszczalny trójkąt małżeński”, przypominając, że tylko ustawiając Pana Boga na pierwszym miejscu w naszej hierarchii wartości, wszystkie inne dziedziny życia będą miały szansę na właściwe dla nich miejsce. Dzieląc się swoim doświadczeniem, pokazali jak zachować odniesienie do Boga, który błogosławi relacji małżeńskiej , czyniąc ją sakramentem. Przypomnieli, że w każdym domu trzeba pielęgnować trzy płaszczyzny spotkania – Eucharystię, wspólne zasiadanie do stołu oraz życie seksualne małżonków. Andrzej, z właściwą sobie bezpośredniością, zwracał uwagę mężczyznom, że ich rolą jest dbać o to, by w domu były najważniejsze dwa meble – porządny stół i odpowiednio duże i wygodne łoże małżeńskie.

Kolejna konferencja, przygotowana przez Anię i Adama Strągowskich, dotyczyła „Miłości bez barier” – czyli tego, na jakich podstawach opiera się dobra relacja małżeńska, w tym – relacja seksualna. Ania dzieliła się swoim doświadczeniem lęku, który jest najpoważniejszą barierą w miłości. Najpierw był to lęk o to, czy jest się dostatecznie kochanym na początku małżeństwa, potem –  lęk przed kolejną ciążą, który zaburzał radość seksualnego obcowania ze sobą, po najpoważniejszy lęk, jakiego doświadczyli – o życie i zdrowie Adama, gdy w wypadku złamał kręgosłup. Małżonkowie opowiadali o tym, jak za każdym razem Bóg usuwał ich lęk, wchodził w ich małżeńską relację ze swoim uzdrowieniem. Od nich uzyskaliśmy też wiele praktycznych wskazówek, jak pokonywać bariery, które pojawiają się w naszych relacjach.

W czasie spotkania w grupach pochyliliśmy się nad tematem, co proponuje „świat” w dziedzinie seksu i erotyzmu, który jest tylko imitacją prawdziwej i głębokiej relacji między małżonkami. Spotkanie w mniejszym gronie było także okazją do podzielenia się własnymi doświadczeniami, radościami i trudnościami z dziedziny seksualności.

Po obiedzie usłyszeliśmy konferencję, którą można by streścić w jednym zdaniu - „ŚWIĘTY Seks to ŚWIETNY Seks”. W tych słowach zawiera się przekazywana przez Asię Kiedrowicz i Anię Strągowską prawda, że Kościół Katolicki nie ogranicza małżonków we wzajemnym obdarowywaniu się sobą – przeciwnie, zachęca nas do szukania najrozmaitszych sposobów wyrażania naszej miłości, także w sferze fizycznej, ale przecież nie tylko. Jak to obrazowo ujęła Asia: „można rozumieć seks jako szeroką trzypasmową autostradę, ale wtedy widać jedynie dźwiękoszczelne ekrany na skraju jezdni; o ileż ciekawiej jest podróżować węższymi i bardziej krętymi drogami wśród pięknych widoków – taką właśnie przygodą jest Święty Seks”.

Na czas dialogu, zadane były bardzo konkretne pytania z dziedziny seksualności, na które mąż i żona mieli sobie odpowiedzieć. Zaproponowano, by dialog kończył się regułą życia (wspólnie ustaloną przez małżonków) – tak, aby owocem rekolekcji była jakaś konkretna zmiana w dziedzinie seksualności.

Sobotni wieczór był czasem powrotu do podstawowej relacji budującej małżeństwo – do relacji z Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie. W kaplicy modliliśmy się, dziękując Bogu za dobro, jakie otrzymaliśmy od współmałżonka, a także wzajemnie siebie przepraszając za zranienia. Sobotnia noc przeznaczona była na adorację Najświętszego Sakramentu przez każde małżeństwo osobno. Te 15 minut, jakie każda para otrzymała przez Jezusem, to był kwadrans na otwarcie przed Nim serca i kolejny raz zaproszenie do najgłębszych zakamarków wspólnej relacji małżeńskiej.

Podczas niedzielnej prelekcji Dorota i Michał Nalepowie mówili na temat płodności, która nierozerwalnie łączy się z seksualnością. Przez niektórych jest rozumiana jako zagrożenie, stąd popularność antykoncepcji, której formy i skutki uboczne przypomniała Dorota – lekarz-naprotechnolog. Usłyszeliśmy także, w jaki sposób Kościół rozumie wolność małżonków w podejmowaniu decyzji, co do posiadania kolejnych dzieci – o encyklice Humanae vitae oraz naturalnych metodach rozpoznawania płodności. Dowiedzieliśmy się także o naprotechnologii – metodzie  leczenia niepłodności, szanującej godność małżonków i rzeczywiście pochylającą się nad ich zdrowiem prokreacyjnym.

Po konferencji był czas odpowiedzi na pytania, które mogliśmy w czasie trwania rekolekcji składać do specjalnie przygotowanego pudełka. Michał Kiedrowicz i Andzej Zinka dzielili się z nami swoją wiedzą na temat odniesień do seksualności, jakie zawiera Pismo Święte i dokumenty Kościoła oraz własnym świadectwem przeżywania okresów wstrzemięźliwości od współżycia.

Podczas dzielenia się przeżyciami z tych rekolekcji (godzina świadectw), małżonkowie dziękowali Bogu, że mogli w nich uczestniczyć i jak wiele cennych  otrzymali wskazówek, które chcą wprowadzić w sferę swojej seksualności (konkretnych działań). Niektórzy podkreślali jak wiele jest w tej sferze do naprawienia.

Dziękujemy Bogu za czas tych rekolekcji. Dziękujemy za prelegentów, którzy byli posłusznymi narzędziami w Jego rękach. Dziękujemy za posługę kapłanom (ks. Łukaszowi Iwancowi, ks. Pawłowi Brońskiemu, ks. Michałowi Chojeckiemu oraz księżom z parafii w Górkach).

Anna i Marek Wójciccy (Diakonia Życia)

 

Ps. Oczywiście w czasie minionych rekolekcji jedynie dotknęliśmy pięknego i głębokiego tematu „Seks w wolności, miłość bez barier – czyli o Bożym planie dla naszego małżeństwa”. Dlatego, na prośbę uczestników, dostaliśmy wskazówki, jak ten temat zgłębiać – co warto przeczytać, po jakie filmy i konferencje sięgać.

Gdańska Diakonia Życia zaprosiła nas także na rekolekcje, które organizują na Kaszubach w przyszłym roku. W czasie tzw. długiego weekendu majowego będą kilkudniowe rekolekcje na temat „Jedność dwojga – czyli o (nie tylko seksualnej) relacji małżeńskiej”, na które zaproszeni są wszyscy małżonkowie. Natomiast w sierpniu odbędzie się ośmiodniowa Oaza Rekolekcyjna Diakonii Życia, w czasie której podejmowane są m.in. tematy: człowieczeństwo, płciowość, seksualność, wychowanie dzieci. Szczegółowe informacje już wkrótce na stronie: www.

http://www.dk.oaza.pl/rekolekcje/ oraz www.diakoniazycia.pl

wtorek, 24 Listopad, 2015 - 22:25