Rok wiary

ITINERARIUM „Wiem, komu uwierzyłem” (2 Tm 1, 12)
Krajowe Duszpasterstwo Młodzieży zgodnie z zaleceniami Listu Apostolskiego PORTA FIDEI Benedykta XVI oraz NOTY Kongregacji Nauki Wiary zaprasza wszystkie ośrodki duszpasterskie oraz środowiska młodzieżowe w Polsce do pogłębionej refleksji nad swoją wiarą oraz do udziału we wspólnotowych wyznaniach wiary proponowanych w tym ROKU przez Kościół katolicki.

Narzędziem pomagającym w zrealizowaniu tego celu jest itinerarium „Wiem, komu uwierzyłem”. Na każdy miesiąc, od października 2012 do października 2013, przygotowano zestaw materiałów studyjnych zawierających: „pigułkę dogmatyczną” na temat wybranej prawdy wiary, rozważanie biblijne, celebrację związaną z rozważaną prawdą, słowo o zagrożeniach, przedstawienie konkretnych świadków wiary oraz krótki film ze świadectwem bądź komentarzem, omawiający treści danego miesiąca. Na każdy miesiąc Roku Wiary przygotowano także małe, ale konkretne zadanie apostolskie, które można spełnić indywidualnie lub w gronie przyjaciół. Itinerarium jest dostępne w wersji elektronicznej na stronie WWW.KDM.ORG.PL.
 
KDM proponuje, by w kolejnych miesiącach ROKU rozważyć następujące prawdy wiary:
 
  1. Październik 2012    WIERZĘ W BOGA, KTÓRY JEST
  2. Listopad 2012          WIERZĘ W BOGA, KTÓRY MÓWI
  3. Grudzień 2012         WIERZĘ W BOGA, KTÓRY KOCHA
  4. Styczeń 2013           WIERZĘ W CHRYSTUSA, KTÓRY STAŁ SIĘ JEDNYM Z NAS
  5. Luty 2013                 WIERZĘ W CHRYSTUSA, KTÓRY MI UFA I ZAPRASZA
  6. Marzec 2013            WIERZĘ W CHRYSTUSA, KTÓRY UMARŁ ZA MNIE
  7. Kwiecień 2013         WIERZĘ W CHRYSTUSA, KTÓRY ZMARTWYCHWSTAŁ I ŻYJE
  8. Maj 2013                  WIERZĘ W DUCHA, KTÓRY DZIAŁA
  9. Czerwiec 2013        WIERZĘ W KOŚCIÓŁ, KTÓRY JEST MOJĄ WSPÓLNOTĄ
10. Lipiec 2013              WIERZĘ W KOŚCIÓŁ, KTÓRY JEZUS POSYŁA DO ŚWIATA
11. Sierpień 2013          WIERZĘ W KOŚCIÓŁ, KTÓREGO MATKĄ JEST MARYJA 
12. Wrzesień 2013        WIERZĘ W BOGA, KTÓRY DZIAŁA PRZEZ SAKRAMENTY
13. Październik 2013    WIERZĘ W ŻYCIE, KTÓRE NIE KOŃCZY SIĘ TUTAJ
        Każda z trzynastu prawd wiary została opracowana na czterech płaszczyznach:
a) wiara rozważana
   - „pigułka dogmatyczna” (tekst, wypowiedzi zaprezentowane w krótkim filmiku)
   - podanie prostego schematu rozważań, punktów
b) wiara przemodlona
   - propozycja spotkania biblijnego
   - propozycja osobistej modlitwy (medytacji)
c) wiara celebrowana
   - propozycja celebracji liturgicznej
   - wykorzystanie nabożeństw okresowych w roku liturgicznym
d) wiara wyznawana 
   - zaprezentowanie świadków wiary, którzy daną prawdę wiary stosowali w życiu
   - wskazanie konkretnego zadania apostolskiego wynikającego z danej prawdy 
   - ukazanie zagrożeń wiary uwzględniających kontekst współczesnego życia.
     KDM proponuje, aby osoby odpowiedzialne za przygotowanie spotkań miesięcznych, uwzględniając możliwości lokalne oraz charyzmat i specyfikę środowiska,  dokonały wyboru treści proponowanej na dany miesiąc oraz należycie dostosowały formę spotkania. Z pewnością trudno będzie wykorzystać wszystkie materiały w czasie spotkania wspólnotowego, ale część z nich można przeznaczyć do indywidualnej pracy młodzieży w ciągu całego miesiąca.
    PORTA FIDEI oraz NOTA Kongregacji zachęca, by obok studium wspólnotowego i indywidualnego nie stronić w tym ROKU od udziału w wydarzeniach o charakterze międzynarodowym, krajowym i diecezjalnym, uczestnicząc we wspólnotowych wyznaniach wiary.
     Pozostawiając poszczególnym duszpasterstwom diecezjalnym decyzję co do spotkań na szczeblu kościołów lokalnych, KDM - zgodnie z kalendarzem ROKU WIARY Konferencji Episkopatu Polski - pragnie zaprosić polską młodzież do uczestnictwa i wspólnotowego wyznania Credo podczas planowanych spotkań krajowych oraz międzynarodowych z udziałem Ojca Świętego:
a) Europejskie Spotkanie Młodych w Rzymie (28 grudnia 2012 - 2 stycznia 2013)
   - narodowa pielgrzymka polskiej młodzieży do Grobów Apostołów
   - udział w spotkaniu modlitewnym z Ojcem Świętym (Bazylika św. Piotra, 29 grudnia, godz. 18.00)
   - narodowe wyznanie wiary (Bazylika św. Pawła za Murami, 1 stycznia, godz. 16.00
b) XVII Spotkanie Młodych - Lednica 2000 (1 czerwca 2013) 
   - ogólnopolskie spotkanie młodych na Polach Lednickich
c) 28. Światowe Dni Młodzieży w Brazylii (16 - 28 lipca 2013)
   - narodowe wyznanie wiary w czasie „Dnia Polskiego” w Kurytybie wspólnie z miejscową Polonią oraz grupami polonijnymi z całego świata
   - wspólnotowe wyznanie wiary podczas centralnych obchodów 28. ŚDM w Rio de Janeiro we wspólnocie młodych całego świata pod przewodnictwem Ojca Świętego
Pragniemy, aby elementem wspierającym przeżywanie ROKU WIARY była aktywna obecność młodych katolików na portalach społecznościowych. Proponujemy, by 13-dnia każdego miesiąca na swoich profilach (w portalach społecznościowych) zamieszczać wpisy oraz grafikę typu: „Nie wierzę w przesądy - wierzę w Jezusa Chrystusa”, „Szczęśliwa 13”, itp., przyznając się publiczne do Jezusa i Kościoła. Prosimy o mobilizację wszystkich członków naszych wspólnot, aby w tym dniu obok pacierza, modlitwy, namiotu spotkania i innych praktyk wyjść odważnie ze swoją wiarą w przestrzeń społeczną (realną i wirtualną) i przyznać się do Jezusa. Dzień „13” został wybrany ze względu na uważanie go za „pechowy”; szczęśliwa „13” odnosi się do trzynastu miesięcy Roku Wiary oraz do samego roku 2013, na który przypada większość inicjatyw tego ROKU.
Patronat nad itinerarium „Wiem, komu uwierzyłem” objęły Rada Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Młodzieży, Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji oraz Krajowe Biuro Organizacyjne Światowych Dni Młodzieży.
 
poniedziałek, 17 Wrzesień, 2012 - 20:23