Rekolekcje kapłanów moderatorów Ruchu

TEMAT: Charyzmat oazy rekolekcyjnej

Rozpoczęcie w poniedziałek, 23 listopada – jutrznią o godz. 8.00 (zachęta do przyjazdu już w niedzielę), zakończenie w czwartek, 26 listopada, obiadem ok. godz. 14.00.

Prowadzący: Centralna Diakonia Oaz Rekolekcyjnych i UKCHS

W rekolekcjach mogą uczestniczyć wszyscy kapłani, również ci, którzy nie są jeszcze związani z Ruchem Światło-Życie.

ZGŁOSZENIA, wraz z zadatkiem 100 zł, prosimy kierować do Centrum Światło-Życie na Kopiej Górce w terminie do 15 listopada br., podając: imię i nazwisko, rok urodzenia, diecezję, numer telefonu)

 

ADRES
Centrum Ruchu Światło-Życie
ul. Ks. F. Blachnickiego 2;
34-450 Krościenko n. D.
tel.: 18 262 32 35; 660 402 330; e-mail: KopiaGorka@oaza.pl

 

KONTO
Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie – DOR
91 8817 0000 2001 0020 3300 0102 (tytułem: rekolekcje kapłańskie)

Uwaga. Przy zbiorowych wpłatach podajemy nazwiska kapłanów)

*****

Czcigodny Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki o oazie rekolekcyjnej:
Metodę oaz rekolekcyjnych należy traktować jako specyficzny charyzmat, czyli pewną formę, do której, jeżeli jest wiernie stosowana, bez samowolnych uproszczeń oraz istotnych zmian, przywiązana jest – dzięki postanowieniu Bożemu – łaska przebudzenia i odnowy życia Bożego. Potwierdziły to niezliczone doświadczenia. Pielęgnowanie tego charyzmatu, wierność wobec niego, organizowanie coroczne oaz oraz ich rozwijanie należy uważać za główne zadanie na wszystkich szczeblach organizacyjnych.[…] Oaza rekolekcyjna jest pierwszym i pod­stawowym narzędziem i środkiem ewangelizacji. […] 
Oaza rekolekcyjna jest także przeżyciowym, doświadczalnym wprowadzeniem w duchowość Światło-Życie. […]  Dzięki niej duchowość ta zostaje przekazana niejako egzystencjalnie, przez cały styl życia i atmosferę oazy, a nie tylko teoretycznie przez jej opisanie. Oaza rekolekcyjna jest najlepszym wprowadzeniem na drogę ucznia.  

ks. F. Blachnicki, Międzynarodowa Diakonia Ewangelizacji Światło-Życie.
Projekt statutu, Carlsberg 1983, rozdział IV

sobota, 31 Październik, 2015 - 16:59