Rekolekcje dla rodziców po stracie dziecka

Zapraszamy wszystkich rodziców potrzebujących pomocy duchowej w trudnym i bolesnym doświadczeniu straty dziecka (bez względu na wiek i okoliczności śmierci dziecka).
Rekolekcje odbędą się w dniach 6-8 kwietnia 2018 r. w Domu Rekolekcyjnym Ruchu Światło-Życie „Emaus” w Koniakowie.
Rekolekcje będą czasem na zmierzenie się z żalem i zastanowienie się, co zrobić, żebyśmy chcieli podjąć swoje życie dalej. Poranione serca będziemy chcieli zawierzyć Bogu, żeby On zatroszczył się o nas, nasze rodziny i dzieci.
W planie rekolekcji przewidujemy:
• codzienną Mszę Świętą,
• modlitwę, sakrament pokuty i pojednania,
• konferencje, spotkania z psychologiem i psychoterapeutą oraz kapłanem,
• rozmowy z innymi rodzicami po stracie dziecka.
Rekolekcje poprowadzi Pan Andrzej Winkler - psycholog, psychoterapeuta, trener i superwizor programu NEST przeznaczonego dla osób dorosłych,  które doświadczyły różnego rodzaju traumatycznych przeżyć.
Opiekę duchową nad uczestnikami rekolekcji roztoczy moderator Domu Rekolekcyjnego „Emaus” ks. Jacek Staniec i Diakonia Życia Ruchu Światło-Życie.
Szczegółowe informacje tel. 603 550 207 e-mail anna.janic@wp.pl
Zgłoszenia przez stronę   www.emauskoniakow.pl
Informacje organizacyjne:
1. Na rekolekcje mogą przyjechać małżonkowie, jak również osoby indywidualne (małżeństwa są zakwaterowane w osobnych pokojach, a osoby indywidualne w pokojach 2-3 osobowych).
2. Można przyjechać z dziećmi – zapewniamy opiekę dla dzieci od 3 lat (młodsze dzieci pozostają pod opieką rodziców).
3. Koszt rekolekcji obejmujący nocleg i pełne wyżywienie wynosi 180 zł od osoby dorosłej, pobyt dzieci w wieku od 3 do 13 lat  kosztuje 65 zł, a dzieci poniżej 3 lat 40 zł.
4. Rekolekcje rozpoczynają się w piątek o godz. 18.15 i kończą w niedzielę około godziny 14.00.

sobota, 10 luty, 2018 - 15:23