Rekolekcje dla kapłanów moderatorów Ruchu

Jesienne rekolekcje dla kapłanów, organizowane przez Unię Kapłanów Chrystusa Sługi, odbędą się w Krościenku nad Dunajcem, w dniach 24-27 listopada 2014 r. Rozpoczęcie w poniedziałek, 24 listopada – jutrznią (zachęta do przyjazdu do Krościenka już w niedzielę), zakończenie w czwartek, 27 listopada, obiadem ok. godz. 14.00.

Tematyka rekolekcji będzie oparta na programie Oazy Rekolekcyjnej Diakonii Życia.

W rekolekcjach mogą uczestniczyć wszyscy kapłani, również ci, którzy nie są jeszcze związani z Ruchem Światło-Życie.

Zgłoszenia, wraz z zadatkiem 50 zł, prosimy kierować do Centrum Światło-Życie na Kopiej Górce w terminie do 15 listopada.

Adres Centrum:
ul. Ks. F. Blachnickiego 2; 34-450 Krościenko n. D.
tel.: 18 262 32 3518 262 32 35; e-mail: KopiaGorka@oaza.pl
Konto: Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie – DOR, 91 8817 0000 2001 0020 3300 0102.

Miejsce: