POWAKACYJNY DZIEŃ WSPÓLNOTY

Ponad 350 osób z 30 parafii uczestniczyło 12 września w Powakacyjnym Dniu Wspólnoty Ruchu Światło-Życie w Parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika Zbuczynie. Był to czas z jednej strony dziękowania za owoce rekolekcji oazowych, które odbyły się w minione wakacje, ale też otwierania się na nowe dary Boże poprzez formację w ciągu roku. Tej Diecezjalnej Pielgrzymce Ruchu towarzyszyło hasło roku „W mocy Ducha Świętego”. Widać to było po licznie zebranych przedstawicielach wspólnot dzieci, młodzieży, rodzin, dorosłych, kapłanów, były także obecne siostry zakonne. Również było to widoczne w atmosferze radości spotkania, wzajemnej życzliwości i w modlitewnym zaangażowaniu. Podczas Pielgrzymki była także wygłoszona konferencja na temat Oaz Modlitwy – weekendowych rekolekcji rozbudzających w uczestnikach pragnienie Boga i jego mocy w swoim życiu. Jak podkreślił Robert Moczulski z Diakonii Modlitwy z Katowic – dzielący się swoim doświadczeniem OM to zrobienie przestrzeni Panu Bogu, by wielu pogubionych ludzi mogło go znaleźć. Moc Ducha widać było także w wielu świadectwach z rekolekcji wakacyjnych. Bóg nie tylko otwierał na siebie i swoje dary, ale także poprzez daną wspólnotę otwierał na innych. CZYTAJ DALEJ!

Szczytem tego czasu była wspólnie celebrowana Eucharystia, której przewodniczył ks. bp Piotr Sawczuk. On to w homilii, opierając się na słowie Bożym, wskazał na przykładzie życia św. Pawła, że owocnym może być tylko życie w oparciu o Chrystusa. Nawiązał także do czasu Dnia Wspólnoty. Jak stwierdził: „Ruch Światło-Życie przez te wszystkie lata dał się pozytywnie poznać i przynosi owoce”. Dodał także, że ten Ruch pomaga każdemu budować swoje życie na skale, czyli Chrystusie. Widać to po powołaniach kapłanów, małżeństw i rodzin. Zwrócił się także do zgromadzonych, życząc na koniec: „byśmy w konfrontacji z ofertą świata nie zwątpili, trwając w Chrystusie”. Przed błogosławieństwem nastąpiło także przyjęcie nowych rodzin do Domowego Kościoła ze Zbuczyna, przekazanie posług par rejonowych z rejonu łukowskiego i garwolińskiego oraz odpowiedzialności za diakonie ewangelizacji, modlitwy, liturgii, a także poinformowanie o zmianach moderatorów w rejonach.

Całość zakończyła agapa w Zespole Szkół w Zbuczynie.

Serdeczne podziękowania należą się wszystkim zaangażowanym w ten czas, a szczególnie ks. kanonikowi Stanisławowi Chodźce proboszczowi Parafia Św. Stanisława BM i Aniołów Stróżów w Zbuczynie, wspólnocie Domowego Kościoła w tej parafii oraz rejonowi siedleckiemu za przygotowanie, organizację, rolę gospodarza, zaś wójtowi gminy Zbuczyn Tomaszowi Hapunowiczowi za sfinansowanie agapy. Wyrazy wdzięczności kierujemy również za ofiary złożone na tace w wysokości 1856 zł 41 gr. Środki te pokryją w cżęsci koszta zakupu krzeseł do jadalni w Domu "Moria" w Łukowie.

WIĘCEJ ZDJĘĆ POD LINKIEM: 

https://drive.google.com/folderview?id=0B1KkhzmgyBJEMkhWbHUwS3REckE&usp=sharing

Miejsce: