POWAKACYJNY DZIEŃ WSPÓLNOTY

W dniu 6 września 2014 r. w „Morii” – Domu Ruchu Światło-Życie Diecezji Siedleckiej i kościele NMP Matki Kościoła w Łukowie zebrało się około 400 osób: moderatorów, animatorów, uczestników Ruchu Światło-Życie – księży, osób konsekrowane, dorosłych, rodzin, młodzieży i dzieci na Powakacyjnym Dniu Wspólnoty Ruchu Światło-Życie rozpoczynającej rok formacyjny. Spotkaniu przyświecało hasło „Radość Ewangelii”.

Był to czas wspólnego dziękczynienia Bogu za otrzymane łaski podczas letnich rekolekcji oazowych oraz czas wołania o siły i wytrwałość na pracę formacyjną w ciągu roku.

Eucharystii, która rozpoczęła dzień wspólnoty, przewodniczył Ksiądz Biskup Piotr Sawczuk. W homilii ukazał Ksiądz Biskup, że Ruch Światło-Życie jest cennym darem dla Kościoła, na który trzeba się ciągle otwierać, mając świadomość, że tak, jak w posłudze sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, przeplatać się będą w życiu odpowiedzialnych za Ruch radości i bóle apostołowania. 

Po Eucharystii uczestnicy Pielgrzymki wsłuchali się w słowa konferencji tematycznej – będącej świadectwem ks. Grzegorza Tomaszewskiego (obecnego proboszcza w Sobieszynie) o pracy kapłańskiej na Ukrainie i w Polsce. Po konferencji był też czas na podzielenie się przez oazowiczów działaniem Bożym, które dokonało się na rekolekcjach wakacyjnych.

Dzień wspólnoty zamknął wspólny posiłek pozwalający na wspomnienia i budujący wzajemne przyjacielskie relacje.

Serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy zaagażowali się w przygotowanie i przebieg dnia wspólnoty, szczególnie tym, którzy podejmowali różnorakie posługi, a zwłaszcza Rejonowi Łukowskiem, Diakonii Domu "Moria", diakonii muzycznej i liturgicznej.

ks. Marek Andrzejuk

wtorek, 9 Wrzesień, 2014 - 10:47