Pielgrzymka w intencji trzeźwości

W sobotę 26 maja po raz dwudziesty ósmy spotkali się w Sanktuarium Matki Bożej w Leśnej Podlaskiej wierni z terenu całej Diecezji Siedleckiej pielgrzymujący w intencji trzeźwości.W tegorocznym spotkaniu wzięli udział piesi  pątnicy wędrujący dwa dni w grupach z Radzynia Podlaskiego, z Łukowa i Gręzówki, pielgrzymujący jeden dzień w grupach z Międzyrzeca Podlaskiego, Krzeska i Zbuczyna,  Huszlewa oraz po raz pierwszy w grupie z Garwolina, której przewodnikiem był ks. Mirosław Niewęgłowski, dekanalny duszpasterz trzeźwości.

Grupie młodzieży Huszlewa przygotowującej się do bierzmowania przewodniczył ks.kan. Józef Sobotka, proboszcz parafii, a jednocześnie diecezjalny moderator Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

W Pielgrzymce uczestniczyło także wiele osób przybyłych różnymi środkami lokomocji z w/w miejscowości, z Białej Podlaskiej, z Siedlec oraz miejscowi parafianie.

Ok. godziny 17.00 wszystkie grupy zostały przywitane przy bramie sanktuarium w Leśnej Podlaskiej, po czym pielgrzymi mogli pokłonić się Leśniańskiej Pani, spotkać ze sobą, odpocząć i posilić się.

Członkowie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka wykorzystali ten czas na krótkie spotkanie ze swoim moderatorem ks. Józefem. Omówiono podczas niego m. in. stan przygotowań do 38 Ogólnopolskiej Pielgrzumki KWC, która odbędzie sie 29 września b.r. w Poznaniu. Z naszej diecezji organizujemy tradycyjnie dwudniowy wyjazd autokarem. Do udziału w tej pielgrzymce zapraszamy wszystkich chętnych. Ustalono również termin pierwszego powakacyjnego Dnia Skupienia na 16 września. Na to spotkanie zapraszamy wszystkich członków i kandydatów KWC, członków Diakonii Życia i wszystkich chętnych. 

O godzinie 17.30 sprawowane było nabożeństwo majowe, a o godzinie 18.00 uroczysta koncelebrowana Msza Św., której przewodniczył ojciec Czesław Bieleń, paulin. Podczas Mszy, w procesji z darami młodzież przyniosła do ołtarza swoje przyrzeczenia abstynenckie. Złożono również deklaracje KWC.

Po mszy św. uczestnicy Pielgrzymki Trzeźwościowej wzięli udział w Drodze Krzyżowej, którą poprowadzili księża Józef Sobotka i Mirosław Niewęgłowski. Stacjom Drogi Krzyżowej towarzyszyły świadectwa przedstawicieli AA, Al-Anon oraz KWC.

Dziękujemy członkom w/w wspólnot za udział w Pielrzymce, księżom przewodnikom za dzielenie z uczestnikami pielgrzymiego trudu i modlitwę, ojcu Czesławowi za przewodniczenie Eucharystii i  Słowo Boże, organizatorom za sprawny i bezpieczny przebieg Pielgrzymki, poczęstunek, a panu Piotrowi Grabowskiemu za zdjęcia.

W imieniu Diakonii Wyzwolenia – Krystyna i Roman Jastrzębscy.

P. S. Zachęcamy do obejrzenia w galerii zdjęć wykonanych przez pana Piotra.

poniedziałek, 4 Czerwiec, 2018 - 16:14