Pielgrzymka rodzin do św. Józefa

„ Ufność ludu do św. Józefa streszcza się w wyrażeniu: Ite ad Ioseph” - pisał w swoim liście papież Franciszek. "Ite ad Ioseph" to łacińskie słowa, które znaczą: Idźcie do Józefa. Jest to nawiązanie do czasu głodu w Egipcie, kiedy ludzie prosili faraona o chleb, a on odpowiedział: „Udajcie się do Józefa i, co on wam powie, czyńcie” (Rdz 41, 55). My udajemy się do nowego Józefa, Oblubieńca Maryi i Opiekuna Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Chcemy prosić Go nie tyle o chleb ziemski, lecz o to, by pomógł nam odnaleźć jedyny Chleb, który daje żyje wieczne - Eucharystię.
 
Domowy Kościół Diecezji Siedleckiej zaprasza rodziny na pielgrzymkę do św. Józefa, która odbędzie się 30 kwietnia w Siedlcach w Sanktuarium św. Józefa (Siedlce, ul. Sokołowska 124). Rozpoczniemy o godz. 19.00 od zawiązania wspólnoty, natomiast szczytem naszego spotkania będzie Eucharystia.
 
W związku z panującą epidemią i obowiązującymi obostrzeniami w kraju spotkanie będzie organizowane w sposób zapewniający pełne bezpieczeństwo sanitarne dla uczestników, których organizatorzy proszą jednocześnie o zachowanie odpowiedniego dystansu i posiadanie maseczek. Będzie również możliwość uczestnictwa w formie online poprzez transmisję internetową.
 
ks. Kamil Duszek, Moderator Diecezjalny
środa, 21 Kwiecień, 2021 - 12:34